- ภาษา - ไทย

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย + CD

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย + CD
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย + CD

ISBN : 9786165273435
สำนักพิมพ์ : Language House Publishing
อื่นๆ : 816 หน้า

Dictionary English-Thai + CD Dictionary

คำศัพท์ใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่านเขียน และใช้ในชีวิตประจำวัน

126 บาท
126 บาท

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) สีฟ้า

ผู้เขียน : ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 184 หน้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับกระเป๋า (ปรับปรุง) ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์สามัญ (commonly used woeds) ซี่งเป็นศัพท์ที่พบบ่อยและควรรู้ ควรจดจำสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งในระดับเริ่มต้นและระดับกลาง 

50 บาท
50 บาท

พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับสมัยใหม่

พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับสมัยใหม่
พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน ฉบับสมัยใหม่

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
สำนักพิมพ์ : สื่อรวิชญ
อื่นๆ : 730 หน้า

คำศัพท์จีนสมัยใหม่กว่า 30,000 คำ ภาคผนวก 35 หมวด

พิเศษ คำอ่านพินอินศัพท์ภาษาจีน

198 บาท
198 บาท

บัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุก

บัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุก
บัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุกบัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุกบัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุกบัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุกบัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุก

ISBN : 8858720701347
โดย : สำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่น : - หน้า

บัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุก ปลุกพลังการเรียนรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประโยชน์ของบัตรคำ ก.ไก่ มหาสนุก คือได้เรียนรู้พยัญชนะภาษาไทย 44 ตัว, เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย, เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว, กระตุ้นการพัฒนาของสมอง, ฝึกความช่างสังเกต, ฝึกการจดจำ

162 บาท
162 บาท

ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น

ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น
ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด อ่าน เขียน เป็น

ISBN : 9786167351698
โดย : ภาษิตา วิสารสุข
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 304 หน้า / กว้าง   13.2 เซนติเมตร  สูง 19.2 เซนติเมตร   

171 บาท
171 บาท

พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน : Classified Dictionary Thai-English-Chinese

พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน : Classified Dictionary Thai-English-Chinese
พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน : Classified Dictionary Thai-English-Chinese

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
สำนักพิมพ์ : สื่อรวิชญ
หน้า : 346  หน้า

  • รวบรวมคำศัพท์ 24 หมวดใหญ่ แยกเป็น 126 หมวดย่อย
  • บรรจุคำศัพท์สมัยใหม่ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไว้มากกว่า 25,500 คำ
  • พิเศษ เพิ่ม คำศัพท์ใหม่ พร้อมด้วยคำอ่านภาษาไทย ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถใช้ได้ทันที
135 บาท
135 บาท

เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่

เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่
เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่

เทคนิคการจำ ตีและวิเคราะห์โจทย์ เปิดเส้นสมองให้ได้คะแนนเต็ม! ทำข้อสอบแบบเฉียดขาดทะลุปรุโปร่ง มั่นใจเกิน 100

โดย : ครูพี่ออม และทีมงาน

167 บาท
167 บาท

TOM and JERRY Vol.01

TOM and JERRY Vol.01
TOM and JERRY Vol.01

จำนวนหน้า : 32 หน้า
ขนาด : 21.5 X 29 ซ.ม.

นิตยสาร TOM and JERRY VOL.1 ขำขันกับสายน้ำ! Water joke!

38 บาท
38 บาท

ยารัก(ภา)ษาไทย

ยารัก(ภา)ษาไทย
ยารัก(ภา)ษาไทย

ISBN : 9786167510064
เขียน  : 49 นักเขียน
สำนักพิมพ์ : ณ เพชร
อื่นๆ : 252 หน้า

122 บาท
122 บาท

แบบเลียนภาษาไทษ จากใจครูลิลลี่

แบบเลียนภาษาไทษ จากใจครูลิลลี่
แบบเลียนภาษาไทษ จากใจครูลิลลี่

ISBN : 9786167510057
โดย  : เมฏาร์ อุนตระกูล
สำนักพิมพ์ : ณ เพชร
อื่นๆ : 351 หน้า

158 บาท
158 บาท

สำนวนนี้มีที่มา

สำนวนนี้มีที่มา
สำนวนนี้มีที่มา

ISBN :  9786167088938
โดย : ตระการ เอี่ยมตระกูล
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ :  175 หน้า

135 บาท
135 บาท

คำไทยที่มักใช้ผิด

คำไทยที่มักใช้ผิด
คำไทยที่มักใช้ผิด

ISBN : 9786167088747
โดย : ตระการ เอี่ยมตระกูล
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า

140 บาท
140 บาท

สนทนาจีน-อังกฤษ-ไทย แอร์สจ๊วตมืออาชีพ

สนทนาจีน-อังกฤษ-ไทย แอร์สจ๊วตมืออาชีพ
สนทนาจีน-อังกฤษ-ไทย แอร์สจ๊วตมืออาชีพ

คู่มือที่ทำให้คุณบินอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างมั่นใจ!!!

ผู้เรียบเรียง : อ.ศตวรรษ ซื่ออุดมสิน, อ.สุกัญญา วศินานนท์, อ.ดร.นริศ วศินานนท์

144 บาท
144 บาท

พจนานุกรมไทย - จีน ฉบับสมัยใหม่

พจนานุกรมไทย - จีน ฉบับสมัยใหม่
พจนานุกรมไทย - จีน ฉบับสมัยใหม่

THAI - CHINESE DICTIONARY

โดย : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์รวิชญ

162 บาท
162 บาท

ย้อนคำสำนวนไทย

ย้อนคำสำนวนไทย
ย้อนคำสำนวนไทย

ISBN : 9786167088914
โดย : จันทิมา น่วมศรีนวล
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า

140 บาท
140 บาท

อักษรานุกรมอักษรย่อ

อักษรานุกรมอักษรย่อ
อักษรานุกรมอักษรย่อ

รหัสสินค้า : 9789749967836
โดย : สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 416 หน้า

นับวันการใช้อักษรย่อเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเขียนชื่อยาวๆ ให้สั้นลง เริ่มมีมากขึ้นและเป็นไปอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มีอักษรย่อคำใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมไม่น้อย

225 บาท
225 บาท

คำปริศนา เล่ม 2

คำปริศนา เล่ม 2
คำปริศนา เล่ม 2

รหัสสินค้า : 9789749038437
โดย : วิทย์ บัณฑิตกุล
สำนักพิมพ์ : พิมพ์อักษร

คงไม่มีคนไทยคนไหนกล้าบอกว่าตนรู้จักความหมายที่แท้จริงของคำไทยทุกคำ หรือแม้แต่สักครึ่งเดียว นี่ยังไม่นับว่ามีคำอีกมากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นคำที่ไทยรับมาจากภาษาอื่น ๆ เช่น จีน อังกฤษ ชวา เขมร ฯลฯ

คำจำนวนมากจึงเป็น “คำปริศนา” ที่ท้าทายให้เราค้นหาความหมายยิ่งนัก อาทิเช่น หลับนก ตะโกก นมบกอกพร่อง กะหร่อง ฯลฯ

50 บาท
50 บาท

เกมคำผวน

เกมคำผวน
เกมคำผวน

รหัสสินค้า : 978974933988
โดย : มะนอง ดาว
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 112 หน้า

นำเสนอรูปแบบการเล่นคำผวนหลากหลายมากกว่า 300 คำ โดยยึดคำผวนที่มีความหมายเป็นหลัก ไม่ทะลึ่งหรือยาบคาย ครู-อาจารย์ สามารถนำไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยและการสาระ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

72 บาท
72 บาท

หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์

หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์
หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์

หนังสือที่รวบรวมการอ่านคำภาษาไทย อย่างถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวิธีการเขียน การอ่าน เรียงลำดับตัวอักษร ตั้งแต่ ก-ฮ  เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ทั่วไป ใช้เพื่ออ้างอิงการเรียนการสอน

ISBN : 9786167088983
โดย : ตระการ เอี่ยมตระกูล
สำนักพิมพ์ :  คลื่นอักษร
อื่นๆ : 192 หน้า

140 บาท
140 บาท

ภาษาไทย สำนวนไทย

ภาษาไทย สำนวนไทย
ภาษาไทย สำนวนไทย

ISBN : 8858757403139
โดย : อโณทัย
สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร จูเนียร์
อื่นๆ : 60 หน้า

หนังสือช่วยเสริมความรู้สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ได้ทบทวนความจำด้วยการตอบคำถาม ที่มีตัวเลือกผิด ถูก ในเรื่อง “ภาษาไทย สำนวนไทย” อ้างอิงมาจากในตำราเรียน ผสมกับข้อมูลจากปัจจุบัน เรื่องของสำนวน สุภาษิต หลักการใช้ภาษาไทย โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกับคำเฉลยท้ายเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

71 บาท
71 บาท
Syndicate content