- ภาษา - อังกฤษ

Language - English - ภาษาอังกฤษ

SE-ED'S NEW COMPACT ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับกะทัดรัด

SE-ED'S NEW COMPACT ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับกะทัดรัด
SE-ED'S NEW COMPACT ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับกะทัดรัด

โดย : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : - หน้า

สะดวกใช้ ทันสมัยที่สุด

 • ศัพท์กว่า 40,000 คำ
 • ศัพท์สามัญที่ควรจำกว่า 3,500 คำ
 • สำนวนภาษาอังกฤษกว่า 1,000 สำนวน
 • รูปประกอบกว่า 130 รูป
 • คำเหมือน คำตรงข้ามกว่า 11,000 คำ
 • เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งเล่ม
 • พร้อมภาคผนวกเสริมภาษา
89 บาท
89 บาท

SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับพกพา

SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับพกพา
SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับพกพา

โดย : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : - หน้า

ทันสมัย ใหม่ล่าสุด

 • ศัพท์ สำนวน วลี คำเหมือน คำตรงข้าม กว่า 50,000 คำ
 • ศัพท์สมัยใหม่จำนวนมาก เช่น blog , carbs, websine
 • ตัวอย่างการใช้คำศัพท์กว่า 4,500 ประโยค
 • กรอบเสริมความรู้การใช้ภาษาตลอดทั้งเล่ม
 • เน้นศัพท์ใช้งานบ่อย และ ศัพท์สามัญควรจำ
 • มีเครื่องหมายแบ่งพยางค์ศัพท์หลัก เพื่อแสดงการเชื่อม พยางค์ที่อยู่คนละบรรทัน เช่น ac•ci•dent
125 บาท
125 บาท

SE-ED'S ENGLISH-THAI DICTIONARY with Idioms & Phrases พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับสำนวนกับวลี

SE-ED'S ENGLISH-THAI DICTIONARY with Idioms & Phrases พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับสำนวนกับวลี
SE-ED'S ENGLISH-THAI DICTIONARY with Idioms & Phrases พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับสำนวนกับวลี

โดย : ศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (Dr.Wit Thiengburanathum)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : - หน้า

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับสำนวนกับวลี

เน้นศัพท์พร้อมสำนวนกับวลีที่นิยมใช้กันทั่วไป

179 บาท
179 บาท

บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ

บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ
บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ บัตรประสมคำภาษาอังกฤษสร้างอัจฉริยะ

ISBN : 8858720702634
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : 16.4 x 10 x 22 ซ.ม.

มีครบทั้งพยัญชนะทั้งตัวพิมพ์ ตัวเขียน สระ เครื่องหมายวรรคตอน ตัวกำกับลำดับที่ ตัวเลข พร้อมภาพประกอบและคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนสนุก เล่นเพลิน เสริมทักษะ เก่งภาษา

ประโยชน์

225 บาท
225 บาท

ออกเสียงภาษาอังกฤษยังไง? ไม่ให้ฝรั่งงง

ออกเสียงภาษาอังกฤษยังไง? ไม่ให้ฝรั่งงง
ออกเสียงภาษาอังกฤษยังไง? ไม่ให้ฝรั่งงง

ISBN : 9786164235809
โดย : ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 199  หน้า

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานกับ ดร.พนิตนาฏ

167 บาท
167 บาท

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.1 + CD

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.1 + CD
One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.1 + CD

Chu1 Eigo wo Hitotsuhitotsu Wakariyasaku

ISBN : 3900010014776
โดย  : Gakken
แปล : ขวัญนุช คำเมือง
อื่น ๆ : 96  หน้า / ออกเสียงเก่งขึ้น ฟรี! CD

สุดยอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้แบบ step by step เนื้อหาเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ก่อนสอบ ทบทวนเนื้อหา ฝึกฝน อธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เก่งคณิตขึ้นทุกวัน เพียงแค่ทำวันละ 2 หน้า
 

149 บาท
149 บาท

สนทนากับภาษาอังกฤษ 1,500 ประโยค ที่ใช้สนทนากันมากที่สุด

สนทนากับภาษาอังกฤษ 1,500 ประโยค ที่ใช้สนทนากันมากที่สุด
สนทนากับภาษาอังกฤษ 1,500 ประโยค ที่ใช้สนทนากันมากที่สุด

ISBN : 9786164232976
โดย : นันทนา โอซาว่า
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 319 หน้า

80 บาท
80 บาท

ติวภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.1 เล่ม 01 Conversation และ Vocabulary

ติวภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.1 เล่ม 01 Conversation และ Vocabulary
ติวภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.1 เล่ม 01 Conversation และ Vocabulary

ติวภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1 (เล่ม 1) Conversation และ Vocabulary (เทคนิคการทำข้อสอบบทสนทนาและคำศัพท์)

ISBN : 9786162756566
โดย : นันทนา โอซาว่า
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 143 หน้า

113 บาท
113 บาท

GRAMMAR Maniac

GRAMMAR Maniac
GRAMMAR Maniac

ISBN : 9786167779324
เขียน : DEARDEER
สำนักพิมพ์ : DEARDEER
อื่นๆ : 295 หน้า

สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป จนถึงอาจารย์สอนพิเศษที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการ วิธีการ ข้อควรระวัง จนถึง Tips ต่าง ๆ ในการเลือกใช้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสื่อสารได้เป็นอย่างดี ด้วยตนเอง

225 บาท
225 บาท

ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ

ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ
ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ

ISBN : 9786163810557
โดย : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 192 หน้า

รวบรวมและสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน กระชับ และเข้าใจง่ายในเล่มเดียว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการสอบและในชีวิตประจำวันทั้งในการอ่าน พูด เขียน แปล

โดยภายในเล่มมีการสรุปเนื้อหาครอบคลุมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีโครงสร้าง และตัวอย่างประโยค รวมถึงคำศัพท์ที่หลากหลาย พร้อมเส้นใต้ highlight จุดสำคัญ และภาพการ์ตูนประกอบน่ารักๆ ตลอดเล่ม

107 บาท
107 บาท

Mind Map Grammar + ข้อสอบ 2

Mind Map Grammar + ข้อสอบ 2
Mind Map Grammar + ข้อสอบ 2

ISBN : 9786167676852
โดย : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 319 หน้า

เข้าใจไวยากรณ์ ง่าย! ไม่เครียด! ด้วยภาพและแผนผัง ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบต่างๆ เช่น O-NET, GAT, TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP, SMART I หรือสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆได้

เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ ด้วยภาพและแผนผัง Mind Map เจาะลึกทุกเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมข้อสอบอย่างเข้มข้น

 

206 บาท
206 บาท

ฝรั่งก็ฝรั่งเถอะ 'เอาอยู่!'

ฝรั่งก็ฝรั่งเถอะ 'เอาอยู่!'
ฝรั่งก็ฝรั่งเถอะ 'เอาอยู่!'

ISBN : 9786168068038
โดย : นายทีม (เจ้าของเพจ Slang-A-hO-lic ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 300,000 คน!)
ภาพ : ฟองสมุทร
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 307 หน้า

เป็นหนังสือสอนพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เน้นบทสนทนา ทั้งสำหรับคนที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ หรือคนที่จะไปเที่ยวหรือทำงานที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่คล่องภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ที่สำคัญคือไม่กล้าพูด หนังสือเล่มนี้จะคอยสอนให้เรากล้าพูด ไม่ต้องกลัวการพูดกับคนต่างชาติ

215 บาท
215 บาท

ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย + CD-ROM (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย + CD-ROM (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย + CD-ROM (พิมพ์ครั้งที่ 2)

English Pronunciation Made Simple for Thais

ISBN : 9786160425952
โดย : รศ.ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
อื่นๆ : 80 หน้า

ล้วงลึกถึงแก่นของ การออกเสียงในภาษาอังกฤษ และช่วยปูพื้นฐานการออกเสียงได้อย่างถูกต้องที่สุด ทำให้การสนทนากับเจ้าของภาษาไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

104 บาท
104 บาท

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 04

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 04
ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 04

ISBN : 9786164133204
โดย : ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 174 หน้า

176 บาท
176 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน My Life Around the Community + Interactive CD-ROM/MP3

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน My Life Around the Community + Interactive CD-ROM/MP3
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน My Life Around the Community + Interactive CD-ROM/MP3

My Life Around the Community

ISBN : 9786160430574
เรื่อง : LiveABC
แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
อื่นๆ : 232 หน้า

 • สนทนาผ่านสถานการณ์จำลองมากถึง 25 สถานการณ์
 • รวมคำศัพท์ไว้กว่า 900 คำ พร้อมวลีและประโยคน่ารู้มากมาย
 • ฝึกฟัง - พูด และบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ ใน Interactive CD-ROM/MP3
203 บาท
203 บาท

Why? ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว (เก่งพูด) + CD MP3

Why? ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว (เก่งพูด) + CD MP3
Why? ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว (เก่งพูด) + CD MP3

Why? - Grandma English - Speaking

ISBN : 9786160432691
เรื่อง : Grimnamu
ภาพ : Namseon Yoon
แปล : สุกัญญา นนทรักษ์
อื่นๆ : 192 หน้า / ฟรี! CD-MP3

176 บาท
176 บาท

ไม่ยากถ้าอยาก เก่งศัพท์อังกฤษ

ไม่ยากถ้าอยาก เก่งศัพท์อังกฤษ
ไม่ยากถ้าอยาก เก่งศัพท์อังกฤษ

Ten Ten Books Vol.66 : Confident English Words! Speak English Fluently

ISBN : 9786160432271
เรื่อง  : Hwang, Eun-young
ภาพ : Yeo, Ho-kyung
แปล : ธนรัตน์ ทีฆพงศ์
อื่นๆ :  200 หน้า / 14.5 x 19 x 0.85 cm

131 บาท
131 บาท

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 03

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 03
ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 03

ISBN : 9786164133198
โดย : ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 254 หน้า

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานกับ ดร.พนิตนาฏ

เทคนิคพิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นเซียนโดยไม่ต้องท่องจำ

ลูกสาวครูเขาถามด้วยความสงสัยว่า "แม่ขา ปลาหมึกมีกี่หนวดคะ"

เอาล่ะซี! ครูก็งงไปเหมือนกัน ก็ครูเนี่ยกินหนวดปลาหมึกเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ แต่ไม่เคยนับสักทีว่าปลาหมึกแต่ละตัวมีหนวดกี่หนวด

239 บาท
239 บาท

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 02

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 02
ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 02

ISBN : 9786164133181
โดย : ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 174 หน้า

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานกับ ดร.พนิตนาฏ

เทคนิคพิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นเซียนโดยไม่ต้องท่องจำ

คำในภาษาอังกฤษสามารถเอาพยางค์โน้นพยางค์นี้มาวางหน้าคำบ้าง วางหลังคำบ้าง ตกแต่งซะจนบางทีจำ root เดิมไม่ได้

หน้าที่ของนักอ่านมี่ดีก็ตือต้องค่อยๆตัดส่วนของคำที่สามารถตัดออกได้  จนกระทั่งเจอ root ที่แท้จริง  เราก็จะรู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของคำศัพท์นั้นคืออะไร

176 บาท
176 บาท

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 01

ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 01
ตีศัพท์แตกกระจุย เล่ม 01

ISBN : 9786164133174
โดย : ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ์
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 174 หน้า

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานกับ ดร.พนิตนาฏ

เทคนิคพิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นเซียนโดยไม่ต้องท่องจำ

เวลาที่อ่านภาษาอังกฤษแล้วเจอคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจ ครูขอให้พยายามตะลุยอ่านไปอีกนิด คุณอาจไปเจอขุมทรัพย์ ตัวกุญแจ ตัวค้อน ตัวสิ่ว หรือจอบ เจอเครื่องมือที่ช่วยเราได้ แต่สำคัญอยู่ที่ว่าเจอแล้วรู้จักหรือเปล่า

176 บาท
176 บาท
Syndicate content