พัฒนาการ

วิธีพูดกับลูก โดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณ : Between Parent & Child (ฉบับปรับปรุง)

วิธีพูดกับลูก โดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณ : Between Parent & Child (ฉบับปรับปรุง)
วิธีพูดกับลูก โดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณ : Between Parent & Child (ฉบับปรับปรุง)

โดย : ดร. เฮม จีนอตต์ (Haim Ginott)
แปลและเรียบเรียง : สมชัย เบญจมิตร
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 272 หน้า

Between Parent and Child : The Bestselling Classic That Revolutionized Parent-Child Communication

วิธีพูดกับเด็กทุกวัย เพื่อสร้างวินัย และเติมเต็มศักยภาพความเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขา และทำให้เขายอมร่วมมือ ยอมทำตามคุณด้วยความเต็มใจ

 

194 บาท
194 บาท

ถ้า ครู และ พ่อแม่ พูดกับเด็กแบบนี้ เด็กจะรักเรียน และรักดี มีชีวิตอนาคตที่เปลี่ยนไป : Teacher and Child

ถ้า ครู และ พ่อแม่ พูดกับเด็กแบบนี้ เด็กจะรักเรียน และรักดี มีชีวิตอนาคตที่เปลี่ยนไป : Teacher and Child
ถ้า ครู และ พ่อแม่ พูดกับเด็กแบบนี้ เด็กจะรักเรียน และรักดี มีชีวิตอนาคตที่เปลี่ยนไป : Teacher and Child

Teacher & Child : A Book for Parents and Teachers

โดย : ดร. เฮม จีนอตต์ (Haim Ginott)
แปลโดย : ศรีสุชา พิศาลบุตร และ ฝน ลีสินสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 192 หน้า

เราไม่สามารถสอนเด็ก  ให้เข้าใจวิชาความรู้ได้ จนกว่าเราจะเข้าใจความรู้สึก  ข้างในจิตใจของเขา

วิธีพูดที่ดีของครูและพ่อแม่ กว่า 300 ตัวอย่าง ที่สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นวิธีคิดเด็กนักเรียน

153 บาท
153 บาท

แผน 9 ขั้น ปั้นคุณเป็นเศรษฐี THE MILLIONAIRE MASTER PLAN

แผน 9 ขั้น ปั้นคุณเป็นเศรษฐี THE MILLIONAIRE MASTER PLAN
แผน 9 ขั้น ปั้นคุณเป็นเศรษฐี THE MILLIONAIRE MASTER PLAN

ISBN : 9786167752587
ผู้แต่ง : Roger James Hamilton
ผู้แปล : พอล ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์
สำนักพิมพ์ : สต็อคทูมอร์โรว์ (Stock2morrow)
อื่นๆ : 476 หน้า

คู่มือพร้อมแบบทดสอบเพื่อค้นหาความถนัดและตรวจสอบระดับความมั่งคั่งของคุณ เพื่อเดินตามแผน 9 ขั้นสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน

--------------------

311 บาท
311 บาท

ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๓

ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๓
ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๓

โดย : รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 256 หน้า

การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ
A Study of Royal Speech and Address on People Way of Living

คู่มือประยุกต์คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ให้มีชีวิตสมบูรณ์และดีงาม

แนวทางปฏิบัติ และการเผยแพร่ศาสนา เพื่อชีวิตที่ดีงาม สำหรับ : ผู้นำทางศาสนา ผู้เผยแพร่ศาสนา และประชาชนทั่วไป

98 บาท
98 บาท

ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๒

ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๒
ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๒

โดย : รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 256 หน้า

การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ
A Study of Royal Speech and Address on People Way of Living

คู่มือประยุกต์คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ให้มีชีวิตสมบูรณ์และดีงาม

สำหรับ : เด็ก นักเรียนและเยาวชน, บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา แพทย์, นักหนังสือพิมพ์ และนักเขียน, ครู และอาจารย์

161 บาท
161 บาท

ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๑

ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๑
ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๐๑

โดย : รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 256 หน้า

การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ
A Study of Royal Speech and Address on People Way of Living

คู่มือประยุกต์คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ให้มีชีวิตสมบูรณ์และดีงาม

179 บาท
179 บาท

36 กระบวนคิด พลิกชีวิต 360°

36 กระบวนคิด พลิกชีวิต 360°
36 กระบวนคิด พลิกชีวิต 360°

Black Hole Focus

โดย : Isaiah Hanket
แปล : อาริตา พงศ์ธรานนท์
สำนักพิมพ์ : Be Better
อื่นๆ : 286 หน้า

ไม่พลาด! แม้แต่องศาเดียว ในการมุ่งสู่เป้าหมายกับสารพัดกระบวนการคิดและวิธีลงมือปฏิบัติ เพราะเป้าหมายของชีวิตคือตัวกำหนดทุกอย่างใน ชีวิตของคุณ!
206 บาท
206 บาท

มีความสุขเพิ่ม 10% ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้ : 10% Happier

มีความสุขเพิ่ม 10% ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้ : 10% Happier
มีความสุขเพิ่ม 10% ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้ : 10% Happier

โดย : DAN HARRIS
แปล : ดร.พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
อื่นๆ : 312 หน้า

วิธีจัดการกับเสียงในหัว เครียดน้อยลง แต่ยังเจ๋งได้เหมือนเดิม และมีความสุขเพิ่มขึ้นอีก 10% ได้จริง

เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน DAN HARRIS

248 บาท
248 บาท

ชวนหนูรู้จัก อารมณ์

ชวนหนูรู้จัก อารมณ์
ชวนหนูรู้จัก อารมณ์

เรื่อง : พี่ข้าวตู
ภาพ : ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 18 หน้า / ปกแข็ง

เสริมพัฒนาการ เรียนรู้คำ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว

"How do I feel?: ชวนหนูรู้จักอารมณ์" หนึ่งในหนังสือชุดเล่มแรกของหนู ชวนเด็กๆ มารู้จักอารมณ์พื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

113 บาท
113 บาท

ชวนหนูรู้จัก รูปทรงซ่อนหา

ชวนหนูรู้จัก รูปทรงซ่อนหา
ชวนหนูรู้จัก รูปทรงซ่อนหา

เรื่อง : พี่ข้าวตู
ภาพ : ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 18 หน้า / ปกแข็ง

เสริมพัฒนาการ เรียนรู้คำ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว

"Happy shape : รูปทรงซ่อนหา" หนึ่งในหนังสือชุดเล่มแรกของหนู ชวนเด็กๆมารู้จักคำในหมวดรูปทรงพร้อมฝึกการคิดเชื่อมโยง รูปทรงที่รู้จักกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน และสนุกกับการตามหา แยกรูปร่าง รูปทรงต่างๆ

113 บาท
113 บาท

ชวนหนูรู้จัก หม่ำหม่ำอร่อยจัง

ชวนหนูรู้จัก หม่ำหม่ำอร่อยจัง
ชวนหนูรู้จัก หม่ำหม่ำอร่อยจัง

เรื่อง : พี่ข้าวตู
ภาพ : ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 18 หน้า / ปกแข็ง

เสริมพัฒนาการ เรียนรู้คำ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว

113 บาท
113 บาท

ชวนหนูรู้จัก ร่างกายของหนู

ชวนหนูรู้จัก ร่างกายของหนู
ชวนหนูรู้จัก ร่างกายของหนู

เรื่อง : พี่ข้าวตู
ภาพ : ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 18 หน้า / ปกแข็ง

เสริมพัฒนาการ เรียนรู้คำ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว

113 บาท
113 บาท

Now, Discover Your Strengths เจาะจุดแข็ง

Now, Discover Your Strengths เจาะจุดแข็ง
Now, Discover Your Strengths เจาะจุดแข็ง

โดย : มาร์คัส บัคกิ้งแฮม (Marcus Buckingham - ผู้เขียน First, Break All the Rules) และ โดนัลด์ โอ. คลิฟตัน (Donald O. Clifton, Ph.D.)
แปล : เอธ แย้มประทุม
สำนักพิมพ์ : Nation Books เนชั่นบุ๊คส์
อื่นๆ : 658 หน้า

วิธีพัฒนาพรสวรรค์ของลูกน้องด้วยตัวคุณเอง

ผลลัพธ์จากการวิจัยผู้คนมากกว่า 2 ล้านคน พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง!!

338 บาท
338 บาท

พูดอย่างไรให้ลูกค้าฟัง และฟังอย่างไรให้ลูกค้ายอมรับ

พูดอย่างไรให้ลูกค้าฟัง และฟังอย่างไรให้ลูกค้ายอมรับ
พูดอย่างไรให้ลูกค้าฟัง และฟังอย่างไรให้ลูกค้ายอมรับ

โดย : Coach King Prasarn
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 256 หน้า

คู่มือฝึกฝีมือการเจรจาเพื่อเป็นผู้ชำนาญการ

198 บาท
198 บาท

เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ ฉบับชุดฝึก

เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ ฉบับชุดฝึก
เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ ฉบับชุดฝึก

ISBN : 9786163485007
โดย : ผู้ใหญ่บิ๊ก (พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์)
สำนักพิมพ์ : ต้นตะวัน ปลายฟ้า
อื่นๆ : 176 หน้า

หนังสือเด็กสองภาษาเล่มนี้เป็นหนังสือในซีรีย์เด็กสองภาษา หนังสือเล่มนี้จะเป็นชุด "แบบฝึก" ลูกให้เป็นเด็กสองภาษาทีละขั้นตอนโดยจะมีชุดฝึกมาตรฐานกว่า 40 ชุด ตั้งแต่การฝึกออกเสียงเป็นคำ ไปเป็นวลี และเป็นประโยค ในแต่ละชุดฝึกจะมีคลิปวิดีโอประกอบการฝึกอย่างละเอียด

149 บาท
149 บาท

Brain Power 3 คู่มือสมองดี 365 วัน สู่ชีวิตเกรด A+++

Brain Power 3 คู่มือสมองดี 365 วัน สู่ชีวิตเกรด A+++
Brain Power 3 คู่มือสมองดี 365 วัน สู่ชีวิตเกรด A+++

ISBN : 9786169187103
โดย : หนูดี วนิษา เรซ
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ :  178 หน้า / สี่สี

ออร์การ์ไนเซอร์สำหรับจัดระเบียบชีวิตนักเรียน นักศึกษา ให้เรียนเก่ง เรียนแล้วสนุกและได้เกรดเอบวก เทคนิคการอ่านเร็ว จำแม่น การใช้เวลานอกห้องเรียน การจัดระบบเวลา การสร้างพลังใจ มี DVD สำหรับฝึกการอ่านเร็วและจำแม่น

268 บาท
268 บาท

คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเสมอ : Follow Your Passion, Find Your Power

คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเสมอ : Follow Your Passion, Find Your Power
คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเสมอ : Follow Your Passion, Find Your Power

ISBN : 9786163874016
โดย : บ๊อบ ดอยล์ (Bob Doyle)
แปล : นันทิกา พฤทธิกานนท์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How-To
อื่นๆ : 192 หน้า

คู่มือการใช้ "กฎแห่งการดึงดูด" ฉบับเข้าใจง่ายและได้ผลจริง ที่จะพาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต!

135 บาท
135 บาท

อัจฉริยะสร้างสุข (พิมพ์ครั้งที่ 3)

อัจฉริยะสร้างสุข (พิมพ์ครั้งที่ 3)
อัจฉริยะสร้างสุข (พิมพ์ครั้งที่ 3)

คู่มือดูแลสมองให้ฉลาดและมีความสุข

ISBN : 9786169164524
โดย : หนูดี วนิษา เรซ

Dreams & Goals
ค้นหา & ดูแลความฝัน

พบกับของขวัญพิเศษในเล่ม
สมุดจด : แรงบันดาลใจ

"หอยมุก สร้างไข่มุกขึ้นมาจากเม็ดทราย ในจุดเริ่มต้น เม็ดทรายที่หลุดเข้ามาเป็นสิ่งแปลกปลอมที่น่ารำคาญ เป็นความทรมาน มันจึงสร้างเคลือบมันวาวออกมาห่อหุ้มเม็ดทรายเพื่อลดความระคายเคือง จนในที่สุดเม็ดทรายนั้นกลายเป็นไข่มุกน้ำงาม อัญมณีล้ำค่าแห่งท้องทะเล"

212 บาท
212 บาท

เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน : Leadership Sustainability

เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน : Leadership Sustainability
เป็นผู้นำอย่างไรให้ยั่งยืน : Leadership Sustainability

โดย : Dave Ulrich (ผู้เขียนร่วม The Why of Work หนังสือขายดีของ The New York Times), Norm Smallwood (ผู้เขียนร่วม The Leadership Code)
แปล : พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
อื่นๆ : 247 หน้า
สำนักพิมพ์ : McGraw Hill Education / ซีเอ็ด 

วินัย 7 ประการของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้พวกเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

252 บาท
252 บาท

เก่ง Presentation อย่างสตีฟ จ๊อบส์ : The Presentation Secrets Of Steve Jobs

เก่ง Presentation อย่างสตีฟ จ๊อบส์ : The Presentation Secrets Of Steve Jobs
เก่ง Presentation อย่างสตีฟ จ๊อบส์ : The Presentation Secrets Of Steve Jobs

โดย : Carmine Gallo
แปล : ศรชัย จาติกวณิช, ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล
อื่นๆ : 274 หน้า
สำนักพิมพ์ : McGraw Hill Education / ซีเอ็ด 

สุดยอดกลยุทธ์พรีเซนต์ไอเดียเริ่ดของตำนาน CEO ชื่อก้องโลก

207 บาท
207 บาท
Syndicate content