ภาษา

Language - ภาษา

850 English เล่ม 01 ตอน กู(อ่านแล้ว)ไม่กลัวฝรั่ง

850 English เล่ม 01 ตอน กู(อ่านแล้ว)ไม่กลัวฝรั่ง
850 English เล่ม 01 ตอน กู(อ่านแล้ว)ไม่กลัวฝรั่ง

ISBN : 9786167567006
โดย : อาจารย์อู๋
สำนักพิมพ์ : ParadaBook
อื่นๆ : 179 หน้า / สีเดียว กระดาษถนอมสายตา

850 English ภาษาอังกฤษฉบับง่ายแต่ได้ผล จำศัพท์เพียง 850 คำ ก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างสบาย ในเล่มประกอบด้วยการปูพื้นฐานศัพท์เบื้องต้น แนะนำเทคนิคการใช้คำเพียงคำเดียวสื่อสารให้ฝรั่งเข้าใจ แนะนำวิธีการสร้างประโยคใหม่ๆด้วยเส้นศัพท์ วิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบ 850 English ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก และกำลังจะประสบความสำเร็จในประเทศไทย

152 บาท
152 บาท

ฟิตแปลและ(อ่านเอาเรื่อง)ภาษาอังกฤษ จากเรื่องสุขภาพ

ฟิตแปลและ(อ่านเอาเรื่อง)ภาษาอังกฤษ จากเรื่องสุขภาพ
ฟิตแปลและ(อ่านเอาเรื่อง)ภาษาอังกฤษ จากเรื่องสุขภาพ

ISBN :9786167276687
โดย : JJ LIFE
สำนักพิมพ์ : mini Bear
อื่นๆ : 233 หน้า

176 บาท
176 บาท

ENGLISH CLINIC : คลินิกภาษาอังกฤษ

ENGLISH CLINIC : คลินิกภาษาอังกฤษ
ENGLISH CLINIC : คลินิกภาษาอังกฤษ

ISBN :9786167276779
โดย : Jessica Wright และ ศิรินทรา เอื้อรัตนาภรณ์
สำนักพิมพ์ : miniBear
อื่นๆ : 392 หน้า

176 บาท
176 บาท

อักษรานุกรมอักษรย่อ

อักษรานุกรมอักษรย่อ
อักษรานุกรมอักษรย่อ

รหัสสินค้า : 9789749967836
โดย : สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 416 หน้า

นับวันการใช้อักษรย่อเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเขียนชื่อยาวๆ ให้สั้นลง เริ่มมีมากขึ้นและเป็นไปอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มีอักษรย่อคำใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมไม่น้อย

225 บาท
225 บาท

คำปริศนา เล่ม 2

คำปริศนา เล่ม 2
คำปริศนา เล่ม 2

รหัสสินค้า : 9789749038437
โดย : วิทย์ บัณฑิตกุล
สำนักพิมพ์ : พิมพ์อักษร

คงไม่มีคนไทยคนไหนกล้าบอกว่าตนรู้จักความหมายที่แท้จริงของคำไทยทุกคำ หรือแม้แต่สักครึ่งเดียว นี่ยังไม่นับว่ามีคำอีกมากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นคำที่ไทยรับมาจากภาษาอื่น ๆ เช่น จีน อังกฤษ ชวา เขมร ฯลฯ

คำจำนวนมากจึงเป็น “คำปริศนา” ที่ท้าทายให้เราค้นหาความหมายยิ่งนัก อาทิเช่น หลับนก ตะโกก นมบกอกพร่อง กะหร่อง ฯลฯ

50 บาท
50 บาท

เกมคำผวน

เกมคำผวน
เกมคำผวน

รหัสสินค้า : 978974933988
โดย : มะนอง ดาว
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 112 หน้า

นำเสนอรูปแบบการเล่นคำผวนหลากหลายมากกว่า 300 คำ โดยยึดคำผวนที่มีความหมายเป็นหลัก ไม่ทะลึ่งหรือยาบคาย ครู-อาจารย์ สามารถนำไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยและการสาระ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

72 บาท
72 บาท

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Body + CD เสียงอ่าน

เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Body + CD เสียงอ่าน
เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ ตอน My Body + CD เสียงอ่าน

ISBN : 8858710303353
โดย : พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 80 หน้า / 4 สี

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตลาดที่ควรรู้ และบูรณาการคำศัพท์อื่นอย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแผนใหม่ที่มุ่งให้เด็กๆ ได้เรียนไปเล่นไปโดยไม่มีความเครียด

122 บาท
122 บาท

Learning & Understanding เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องชวนสงสัย

Learning & Understanding เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องชวนสงสัย
Learning & Understanding เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องชวนสงสัย

ISBN : 9786167088679
โดย : ศีรณา เภาเอี่ยม
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากจะต้องเรียนพื้นฐาน เรียนเรื่องไวยากรณ์มาแล้ว ผู้เรียนรู้ยังต้องฝึกฝนเรื่องการแปลความหมาย จากประโยค จากเนื้อเรื่อง และเรียบเรียงเป็นคำพูดแบบประโยคภาษาไทยได้สละสลวย ถูกต้อง เนื้อหาในเล่มจะเน้นที่เรื่องราวที่น่ารู้ เป็นคำถามจากสัตว์โลกที่ชวนพิศวงสงสัย ซึ่งจะเน้นให้เรียนรู้เรื่องการแปล แปลแล้วได้ความรู้ แถมท้ายด้วยคำถามท้ายเรื่องให้ตอบทบทวนเนื้อหาที่แปลมาอีกด้วย

140 บาท
140 บาท

หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์

หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์
หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์

หนังสือที่รวบรวมการอ่านคำภาษาไทย อย่างถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวิธีการเขียน การอ่าน เรียงลำดับตัวอักษร ตั้งแต่ ก-ฮ  เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ทั่วไป ใช้เพื่ออ้างอิงการเรียนการสอน

ISBN : 9786167088983
โดย : ตระการ เอี่ยมตระกูล
สำนักพิมพ์ :  คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า

140 บาท
140 บาท

How To Write English Letter : วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

How To Write English Letter : วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ
How To Write English Letter : วิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786167256153
โดย : สำราญ คำยิ่ง ป.ธ.6,พ.ม.,C.P.E
สำนักพิมพ์ : หจก.วี.เจพริ้นติ้ง
อื่นๆ : 335 หน้า / 14.50 x 21.0 CM

เป็นหนังสือวิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบรูปแบบการเขียนจดหมาย การย่อหน้า คำขึ้นต้นจดหมาย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ผู้ส่ง นอกจกนี้ยังแบ่งชินดของจดหมายออกไปอีก 3 ประเภท ได้แก่ จดหมายทางสังคม จดหมายทางธุรกิจ และ จดหมายของพ่อค้า โดยแต่ละชนิดมีตัวอย่างประกอบ พร้อมภาคผนวก

144 บาท
144 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Market

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Market
เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Market

ISBN : 8858710303520
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Body

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Body
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Body

ISBN : 8858710303490
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Clothes

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Clothes
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Clothes

ISBN : 8858710303506
โดย : สุภาสินี รัตนศุกล, พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันที

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันที
หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันที

ประโยคสนทนาน่ารู้ภาษาจีนสำเร็จรูป สำหรับคนที่อยากพูดภาษาจีนได้อย่างทันใจ

ISBN : 9786167369198
โดย : ชญานี วาตสกุล
สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
อื่นๆ : 192 หน้า

149 บาท
149 บาท

ภาษาไทย สำนวนไทย

ภาษาไทย สำนวนไทย
ภาษาไทย สำนวนไทย

ISBN : 8858757403139
โดย : อโณทัย
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร จูเนียร์
อื่นๆ : 60 หน้า

หนังสือช่วยเสริมความรู้สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ได้ทบทวนความจำด้วยการตอบคำถาม ที่มีตัวเลือกผิด ถูก ในเรื่อง “ภาษาไทย สำนวนไทย” อ้างอิงมาจากในตำราเรียน ผสมกับข้อมูลจากปัจจุบัน เรื่องของสำนวน สุภาษิต หลักการใช้ภาษาไทย โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกับคำเฉลยท้ายเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

71 บาท
71 บาท

Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
Correct English Usage : เก่งอังกฤษแบบ ARTๆ ฉลาดใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ISBN : 9786167276472
โดย : MR. SPELL CHECK
สำนักพิมพ์ : MINI Bear
อื่นๆ : 468 หน้า

225 บาท
225 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My House

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My House
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My House

ISBN : 8858710303469
โดย : พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ Work Book ตอน My Hospital

Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Hospital
Work Book เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอน My Hospital

ISBN : 8858710303513
โดย : พญ.ภาสจุฑา  รัตนศุกล, ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
สำนักพิมพ์ : Dokya for kid  
อื่นๆ : 76 หน้า

เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้ สำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แบบฝึกหัดมีทั้งใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ มีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

88 บาท
88 บาท

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอนศัพท์ 1,000 คำ

เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอนศัพท์ 1,000 คำ
เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ ตอนศัพท์ 1,000 คำ

ISBN : 8858710303391
ผู้เขียน : สุภาสินี รัตนศุกล/พญ.ภาสจุทา รัตนศุกล
สำนักพิมพ์ : ยูแพดอินเตอร

189 บาท
189 บาท

ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์

ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์
ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์

ISBN : 9786167369167
ผู้เขียน : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือ “ฝึกพูดภาษาจีนจากคำศัพท์” เล่มที่อยู่ในมือนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการพูดภาษาจีนไว้อย่างคบถ้วน โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนดังนี้

149 บาท
149 บาท
Syndicate content