- ภาษา - จีน

Language - Chinese - ภาษาจีน

ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 02)
ฝึกสนทนา 4 ภาษา ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จีน เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ISBN : 9786164418349
โดย : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 191 หน้า

รวบรวมประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน 4 ภาษายอดฮิต มาไว้ให้คุณแล้วทุกคน ทั้งภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

149 บาท
149 บาท

หัดเขียน เรียน คัด เส้นขีดประกอบอักษรจีน

หัดเขียน เรียน คัด เส้นขีดประกอบอักษรจีน
หัดเขียน เรียน คัด เส้นขีดประกอบอักษรจีน

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 55 หน้า

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับต้นให้สามารถฝึกฝนการเขียนภาษาจีนได้อย่างเป็นระบบ และสำหรับผู้เตรียมสอบ HSK ระดับ 1 - 3 เพื่อให้มีความชำนาญในการเขียนภาษาจีนในการทำข้อสอบข้อเขียน

รวบรวมเส้นขีดประกอบอักษรจีนทั้งหมด 32 เส้นขีด ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับการเขียนอักษรจีนได้สวยและถูกต้อง

68 บาท
68 บาท

หัดเขียน เรียน คัด อักษรจีนที่พบบ่อย

หัดเขียน เรียน คัด อักษรจีนที่พบบ่อย
หัดเขียน เรียน คัด อักษรจีนที่พบบ่อย

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 95 หน้า

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับต้น ให้สามารถฝึกฝนการเขียนภาษาจีนได้อย่างเป็นระบบ และสำหรับผู้เตรียมสอบ HSK ระดับ 1 - 3 เพื่อให้มีความชำนาญในการเขียนภาษาจีนในการทำข้อสอบข้อเขียน

104 บาท
104 บาท

ไวยากรณ์จีนกลาง ว่าด้วยคำและประโยค

ไวยากรณ์จีนกลาง ว่าด้วยคำและประโยค
ไวยากรณ์จีนกลาง ว่าด้วยคำและประโยค

现代汉语句子

ISBN : 9786164417854
โดย : นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 176 หน้า

เติมความรู้โครงสร้าง ‘ประโยค’ และ ‘คำ’ ให้แน่นปึ้ก สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน และผู้ที่กำลังศึกษาภาษาจีนกลาง เพื่อต่อยอดทางการสื่อสารและการศึกษา

140 บาท
140 บาท

คำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ แนวคำศัพท์เตรียมสอบวัดระดับ HSK

คำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ แนวคำศัพท์เตรียมสอบวัดระดับ HSK
คำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ แนวคำศัพท์เตรียมสอบวัดระดับ HSK

โดย : นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 360 หน้า

พบกับลักษณนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นคำนามและคำกริยาเป็นเอกลักษณ์ของความรุ่มรวยทางภาษาของทั้งภาษาไทยและภาษาจีนกลาง อ่านเสริม เพิ่มความรู้ เพื่อเตรียมสอบวัดระดับ HSK และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำลักษณนามที่แสดงลักษณะของสิ่งของต่างๆ ทั้งที่เป็นคำนามและคำกริยา ศึกษาเพื่อเป็นแนวคำศัพท์เตรียมสอบวัดระดับ HSK     และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 

176 บาท
176 บาท

ทางลัดเขียนอักษรจีน

ทางลัดเขียนอักษรจีน
ทางลัดเขียนอักษรจีน

โดย : GAO YAN
สำนักพิมพ์ : แมนดาริน เอดูเคชั่น
อื่นๆ : 96 หน้า

คู่มือสำหรับผู้เรียนภาษาจีน เพื่อให้เข้าใจที่มาและโครงสร้างอักษรจีน ทั้งอักษรจีนเดี่ยว และอักษรจีนประสม เพื่อให้สามารถพลิกแพลงกับการใช้ตัวอักษรจีนเกือบ 3,000 - 4,000 ตัวได้อย่างไม่มีปัญหา

77 บาท
77 บาท

แบบเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 01

แบบเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 01
แบบเรียนภาษาจีน สำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 01

ISBN : 9786167105116
โดย : หวังต้าหยง
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี
อื่นๆ : 48 หน้า

ชุดแบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก เล่ม 1-4 ฉบับปรับปรุงใหม่
เรียนรู้ภาษาจีนจากเรื่องราวสั้นๆ หลากหลายที่เด็กชอบและสนใจ
มีพิณอิน คำอ่านภาษาไทย และคำแปลอย่างละเอียดทุกบท
ภาพประกอบเนื้อหาเรื่องสวยงามเหมาะแก่การอ่านและจดจำของเด็ก
พร้อมแบบฝึกหัดสนุกๆ พาเพลิน

77 บาท
77 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020074
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

306 บาท
306 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020067
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

293 บาท
293 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020050
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

288 บาท
288 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบเรียน

ISBN : 3900010020012
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

194 บาท
194 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 09 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010020029
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

104 บาท
104 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบเรียน

ISBN : 30900010019993
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

180 บาท
180 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 08 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010020005
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

104 บาท
104 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบฝึกหัด

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบฝึกหัด
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบฝึกหัด

ISBN : 3900010019986
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

104 บาท
104 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 07 แบบเรียน

ISBN : 3900010019979
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

176 บาท
176 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020043
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

248 บาท
248 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน (พร้อม CD)

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน (พร้อม CD)
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน (พร้อม CD)

ISBN : 3900010020036
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : พร้อม CD เสียง ประกอบการเรียนการสอน

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK
พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

266 บาท
266 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 06 แบบเรียน

ISBN : 3900010019573
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

158 บาท
158 บาท

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน

ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน

ISBN : 3900010019559
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

167 บาท
167 บาท
Syndicate content