บริหารธุรกิจ-การจัดการทรัพยากรบุคคล

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs เขย่าโลกด้วย OKRs จากบทเรียนของกูเกิล โบโน และมูลนิธิเกตส์

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs เขย่าโลกด้วย OKRs จากบทเรียนของกูเกิล โบโน และมูลนิธิเกตส์
ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs เขย่าโลกด้วย OKRs จากบทเรียนของกูเกิล โบโน และมูลนิธิเกตส์

โดย : John Doerr
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 392 หน้า

Measure What Matters

324 บาท
324 บาท
Syndicate content