ภาษา

Language - ภาษา

ภาษาอังกฤษพาเพลิน

ภาษาอังกฤษพาเพลิน
ภาษาอังกฤษพาเพลิน

ISBN : 9786167105826
โดย : สำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : -

แผ่นภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ อ่านเป็นคำ จำเป็นภาพ 4สีสวยงาม หน้าเดียวเนื้อหาครบ จดจำง่าย

ประโยชน์

  • ขนาดพอเหมาะ อ่านเองได้ หรืออ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม
  • ใช้ติดผนัง ติดโต๊ะคุณหนู เห็นทุกวันจำขึ้นใจ
  • เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
  • ภาพสวย กระตุ้นความสนใจ ใฝ่เรียนรู้
  • ตกแต่งห้อง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ไม่จำเจ
113 บาท
113 บาท

แบบเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 01

แบบเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 01
แบบเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 01

ISBN : 9786167105116
โดย : หวังต้าหยง
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
อื่นๆ : 48 หน้า

ชุดแบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก เล่ม 1-4 ฉบับปรับปรุงใหม่
เรียนรู้ภาษาจีนจากเรื่องราวสั้นๆ หลากหลายที่เด็กชอบและสนใจ
มีพิณอิน คำอ่านภาษาไทย และคำแปลอย่างละเอียดทุกบท
ภาพประกอบเนื้อหาเรื่องสวยงามเหมาะแก่การอ่านและจดจำของเด็ก
พร้อมแบบฝึกหัดสนุกๆ พาเพลิน

77 บาท
77 บาท

หนังสือของคนใจดี

หนังสือของคนใจดี
หนังสือของคนใจดี

ชุด นิทานสร้างคุณธรรม
Graag gedaan

ISBN : 9786160448203
เรื่องและภาพ : Francesca Pirrone
แปล : สุธีรา กนกรัตนนุกูล
อื่นๆ : 56 หน้า

ง่ายมากที่จะเป็นคนใจดี
ส่งยิ้ม พูดขอบคุณ หรือช่วยผู้อื่น
และเธอจะเห็นว่าเมื่อเธอใจดี
คนอื่นก็จะใจดีกับเธอด้วยเช่นกัน

หนังสือแห่งความใจดี
และมิตรภาพสำหรับคนทุกวัย

88 บาท
88 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020074
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

306 บาท
306 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020067
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

293 บาท
293 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020050
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

288 บาท
288 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน

ISBN : 3900010020012
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

194 บาท
194 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010020029
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

104 บาท
104 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน

ISBN : 30900010019993
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

180 บาท
180 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010020005
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

104 บาท
104 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 01 + CD-Rom/MP3

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 01 + CD-Rom/MP3
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 01 + CD-Rom/MP3

Tourism & Hospitality English for Professional 1

ISBN : 9786160447770
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

293 บาท
293 บาท

เรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ จนอ่านคล่องเขียนได้พูดเป๊ะ!

เรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ จนอ่านคล่องเขียนได้พูดเป๊ะ!
เรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ จนอ่านคล่องเขียนได้พูดเป๊ะ!

ISBN : 9786164417311
โดย : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
สำนักพิมพ์ : aboutbook
อื่นๆ : 394 หน้า

มาร่วมพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องของภาษาอังกฤษที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่ศูนย์และอย่าจำกัดภาษาอังกฤษของคุณแต่เพียงที่คุณต้องการจะเรียนรู้เท่านั้น ควรจะขยายขอบเขตแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณไปให้ไกลและเกินกว่าที่คุณจะต้องการจะเรียนรู้ เพราะยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น

221 บาท
221 บาท

Mind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้นๆ

Mind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้นๆ
Mind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้นๆ

ISBN : 9786163811875
โดย : ซอน-อิน-เค. (ผู้เขียน : Mind Map พูดแบบเน้นๆ)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 256 หน้า

สนุกไปกับการคำศัพท์ภาษาเกาหลีในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งานอย่างชัดเจน  พร้อมคำอ่านภาษาไทย และคำแปลความหมาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้เป็นอย่างดี

179 บาท
179 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 02 + CD-Rom/MP3

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 02 + CD-Rom/MP3
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 02 + CD-Rom/MP3

Tourism & Hospitality English for Professional 2

ISBN : 9786160447787
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

293 บาท
293 บาท

บัตรคำ GENIUS ABC

บัตรคำ GENIUS ABC
บัตรคำ GENIUS ABC

ISBN : 8858720703037
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : -

"Flash Card อัจฉริยะ" สร้างทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ภาพจริงเพื่อการเรียนรู้สูงสุด

1 ชุดบรรจุบัตรคำจำนวน 52 ใบ
เล่นเกมสนุกได้หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์ได้ไม่จำกัด

มาพร้อม QR Code ฝึกออกเสียง และ QR Code เกม

170 บาท
170 บาท

SURVIVOR plus ภาษาญี่ปุ่น

SURVIVOR plus ภาษาญี่ปุ่น
SURVIVOR plus ภาษาญี่ปุ่น

ISBN : 9786161833596
โดย : อาทิมา ศรีบัวเอี่ยม, อุทุมพร ทรัพย์จรัสแสง กุงกุง
ภาพ :  กุลนที ตันติพิษณุ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 186 หน้า

ตอกย้ำความสนุกของหนังสือสอนภาษาญี่ปุ่น หนังสือชุด Survivor ที่มียอดขายถล่มทลาย Survivor Plus ญี่ปุ่น หนังสือแบบจิ้ม-ชี้-เที่ยว รับรองว่าเที่ยวสนุก เดินทางไม่หลง ช็อปเพลิน ได้กินแต่ของอร่อยแบบไม่ต้องภาษาใบ้ให้มึนงง พร้อมสร้างมิตรภาพกับชาวญี่ปุ่นผ่านคำศัพท์และบทสนทนาที่ทำให้คุณเป็นคนที่น่าประทับใจ 

152 บาท
152 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010019986
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

104 บาท
104 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน

ISBN : 3900010019979
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

176 บาท
176 บาท

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals

ISBN : 9786160446780
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

257 บาท
257 บาท

1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

First Thousand Words in English

เขียน : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รัตนา ศิริพูล
อื่นๆ : 64 หน้า

167 บาท
167 บาท
Syndicate content