พัฒนาการ

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : รู้จักเวลาและเงิน สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : รู้จักเวลาและเงิน สำหรับ 5 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : รู้จักเวลาและเงิน สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017241
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

เรียนรู้นาฬิกา วันเดือนปี และเงิน มาเตรียมความพร้อมรอบด้านให้หนูน้อยวัย 5 ปีขึ้นไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอน   

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 5 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017210
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 5 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017227
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 5 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 5 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017234
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับ 5 ปีขึ้นไป (Set 4 เล่ม)

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับ 5 ปีขึ้นไป (Set 4 เล่ม)
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับ 5 ปีขึ้นไป (Set 4 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010017289
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

มาเตรียมความพร้อมรอบด้านให้หนูน้อยวัย 5 ปีขึ้นไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอน   

494 บาท
494 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับ 4 ปีขึ้นไป (Set 4 เล่ม)

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับ 4 ปีขึ้นไป (Set 4 เล่ม)
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับ 4 ปีขึ้นไป (Set 4 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010017272
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

มาเตรียมความพร้อมรอบด้านให้หนูน้อยวัย 4 ปีขึ้นไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

494 บาท
494 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 4 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017197
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

รู้จัก 11-20 และกิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ มาเตรียมความพร้อมรอบด้านให้หนูน้อยวัย 4 ปีขึ้นไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 4 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017180
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

พัฒนา IQ ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไป มาเตรียมความพร้อมรอบด้านให้หนูน้อยวัย 4 ปีขึ้นไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : รู้จักรูปร่าง ลำดับ และการเปรียบเทียบ สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : รู้จักรูปร่าง ลำดับ และการเปรียบเทียบ สำหรับ 4 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : รู้จักรูปร่าง ลำดับ และการเปรียบเทียบ สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017203
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

131 บาท
131 บาท

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 4 ปีขึ้นไป
ชุด แบบฝึกหนูน้อยเตรียมพร้อมรอบด้าน : ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 4 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017173
เขียน : Samsung Publishing Company
ภาพ : Daniel Roode
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

อ้างอิงจาก หลักสูตรปฐมวัยของอเมริกา

131 บาท
131 บาท

พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup

พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup
พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup

โดย : ดร. นภดล ร่มโพธิ์
สำนักพิมพ์ : NP INTELLIGENCE
อื่นๆ : 196 หน้า

แนวคิดที่จะนำไปสู่ ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด

171 บาท
171 บาท

The Secret : HERO

The Secret : HERO
The Secret : HERO

ISBN : 9786163877819
ผู้เขียน : รอนดา เบิร์น (Rhonda Byrne)
ผู้แปล :  อรดี สุวรรณโกมล
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ HOW-TO
อื่นๆ :  241 หน้า

HERO คือการนำเสนอเรื่องราวความสามารถและสติปัญญาของผู้คนที่ประสบความสำเร็จสิบสองคนในยุคปัจจุบัน จากเส้นทางความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้น เราเองก็เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตทำตามความฝันให้สำเร็จได้เช่นกัน

239 บาท
239 บาท

วิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน

วิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน
วิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน

30 Minute Time Management

โดย : Lotthar Seiwert
แปลโดย : ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 96 หน้า

"เวลาที่เรามีอยู่นั้น ไม่ได้น้อยแต่มีเวลาจำนวนมากต่างหากที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์"

80 บาท
80 บาท

เพศศึกษาที่เราอยากรู้

เพศศึกษาที่เราอยากรู้
เพศศึกษาที่เราอยากรู้

ISBN : 9786160439447
โดย / ภาพ : Choi, Dal-su
แปล : สุมนา พุทธเจริญสมัย
อื่นๆ : - หน้า

วัยรุ่นปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องเพศมาก และยิ่งวัฒนธรรมไทยที่มองเรื่องเพศ
เป็นประเด็นที่ไม่ควรเปิดเผย บวกกับแรงกระตุ้นจากฮอร์โมน จุดนี้เองที่มีส่วน
สำคัญว่าถ้าวัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างเหมาะสม เขาจะผ่านพ้นช่วงวัยแห่ง
ความท้าทายไปได้อย่างราบรื่น

239 บาท
239 บาท

ที่เราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี

ที่เราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี
ที่เราแย่เพราะโชคร้าย เขาสบายเพราะโชคดี

โดย : ดร. นภดล ร่มโพธิ์
สำนักพิมพ์ : NP INTELLIGENCE
อื่นๆ : 246 หน้า

72 ความลำเอียงในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันที่อาจทำให้คุณเลือกเดินทางผิด

216 บาท
216 บาท

สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ

สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ
สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ

โดย : ดร. นภดล ร่มโพธิ์
สำนักพิมพ์ : NP INTELLIGENCE
อื่นๆ : 331 หน้า

นี่คือหนังสือที่ดีมากมากเสียจนผมอยากเป็นผู้เขียนเสียเอง

ผมไม่เคยเห็นหนังสือที่ว่าด้วย "การเขียน" ที่ครบถ้วนทุกกระบวนความเท่านี้มากก่อน

261 บาท
261 บาท

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs
พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs

โดย : ดร. นภดล ร่มโพธิ์
สำนักพิมพ์ : NP INTELLIGENCE
หน้า : 211 หน้า

ในขณะนี้ ผมเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นมีระบบการวัดผลองค์กรที่กำลังมาแรงมาก ๆ และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผมกำลังพูดถึงระบบที่เรียกว่า Objective and Key Results หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า OKRs ครับ

การมี OKRs จะทำให้ทุกอย่างชัดเจน ผมเชื่อว่าการเดินทางที่มีจุดหมายชัดเจน โอกาสที่จะไปถึงง่ายกว่าการเดินทางแบบสะเปะสะปะไปเรื่อย ๆ นะครับ

198 บาท
198 บาท

ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้า ฉีก Disrupt Yourself

ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้า ฉีก Disrupt Yourself
ในโลกที่มีแต่คนเก่ง อยากสำเร็จต้องกล้า ฉีก Disrupt Yourself

โดย : WHITNEY JOHNSON
แปลโดย : อิทธิพล จึงวัฒนาวงศ์
สำนักพิมพ์ : Bingo
อื่นๆ : 209 หน้า

เริ่มทีหลังแต่สำเร็จก่อน ด้วยเคล็ดลับที่จะพลิกชีวิตคุณด้วยวิธีเดียวกับหลักพัฒนาธุรกิจของ Toyota, Facebook และ Netfilx

194 บาท
194 บาท

วิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณ ประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น

วิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณ ประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น
วิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณ ประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น

Don't eat the marshmallow yet! : The secret to sweet success in work and life

โดย : Joachim de Posada & Eiien Singer
แปลโดย : เนืองนันต์ สำรวจรวมผล
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 128 หน้า

ทำไมคนที่ฉลาดเท่ากัน บางคนประสบความสำเร็จ
แต่บางคนกลับล้มเหลว คำตอบก็คือ..
เพราะ 'วิธีคิดในการใช้ชีวิต' ที่แตกต่างกัน

113 บาท
113 บาท

พัฒนาเต็มขั้น ชั้นอนุบาล หนูน้อยฝึกหัดคัดศัพท์อังกฤษ สำหรับ อ.3

พัฒนาเต็มขั้น ชั้นอนุบาล หนูน้อยฝึกหัดคัดศัพท์อังกฤษ สำหรับ อ.3
พัฒนาเต็มขั้น ชั้นอนุบาล หนูน้อยฝึกหัดคัดศัพท์อังกฤษ สำหรับ อ.3

ชุด เสริมความรู้สำหรับเด็ก

ISBN / Barcode : 3900010016954
เขียน : สีไม้
อื่น ๆ : - หน้า

เรียนรู้และฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมทำกิจกรรมทบทวนแสนสนุก

54 บาท
54 บาท
Syndicate content