- ภาษา - อังกฤษ

Language - English - ภาษาอังกฤษ

Practice English ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

Practice English ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
Practice English ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

ISBN : 9786164418363
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 223 หน้า

No more fear!!! อยาก "เก่ง" ภาษาอังกฤษก็อย่า "กลัว" ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ฝึกพูดทุกวัน แล้วคุณก็จะสื่อสารได้อย่างที่ใจต้องการ

ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเกือบทุกมุมโลก เป็นภาษาสื่อกลางสำหรับการติดต่อธุรกิจ การเดินทาง การซื้อของ การศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ

158 บาท
158 บาท

หนูน้อยคนเก่ง สนุกเรียน ABC พร้อมเกมคำศัพท์พื้นฐาน

หนูน้อยคนเก่ง สนุกเรียน ABC พร้อมเกมคำศัพท์พื้นฐาน
หนูน้อยคนเก่ง สนุกเรียน ABC พร้อมเกมคำศัพท์พื้นฐาน

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 64 หน้า

เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะลีลามือ บริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ด้วยการฝึกคัด-เขียน A-Z ตัวพิมพ์เล็ก-ตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งยังมีเกมสนุกอีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับน้องๆ ในวัยอนุบาล เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ในขั้นต่อไป

122 บาท
122 บาท

ก้าวแรกคนเก่ง ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1

ก้าวแรกคนเก่ง ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
ก้าวแรกคนเก่ง ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1

ISBN : 8858757415163
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 64 หน้า

เพราะก้าวแรกย่อมสำคัญไม่แพ้ก้าวใดๆ หนังสือชุด ก้าวแรกคนเก่ง จึงมุ่งเน้นทักษะรอบด้าน ให้ลูกน้อยเก่ง ฉลาด มีไหวพริบ เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ เพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคง ในชุดประกอบด้วย 4 วิชา วิชาละ 3 ชั้นปี ตั้งแต่อนุบาล 1-3 ได้แก่ เชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

 

152 บาท
152 บาท

ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 02)
ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ISBN : 9786164418349
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 191 หน้า

รวบรวมประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน 4 ภาษายอดฮิต มาไว้ให้คุณแล้วทุกคน ทั้งภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

149 บาท
149 บาท

การออกเสียงคำศัพท์และประโยคสุดเจ๋ง! ที่คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้

การออกเสียงคำศัพท์และประโยคสุดเจ๋ง! ที่คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้
การออกเสียงคำศัพท์และประโยคสุดเจ๋ง! ที่คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้

ISBN : 9786164417830
โดย : ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
สำนักพิมพ์ : OPEN IDEAS PUBLISHING
อื่นๆ : 640 หน้า

เมื่อภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจำเป็น การได้โต้ตอบกับชาวต่างชาติ หรือติดต่อค้าขายออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เล่มเดียวจบครบเรื่องราวที่คุณอยากรู้

266 บาท
266 บาท

English Map สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย

English Map สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
English Map สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164301443
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 41 หน้า / สี่สีในเล่ม

Mind Map ชุดนี้ดียังไง...

72 บาท
72 บาท

มอง Tenses ตามธรรมชาติ TENSES Through Nature

มอง Tenses ตามธรรมชาติ TENSES Through Nature
มอง Tenses ตามธรรมชาติ TENSES Through Nature

ISBN : 9786164418523
โดย : อาจารย์ลูกปัด อชิรญา สุทธางคกูล (อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม เอกภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MACM สอบ TOEIC ได้ 990 เต็ม)
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 256 หน้า

...หากคุณกำลังคิดว่า TENSES ยาก ซับซ้อน เกินเข้าใจ... ลองเปิดใจ แล้วพลิกมุมมองใหม่ไปกับหนังสือเล่มนี้... แล้วคุณจะรู้ว่า TENSES ที่แท้ก็เป็นเรื่อง 'น่ารัก'

176 บาท
176 บาท

ติวอังกฤษ สำหรับ ป.3

ติวอังกฤษ สำหรับ ป.3
ติวอังกฤษ สำหรับ ป.3

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส
สำนักพิมพ์ : IQ Plus
อื่นๆ : 124 หน้า

หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ
สำหรับ ป.3 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญ
คำศัพท์ ไวยากรณ์ และมีภาพประกอบ
ช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย
พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวน
และเฉลยท้ายเล่ม

 

68 บาท
68 บาท

สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็น เลือก Tense ได้ถูกต้อง (พิมพ์ครั้งที่ 02)

สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็น เลือก Tense ได้ถูกต้อง (พิมพ์ครั้งที่ 02)
สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็น เลือก Tense ได้ถูกต้อง (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ISBN : 9786164417892
โดย : ภัทรรานี
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 223 หน้า

ช่วยเสริมสร้างพื้นฐาน
และความเข้าใจเกี่ยวกับ Grammar
ช่วยพัฒนาสนทนาภาษาอังกฤษ

131 บาท
131 บาท

อนาคตดีมั่กๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ

อนาคตดีมั่กๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ
อนาคตดีมั่กๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ

ISBN : 9786164417960
โดย : School of Eng
สำนักพิมพ์ :  KNOW HOW
อื่นๆ : 416 หน้า

197 บาท
197 บาท

DAILY ENGLISH สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

DAILY ENGLISH สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที
DAILY ENGLISH สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

ISBN : 9786164417922
โดย : ปีนป่าย
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 221 หน้า

ภาษาอังกฤษ...พูดทุกวัน
สนทนาทั้งวัน ใช้ในชีวิตประจำวัน
รับประกันว่าพูดเก่ง
พูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษา

เริ่มการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
ด้วยการเริ่มต้นเรียนรู้บทสนทนาง่ายๆ
ในชีวิตประจำวัน
จากนั้น ค่อยๆ พัฒนาไปในบทสนทนาที่ยากขึ้น
ในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทุกวัน
พูดทุกวัน แล้วคุณจะพูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษา

134 บาท
134 บาท

ภาษาอังกฤษพาเพลิน

ภาษาอังกฤษพาเพลิน
ภาษาอังกฤษพาเพลิน

ISBN : 9786167105826
โดย : สำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : -

แผ่นภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ อ่านเป็นคำ จำเป็นภาพ 4สีสวยงาม หน้าเดียวเนื้อหาครบ จดจำง่าย

ประโยชน์

  • ขนาดพอเหมาะ อ่านเองได้ หรืออ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม
  • ใช้ติดผนัง ติดโต๊ะคุณหนู เห็นทุกวันจำขึ้นใจ
  • เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
  • ภาพสวย กระตุ้นความสนใจ ใฝ่เรียนรู้
  • ตกแต่งห้อง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ไม่จำเจ
113 บาท
113 บาท

หนังสือของคนใจดี

หนังสือของคนใจดี
หนังสือของคนใจดี

ชุด นิทานสร้างคุณธรรม
Graag gedaan

ISBN : 9786160448203
เรื่องและภาพ : Francesca Pirrone
แปล : สุธีรา กนกรัตนนุกูล
อื่นๆ : 56 หน้า

ง่ายมากที่จะเป็นคนใจดี
ส่งยิ้ม พูดขอบคุณ หรือช่วยผู้อื่น
และเธอจะเห็นว่าเมื่อเธอใจดี
คนอื่นก็จะใจดีกับเธอด้วยเช่นกัน

หนังสือแห่งความใจดี
และมิตรภาพสำหรับคนทุกวัย

88 บาท
88 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 01 + CD-Rom/MP3

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 01 + CD-Rom/MP3
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 01 + CD-Rom/MP3

Tourism & Hospitality English for Professional 1

ISBN : 9786160447770
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

293 บาท
293 บาท

เรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ จนอ่านคล่องเขียนได้พูดเป๊ะ!

เรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ จนอ่านคล่องเขียนได้พูดเป๊ะ!
เรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ จนอ่านคล่องเขียนได้พูดเป๊ะ!

ISBN : 9786164417311
โดย : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
สำนักพิมพ์ : aboutbook
อื่นๆ : 394 หน้า

มาร่วมพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องของภาษาอังกฤษที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่ศูนย์และอย่าจำกัดภาษาอังกฤษของคุณแต่เพียงที่คุณต้องการจะเรียนรู้เท่านั้น ควรจะขยายขอบเขตแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณไปให้ไกลและเกินกว่าที่คุณจะต้องการจะเรียนรู้ เพราะยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น

221 บาท
221 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 02 + CD-Rom/MP3

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 02 + CD-Rom/MP3
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว เล่ม 02 + CD-Rom/MP3

Tourism & Hospitality English for Professional 2

ISBN : 9786160447787
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

293 บาท
293 บาท

บัตรคำ GENIUS ABC

บัตรคำ GENIUS ABC
บัตรคำ GENIUS ABC

ISBN : 8858720703037
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สายรุ้ง
สำนักพิมพ์ : สายรุ้ง
อื่นๆ : -

"Flash Card อัจฉริยะ" สร้างทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ภาพจริงเพื่อการเรียนรู้สูงสุด

1 ชุดบรรจุบัตรคำจำนวน 52 ใบ
เล่นเกมสนุกได้หลากหลาย เรียนรู้คำศัพท์ได้ไม่จำกัด

มาพร้อม QR Code ฝึกออกเสียง และ QR Code เกม

170 บาท
170 บาท

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals

ISBN : 9786160446780
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

257 บาท
257 บาท

1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
1000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

First Thousand Words in English

เขียน : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รัตนา ศิริพูล
อื่นๆ : 64 หน้า

167 บาท
167 บาท

ชุด พะโล้จิตอาสา ตอน พะโล้รักเมืองไทย Phalo Loves Thailand

ชุด พะโล้จิตอาสา ตอน พะโล้รักเมืองไทย Phalo Loves Thailand
ชุด พะโล้จิตอาสา ตอน พะโล้รักเมืองไทย Phalo Loves Thailand

โดย : รัตนา โพธิรัชต์
แปล : พีริยา พงษ์สาริกัน, John Viano
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 40 หน้า

พะโล้รักเมืองไทย          สาดน้ำใจวันสงกรานต์
ทุกคนชุ่มชื่นเบิกบาน      ประสานความรัก...สามัคคี

Phalo loves Thailand
And to give you a hand.
This Songkran let's splash water.
And spread love for one another!

90 บาท
90 บาท
Syndicate content