พืชและเกษตรกรรม

เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม

เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม
เกษตรกรรมลองทำดู : โคนม

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160432264
เรียบเรียง : รัตนา คชนาท
ภาพประกอบ :  พรรณรัตน์ เรืองพชร / จิตพาชื่น มุสิกานนท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องราวของโคนม

176 บาท
176 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ผึ้ง

เกษตรกรรมลองทำดู : ผึ้ง
เกษตรกรรมลองทำดู : ผึ้ง

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160424634
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  ลลิตา นิมมานเหมินท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเลี้ยงผึ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น3 ส่วน คือ

176 บาท
176 บาท

มะนาวนิ้วมือ ปลูกก่อน รวยก่อน : Finger Lime (Caviar Lime)

มะนาวนิ้วมือ ปลูกก่อน รวยก่อน : Finger Lime (Caviar Lime)
มะนาวนิ้วมือ ปลูกก่อน รวยก่อน : Finger Lime (Caviar Lime)

โดย : เศกศักดิ์ หุ่นสอาด
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ :  143 หน้า

เผยทุกขั้นตอน จากผู้ลงมือปลูกและสำเร็จจริง

  • สายพันธุ์
  • แหล่งซื้อขายสายพันธุ์
  • ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูกจนให้ผลผลิต
  • ต่อยอดความรวยได้ด้วยตนเอง
221 บาท
221 บาท

กล้วย ฉบับสมบูรณ์

กล้วย ฉบับสมบูรณ์
กล้วย ฉบับสมบูรณ์

โดย : อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส
สำนักพิมพ์ : MIS
อื่นๆ : 107 หน้า / พร้อม DVD

"ทั้งปลูก ทั้งแปรรูป ในเล่มเดียว"

89 บาท
89 บาท

เพาะเห็ดขาย + DVD

เพาะเห็ดขาย + DVD
เพาะเห็ดขาย + DVD

โดย : เจ้าของ Mushroom Cottage
สำนักพิมพ์ : MIS
อื่นๆ : 107 หน้า / พร้อม DVD

  • วิธีเพาะเห็ดถุง เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางนวลชมพู เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ
  • แนะนำการสร้างโรงเรือน
  • เทคนิคง่ายๆ ปลูกเห็ดที่บ้านไว้กินเอง
135 บาท
135 บาท

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย
รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

โดย : กองบรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย เป็นหนังสือที่นำเสนอความจริงในทุกๆ ด้านของหมามุ่ยอินเดีย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการคิด พิจารณาและตัดสินใจต่างๆ เช่น หากต้องการปลูกพืชชนิดนี้เป็นอาชีพหลัก ต้องเตรียมการอย่างไร หรือถ้าสนใจปลูกเป็นอาชีพเสริม ต้องทำอย่างไรบ้าง ฯลฯ

153 บาท
153 บาท

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 02

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 02
สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 02

Planting Seed in a Pot

ISBN : 9786160430468
โดย : Huilan Lin
แปล : ชาญ ธนประกอบ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire งานอาชีพ
อื่นๆ : 152 หน้า / 17 x 22.5 x 0.75 cm

หนังสือที่จะชวนทุกคนนำเมล็ดผักผลไม้ที่กินแล้วมาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดฝรั่ง มะม่วง ฝักข้าวโพด หอมแดง หรือผลไม้
จากต่างประเทศอย่างอะโวคาโด และอีกมากมาย  

176 บาท
176 บาท

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 01

สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 01
สวนกระถางจากเมล็ดผักผลไม้ เล่ม 01

Planting Seed in a Pot

ISBN : 9786160430451
โดย : Huilan Lin
แปล : ชาญ ธนประกอบ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks - Inspire งานอาชีพ
อื่นๆ : 160 หน้า / 17 x 22.5 x 0.75 cm

176 บาท
176 บาท

สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน

สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน
สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส (mis!)
อื่นๆ : 159 หน้า / สี่สีในเล่ม

แนะนำสรรพคุณทางยา วิธีใช้ของพืชผักสวนครัว 70 ชนิด เพื่อบริโภคและประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

62 บาท
62 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : กล้วย

เกษตรกรรมลองทำดู : กล้วย
เกษตรกรรมลองทำดู : กล้วย

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160414857
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  ลลิตา นิมมานเหมินท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเพาะปลูกกล้วยที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่องเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

176 บาท
176 บาท

ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร

ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร
ปลูกมะนาวให้รวย สไตล์สวนโชควิเชียร

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 143 หน้า / สีสีในเล่ม

แนวทางและขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ปลูกมะนาวมือใหม่ต้องรู้!

เคล็ดลับการปลูกมะนาวนอกฤดูเพื่อขายในช่วงราคาสูง

126 บาท
126 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : แตงกวา

เกษตรกรรมลองทำดู : แตงกวา
เกษตรกรรมลองทำดู : แตงกวา

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160416585
เรียบเรียง : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
ภาพประกอบ :  ลลนา มนัสสิริเกียรติ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเพาะแตงกวาที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักส่วนต่าง ๆ ของแตงกวา ถิ่นกำเนิด และประวัติการปลูกในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย

มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย
มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย

โดย : ดร.เกริก ท่วมกลาง
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ :176 หน้า

การปลูกมะนาวนอกฤดู

นอกจากจะเป็นกลเม็ดสำคัญที่สร้างความมั่นคงแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะนาวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปการทำสูตรน้ำตื่มต่างๆ รวมถึงคุณประโยชน์หลากหลายของพืชมหัศจรรย์ชนิดนี้ ที่จะจุดประกายให้คุณเห็นว่า การปลูกมะนาวให้รวยทุกๆ ฤดูนั้น...ไม่ใช่เรื่องยากเลย

117 บาท
117 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : กุหลาบ

เกษตรกรรมลองทำดู : กุหลาบ
เกษตรกรรมลองทำดู : กุหลาบ

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160420858
เรียบเรียง : คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
ภาพประกอบ :  ลลนา มนัสสิริเกียรติ
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการปลูกกุหลาบที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกุหลาบ ถิ่นกำเนิดและพันธุ์กุหลาบ

176 บาท
176 บาท

หยุดป่วยด้วยสมุนไพร

หยุดป่วยด้วยสมุนไพร
หยุดป่วยด้วยสมุนไพร

โดย : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 176 หน้า

109 สมุนไพรรักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วย บำรุงร่างกาย
ไม่สบาย เจ็บป่วย ช่วยรักษาและบรรเทาได้ด้วยสมุนไพร

 

62 บาท
62 บาท

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์
คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์

โดย : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 113 หน้า

พบเทคนิคเด็ด!

การขยายพันธุ์ และปลูกมะนาวนอกฤดู เพื่อเพิ่มรายได้จากเจ้าของสวนมะนาว

113 บาท
113 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ปลาดุก

เกษตรกรรมลองทำดู : ปลาดุก
เกษตรกรรมลองทำดู : ปลาดุก

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160420858
เรียบเรียง : ทวี วิพุทธานุมาศ
ภาพประกอบ :  จิตพาชื่น มุสิกานนท์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการเลี้ยงปลาดุกที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักปลาดุก ถิ่นกำเนิดและพันธุ์ปลาดุกในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

เกษตรกรรมลองทำดู : ผักบุ้ง

เกษตรกรรมลองทำดู : ผักบุ้ง
เกษตรกรรมลองทำดู : ผักบุ้ง

ชุด เกษตรกรรมลองทำดู

ISBN : 9786160414895
เรียบเรียง : ประพันธ์ ชานนท์
ภาพประกอบ :  วิภาวี จันทรวงศ์
อื่น ๆ : 52 หน้า / 20.3 X 25.3 X 1 ซม.  / 4 สี / ปกแข็ง

คู่มือการปลูกผักบุ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ความรู้ทั่วไป แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะต้นผักบุ้ง 
แหล่งกำเนิดจากทั่วโลก รวมถึงสายพันธุ์ผักบุ้งในประเทศไทย

176 บาท
176 บาท

ตุ่นน้อยสอนปลูกต้นไม้

ตุ่นน้อยสอนปลูกต้นไม้
ตุ่นน้อยสอนปลูกต้นไม้

Mon Petit Jardin

ISBN : 9786160421527
เรื่อง : Larousse
แปล : ปราณี ศิริจันทพันธ์
ขนาด :  20.3 x 25.3 x 0.45 ซม.
จำนวน : 96 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี

หนังสือที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืช ฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต ผ่านกระบวนการเจริญเติบโตของพืช และที่สำคัญ เด็กๆ จะได้รู้จักพืชชนิดอื่นจากทั่วโลก

เนื้อหาภายในจึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

203 บาท
203 บาท

ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ทำง่าย

ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ทำง่าย
ไฮโดรบอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ทำง่าย

โดย : อ.เฉลิมชัย รุจิเรช
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 73  หน้า

รู้จัก Hydroponics การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
เรียนรู้การทำ Hydro Box กล่องปลูกพืชราคาถูก ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่
แนะนำการเพาะต้นกล้า วิธีปลูก การใช้ปุ๋ย การดูแล ตลอดจนเก็บเกี่ยว

พร้อม DVD สาธิตการปฏิบัตจริงทุกขั้นตอน!

108 บาท
108 บาท
Syndicate content