- ภาษา - จีน

Language - Chinese - ภาษาจีน

จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุด 2 กิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ + CD

จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุด 2 กิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ + CD
จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุด 2 กิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ + CD

ISBN : 9786167818245
โดย : วีระชาติ วงศ์สัจจา
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
อื่นๆ : 120 หน้า

216 บาท
216 บาท

Enjoy Chinese สนุกสนทนาภาษาจีน

Enjoy Chinese สนุกสนทนาภาษาจีน
Enjoy Chinese สนุกสนทนาภาษาจีน

ISBN : 9786162753404
โดย : นีน่า กัว
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 224 หน้า

Enjoy Chinese สนุกสนทนาภาษาจีน ได้รวบรวมบทสนทนาน่ารู้และควรรู้ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน โดยนำคำศัพท์ที่เราพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวตั้ง แล้วนำคำศัพท์นั้นมาแต่งเป็นประโยคบทสนทนาน่ารู้ที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้สนทนาได้อย่างสนุกสนานในสถานการณ์จริง

158 บาท
158 บาท

จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด + CD

จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด + CD
จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด + CD

ISBN : 9786167818238
โดย : วีระชาติ วงศ์สัจจา
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี
อื่นๆ : 132 หน้า

สื่อการสอนภาษจีนเรียนสนุกกับหนังสือและ Interactive CD-ROM

  • ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกับคำศัพท์รอบตัวอย่าง 300 คำ เกี่ยวกับบ้าน และยานพาหนะ
  • เรียนรู้คำศัพท์จีนทั้งแบบอักษรตัวเต็มและตัวย่อ
  • จดจำง่ายอย่างเป็นระบบ แบ่งคำศีพท์เป็นหมวดหมู่ พร้อมภาพประกอบสวยงาม
  • ฝึกทักษะการออกเสียง ด้วยเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลาง
  • ทบทวนความจำด้วยแบบฝึกหัด
216 บาท
216 บาท

เรียนอย่างเข้าใจไวยกรณ์จีน 3 ภาค การใช้ประโยค

เรียนอย่างเข้าใจไวยกรณ์จีน 3 ภาค การใช้ประโยค
เรียนอย่างเข้าใจไวยกรณ์จีน 3 ภาค การใช้ประโยค

ISBN : 9786167818276
โดย : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
แปล : วลัยพร หงส์วิเศษชัย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี
อื่นๆ : 132 หน้า

คู่มือ ไวยากรณ์จีนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเข้าใจได้ทันทีเหมาะสำหรับผู้เรียน ภาษาจีนระดับต้นถึงกลาง และสอนผู้ที่ต้องการสอนหลักภาษาอย่างเป็นขึ้นเป็นตอน

99 บาท
99 บาท

สนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว

สนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
สนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว

ISBN : 9786162753428
โดย : จินตนา แพทย์วิบูลย์, นันทนา โอซาว่า คำวัตร์
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 320 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีบทสนทนาภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษอยู่ในเล่มเดียวกันที่สมบูรณ์ที่สุด ทุกประโยคาสนทนาคุณผู้อ่านสามารถเรียนรู้ ท่องจำ ทำความเข้าใจและนำไปใช้สื่อสารได้ในสถานการณ์จริงทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการท่องเที่ยว

179 บาท
179 บาท

365 วลีฮิต จีน

365 วลีฮิต จีน
365 วลีฮิต จีน

ISBN : 9789742899257
โดย : ครูปอนด์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 208 หน้า

รวม 365 วลี สำนวน สแลงฮิต ที่คนจีนใช้ในชีวิตประจำวัน 
จำง่าย ใช้ง่าย ด้วยสถานการณ์สมมติ ยกตัวอย่างการใช้ พร้อมภาพประกอบน่ารัก 
ให้ผู้เรียนค่อยๆ ฝึกหัด วันละ 1 วลีแบบสบายๆ และสนุกสนาน
กำกับด้วยเสียงอ่านตามระบบพินอิน และเสียงอ่านภาษาไทย
เหมาะสำหรับทั้งนักเรียนนักศึกษาภาษาจีนกลาง และผู้สนใจภาษาทั่วไป

212 บาท
212 บาท

ฝึกพูด ภาษาจีน จากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่

ฝึกพูด ภาษาจีน จากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่
ฝึกพูด ภาษาจีน จากคำศัพท์ ฉบับเปลี่ยนปกใหม่

ISBN : 9786162753176
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือ “ฝึกพูดภาษาจีนจากคำศัพท์” เล่มที่อยู่ในมือนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการพูดภาษาจีนไว้อย่างครบถ้วน โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนดังนี้

• Part 1 เปิดคลังคำศัพท์ภาษาจีน รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนที่สำคัญและน่ารู้ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำไว้อย่างเป็นหมวดหมู่
• Part 2 ฝึกพูดภาษาจีนกันเถอะ รวมรวมประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันและในการท่องเที่ยวไว้ พร้อมนำไปใช้พูดสื่อสารได้ทันท่วงที

149 บาท
149 บาท

หมาน้อย...ขี้โม้ The bragging dog

หมาน้อย...ขี้โม้ The bragging dog
หมาน้อย...ขี้โม้ The bragging dog

ISBN  9786162850370
เรื่อง : คมสัน สินสุขภัณฑ์
ภาพ : ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม
อื่นๆ : 24 หน้า / กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม 

86 บาท
86 บาท

Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที
Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที

ISBN : 9786162752773
โดย : นีน่า กัว
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 240 หน้า

Daily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ สนทนาถามหรือตอบได้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นเหตุการณ์ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำแปรงฟัน เดินทางไปเรียนหรือไปทำงาน การเรียนหรือการทำงาน การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม การไปซื้อของต่างๆ นานา ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในชีวิต ไปจนถึงการเข้านอน บทสนทนาเน้นสนทนาจริง ในชีวิตประจำวันจริงๆ

158 บาท
158 บาท

เก่งพินอินได้ใน 3 วัน : Mastering Pinyin in 3 Days + CD ฝึกออกเสียง

เก่งพินอินได้ใน 3 วัน : Mastering Pinyin in 3 Days + CD ฝึกออกเสียง
เก่งพินอินได้ใน 3 วัน : Mastering Pinyin in 3 Days + CD ฝึกออกเสียง

ISBN : 9789742893729
โดย : เฉินเจิ้งเซียง
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 184 หน้า

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการหัดพูดภาษาจีนก็คือจะต้องเข้าใจระบบพินอินเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ระบบพินอินจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการอ่านออกเสียงภาษาจีน 

215 บาท
215 บาท

ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาจีน

ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาจีน
ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาจีน

ISBN : 9786160414970
เรื่องและภาพ : Hwang, Eun-jeong
แปล : สุรางคนา เก่งสาริกิจ
อื่นๆ :  -  หน้า /  14.5 x 19 ซม.

เคล็ดลับการฝึกฝนภาษาจีน ให้ความประสบความสำเร็จพร้อมเรียนรู้สำนวนจีน

131 บาท
131 บาท

3 IN 1 DICTIONARY Thai Chinese English

3 IN 1 DICTIONARY Thai Chinese English
3 IN 1 DICTIONARY Thai Chinese English

โดย : Philip Yungkin Lee
แปล : อาจารย์จาง จิ้ง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 416 หน้า

3-IN-1 Dictionary : Thai-Chinese-English คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ ไทย-จีน-อังกฤษ เล่มนี้ ประกอบไปด้วย

176 บาท
176 บาท

เสือเรียนวิชา Tiger learns special skills

เสือเรียนวิชา Tiger learns special skills
เสือเรียนวิชา Tiger learns special skills

ISBN  9786162850363
เรื่อง : ปิยะพงษ์ โมกขพันธุ์
ภาพ : ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม
อื่นๆ : 24 หน้า / กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม 

เสือเป็นเพียงสัตว์ธรรมดาชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีความดุร้ายกว่าสัตว์อื่นๆ แต่กลับเป็นสัตว์ที่ถูกกลั่นแกล้ง ถูกรังแกอยู่เสมอ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เสืออยากเรียนและฝึกวิชาไว้เพื่อป้องกันตัวเอง แต่กว่าจะเริ่มฝึกฝนได้นั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่าย มาเอาใจช่วยเจ้าเสือในการฝึกฝนวิชาในครั้งนี้ไปด้วยกัน

86 บาท
86 บาท

Mind Map พูดจีน แบบเน้นๆ

Mind Map พูดจีน แบบเน้นๆ
Mind Map พูดจีน แบบเน้นๆ

ISBN : 9786167676364
โดย : สุย หลิน
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 304 หน้า

สนุกไปกับการฝึกพูดภาษาจีนด้วยสำนวนและประโยคในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจ และจดจำได้ง่าย  แยกเป็นหมวดหมู่ มีตัวอย่างบทสนทนาและการใช้ พร้อมคำศัพท์ท้ายบท สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้อย่างไม่ยากเย็น 

179 บาท
179 บาท

มดจอมพลัง The super powerful ant

มดจอมพลัง The super powerful ant
มดจอมพลัง The super powerful ant

ISBN  9786162850387
เรื่อง : ปัณณพร พื้นนาค
ภาพ : ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม
อื่นๆ : 24 หน้า / กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม 

86 บาท
86 บาท

ทางลัดหัดพูดจีน สุดจี๊ด!!

ทางลัดหัดพูดจีน สุดจี๊ด!!
ทางลัดหัดพูดจีน สุดจี๊ด!!

ISBN : 9786167676395
โดย : หลิน เฟย
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 248 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโครงสร้างประโยคคำถาม – คำตอบพื้นฐาน  ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  และพร้อมด้วยคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐาน ที่สามารถนำไปสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,200 ประโยค 

สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้  ทั้งการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การสอบ

116 บาท
116 บาท

เก่งภาษาอาเซียน : จีน - สิงคโปร์

เก่งภาษาอาเซียน : จีน - สิงคโปร์
เก่งภาษาอาเซียน : จีน - สิงคโปร์

ISBN : 9789742894849
โดย : "เรารักอาเซียน"
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ COMICS
อื่นๆ : 44 หน้า

คำศัพท์และบทสนทนาสำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ภาษาจีน

50 บาท
50 บาท

เรียนอย่างเข้าใจ ไวยากรณ์จีน เล่ม 02

เรียนอย่างเข้าใจ ไวยากรณ์จีน เล่ม 02
เรียนอย่างเข้าใจ ไวยากรณ์จีน เล่ม 02

โดย : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
สำนักพิมพ์ :  ทฤษฎี
จำนวนหน้า : 120 หน้า

คู่มือไวยากรณ์จีนที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเข้าใจได้ทันที เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับต้น-กลาง และผู้สอนที่ต้องการสอนหลักภาษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

90 บาท
90 บาท

100 ประโยค รอบรู้เที่ยวทั่วจีน

100 ประโยค รอบรู้เที่ยวทั่วจีน
100 ประโยค รอบรู้เที่ยวทั่วจีน

โดย : จางหรูเหมย
แปล : จุไรรัตน์ ซะโรจน์บวร, พีระยุทธ พลตรี
สำนักพิมพ์ :  ทฤษฎี
จำนวนหน้า : - หน้า

เที่นวจีนอุ่นใจ เหมือนมีไกด์ส่วนตัว
รูปประโยคจำขึ้นใจ ใช้สะดวก

113 บาท
113 บาท

คู่มือการเรียนการสอน ภาษาจีน

คู่มือการเรียนการสอน ภาษาจีน
คู่มือการเรียนการสอน ภาษาจีน

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 280 หน้า

คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับสองภาษาเล่มแรกในไทย สะพานสู่ความสำเร็จด้านภาษาจีน

252 บาท
252 บาท
Syndicate content