ภาษา

Language - ภาษา

ขุดโคตร Idioms

ขุดโคตร Idioms
ขุดโคตร Idioms

ISBN : 9789747514483
โดย : ภูวิท ฤกษ์ธนวัฒน์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 312 หน้า

221 บาท
221 บาท

อันยอง พูดเกาหลีคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวเกาหลี)

อันยอง พูดเกาหลีคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวเกาหลี)
อันยอง พูดเกาหลีคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวเกาหลี)

ISBN : 9786167369259
โดย : ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 191 หน้า

แม้ว่าคุณจะไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน หากพกพาหนังสือเล่มนี้ไป คุณก็สามารถเดินทางในประเทศเกาหลีได้อย่างไม่ต้องกังวล เพราะเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทสนทนาในสถานการณ์สำคัญต่างๆ สำหรับในการเดินทางไปประเทศเกาหลี เริ่มต้นตั้งแต่เช็คอินขึ้นเครื่อง เมื่ออยู่บนเครื่องบิน เข้าที่พัก การเดินทางเข้าเมือง การขึ้นรถเมล์ รถแท็กซี่ หรือการช็อปปิ้ง เป็นต้น

158 บาท
158 บาท

ศัพท์อังกฤษ แค่ Read ก็ Get ตอน คำใกล้ตัวที่น่ารู้

ศัพท์อังกฤษ แค่ Read ก็ Get ตอน คำใกล้ตัวที่น่ารู้
ศัพท์อังกฤษ แค่ Read ก็ Get ตอน คำใกล้ตัวที่น่ารู้

ISBN : 9786160406661
เขียน : Moon Deok
ภาพประกอบ : Kwon Yoon-ju
แปล : ภัททิรา จิตต์เกษม
อื่นๆ : 213 หน้า

ลืมการท่องศัพท์แบบเก่า อันแสนน่าเบื่อ ไม่เชื่อต้องลองด้วย ตัวคุณเอง !

203 บาท
203 บาท

ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 2

ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 2
ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 2

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นมัธยมต้น เด็กๆ อ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี

ISBN : 9786165180825
เรื่องและภาพ : ซอกดงยอน
แปล : นันท์นิชา หาญระพีพงศ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์
อื่นๆ : 124 หน้า

125 บาท
125 บาท

ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 1

ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 1
ขนมต็อกสุดจี๊ดพิชิต Vocab 1

ISBN : 9786165180665
เรื่องและภาพ : ซอกดงยอน
แปล : นันท์นิชา หาญระพีพงศ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์
อื่นๆ : 124 หน้า

125 บาท
125 บาท

English-Thai Dictionary 3 in 1

English-Thai Dictionary 3 in 1
English-Thai Dictionary 3 in 1

รวมคำศัพท์อังกฤษ-ไทยไว้กว่า 11,000 คำ ศัพท์คำเหมือน-คำตรงข้ามกว่า 3,000 คำ และคำศัพท์กริยา 3 ช่องอีกกว่า 1,000 คำ

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

117 บาท
117 บาท

ยารัก(ภา)ษาไทย

ยารัก(ภา)ษาไทย
ยารัก(ภา)ษาไทย

ISBN : 9786167510064
เขียน  : 49 นักเขียน
สำนักพิมพ์ : ณ เพชร
อื่นๆ : 252 หน้า

122 บาท
122 บาท

พูด อ่าน ฟัง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พูด อ่าน ฟัง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พูด อ่าน ฟัง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786167088709
โดย  : ศิรณา เภาเอี่ยม
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า / กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม 

หนังสือสำหรับการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษอีกเล่มที่ถือว่าสมบูรณ์ในเนื้อหา เพราะได้วางรากฐานให้กับผู้อ่านได้เริ่มเรียนรู้ ตั้งแต่ลักษณะประโยคคำถาม คำตอบแบบง่ายๆ และมีการถามหรือโต้ตอบหลาหหลายรูปแบบ อีกทั้งเลือกหัวข้อที่ใกล้ตัว เน้นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ทุกคนจำเป็นต้องพูด สื่อสารกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ตอน คือ

140 บาท
140 บาท

แบบเลียนภาษาไทษ จากใจครูลิลลี่

แบบเลียนภาษาไทษ จากใจครูลิลลี่
แบบเลียนภาษาไทษ จากใจครูลิลลี่

ISBN : 9786167510057
โดย  : เมฏาร์ อุนตระกูล
สำนักพิมพ์ : ณ เพชร
อื่นๆ : 351 หน้า

158 บาท
158 บาท

Grammar Tales ENGLISH : อังกฤษ วี๊ดวิ้ว

Grammar Tales ENGLISH : อังกฤษ วี๊ดวิ้ว
Grammar Tales ENGLISH : อังกฤษ วี๊ดวิ้ว

ISBN :  9786167500171
โดย : ครูพี่บอย
สำนักพิมพ์ : Best Book
อื่นๆ :  192 หน้า / กระดาษถนอมสายตา

140 บาท
140 บาท

สำนวนนี้มีที่มา

สำนวนนี้มีที่มา
สำนวนนี้มีที่มา

ISBN :  9786167088938
โดย : ตระการ เอี่ยมตระกูล
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ :  175 หน้า

135 บาท
135 บาท

เก่งพูดภาษาอังกฤษ ชีวิตประจำวัน (ฉบับการ์ตูน)

เก่งพูดภาษาอังกฤษ ชีวิตประจำวัน (ฉบับการ์ตูน)
เก่งพูดภาษาอังกฤษ ชีวิตประจำวัน (ฉบับการ์ตูน)

ISBN : 9786169054863
โดย : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 288 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้ทำให้การเรียนรู้การสนทนาเป็นเรื่องง่ายและน่าอ่านมากยิ่งขึ้นโดยการใช้การ์ตูนน่ารักสีสดใสในการนำเสนอ โดยได้รวบรวมบทสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน และแยกเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ สถานที่ต่างๆ เพื่อให้เลือกอ่านและเข้าใจได้ง่าย เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การจองโรงแรม ร้านอาหาร สนามบิน ซื้อของ ความรัก และอื่นๆ

161 บาท
161 บาท

หลักการใช้ Tenses & Irregular verbs

หลักการใช้ Tenses & Irregular verbs
หลักการใช้ Tenses & Irregular verbs

ISBN : 9786167088976
ผู้เขียน : อ.วิทยา
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาการใช้ Tenses และ Verbs ซึ่งกริยาในภาษาอังกฤษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลอยู่ตลอดเวลา คือเป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แล้วแต่ว่าจะใช้ในโอกาสไหน อย่างไร

140 บาท
140 บาท

EASY ENGLISH พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นเร็ว

EASY ENGLISH พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นเร็ว
EASY ENGLISH พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นเร็ว

ISBN : 9786167276724
โดย : ฐิติ นิธิกุลอนันต์
สำนักพิมพ์ : mini Bear
อื่นๆ : 432 หน้า

225 บาท
225 บาท

'ฟิต' ภาษาอังกฤษให้ลูกสอบเข้า ม.1

'ฟิต' ภาษาอังกฤษให้ลูกสอบเข้า ม.1
'ฟิต' ภาษาอังกฤษให้ลูกสอบเข้า ม.1

ISBN : 9786167276755
โดย : สุรีรัตน์ ทองอินทร์
สำนักพิมพ์ : mini Bear
อื่นๆ : 168 หน้า

140 บาท
140 บาท

STANDARD ENGLISH GRAMMAR

STANDARD ENGLISH GRAMMAR
STANDARD ENGLISH GRAMMAR

Begin Your English Grammar With Standard English Grammar

ISBN : 9786167256238
โดย : สำราญ คำยิ่ง
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 443 หน้า

หนังสือภาษาอังกฤษ Standard เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต้น ซึ่งหนังสือมีการอธิบายที่ละเอียด ถึงแก่นเป็นคู่มือประกอบการสอนของคุณครู หรือ ประกอบการเรียนของนักเรียนได้

162 บาท
162 บาท

A - Z สวนสัตว์ปั้นสนุก

A - Z สวนสัตว์ปั้นสนุก
A - Z สวนสัตว์ปั้นสนุก

คู่มือพ่อแม่ และคุณครูยุคใหม่ที่รวบรวมสาระและความสนุกสนานอย่างครบครัน

ISBN : 9789742472870
เรื่องและภาพ : "พี่เกษ" ณัฐพลิณ สุดาพร
สำนักพิมพ์ : แพรว
อื่นๆ : 87 หน้า

215 บาท
215 บาท

รวมคำถามยอดฮิต “ภาษาอังกฤษน่ารู้” ตอน ง่ายๆ ขำๆ กับคำนามภาษาอังกฤษ

รวมคำถามยอดฮิต “ภาษาอังกฤษน่ารู้” ตอน ง่ายๆ ขำๆ กับคำนามภาษาอังกฤษ
รวมคำถามยอดฮิต “ภาษาอังกฤษน่ารู้” ตอน ง่ายๆ ขำๆ กับคำนามภาษาอังกฤษ

การไขข้อข้องใจในเรื่องของคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย อ่านง่าย เข้าใจไม่ยาก และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ISBN : 9786167369242
โดย : นันทนา โอซาว่า
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 159 หน้า

116 บาท
116 บาท

อยากพูดภาษาอังฤษให้คล่องต้อง พูด พูด พูด และพูดเดี๋ยวนี้

อยากพูดภาษาอังฤษให้คล่องต้อง พูด พูด พูด และพูดเดี๋ยวนี้
อยากพูดภาษาอังฤษให้คล่องต้อง พูด พูด พูด และพูดเดี๋ยวนี้

ISBN : 9786167276830
โดย : BENJAMIN
สำนักพิมพ์ : mini Bear
อื่นๆ : 224 หน้า

176 บาท
176 บาท

คู่มือภาษาอังกฤษเอาไว้ใช้กับนายฝรั่ง

คู่มือภาษาอังกฤษเอาไว้ใช้กับนายฝรั่ง
คู่มือภาษาอังกฤษเอาไว้ใช้กับนายฝรั่ง

ISBN : 9786162520549
โดย : โดโรธี
สำนักพิมพ์ : ปราชญ์
อื่นๆ : 192 หน้า / กระดาษถนอมสายตา

 

เป็นการนำเสนอการใช้หลักภาษาอังกฤษในเชิงการพูดและเขียนเป็นประโยค เพื่อสื่อสารในเอกสารและเจรจากับที่ทำงานแล้วมีนายเป็นฝรั่ง โดยเริ่มจากเบื้องต้นจนสามารถเขียนได้ พูดได้

140 บาท
140 บาท
Syndicate content