นิทาน

เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่ม 01

เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่ม 01
เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่ม 01

Bedtime Stories

ISBN : 9786160434855
เขียน : Philip Hawthorn
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : จิตมา และสุมาลี
อื่นๆ : 52 หน้า

นิทานแปลหลายเรื่องหลากรสที่เปี่ยมความสุข ความฝัน
และจินตนาการอันงดงาม แฝงคติสอนใจ ช่วยพัฒนาความคิดของเด็กๆ
สามารถอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยที่ความสนุกไม่ลดลงแม้แต่น้อย
 

122 บาท
122 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หมูอ้วนขุดดิน

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หมูอ้วนขุดดิน
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หมูอ้วนขุดดิน

Big Pig on a Dig

ISBN : 9786160423989
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล :  นฤมล ปราชญโยธิน, วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หนูน้อยย้ายบ้าน

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หนูน้อยย้ายบ้าน
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หนูน้อยย้ายบ้าน

Mouse moves House

ISBN : 9786160424788
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : กัลรีย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ฉลามโผล่มาในสวน

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ฉลามโผล่มาในสวน
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ฉลามโผล่มาในสวน

Shark in the Park

ISBN : 9786160424801
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล :  นฤมล ปราชญโยธิน, วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : กบน้อยบนขอนไม้

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : กบน้อยบนขอนไม้
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : กบน้อยบนขอนไม้

Frog on a log

ISBN : 9786160423873
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล :  นฤมล ปราชญโยธิน, วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : แมวอ้วนบนเสื่อ

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : แมวอ้วนบนเสื่อ
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : แมวอ้วนบนเสื่อ

Fat Cat on a mat

ISBN : 9786160423972
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล :  นฤมล ปราชญโยธิน, วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : คางคกสร้างถนน

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : คางคกสร้างถนน
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : คางคกสร้างถนน

Toad makes a road

ISBN : 9786160424771
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล :  กัลรีย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : กระท่อมไม้ของหมีเท็ด

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : กระท่อมไม้ของหมีเท็ด
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : กระท่อมไม้ของหมีเท็ด

Ted's Shed

ISBN : 9786160424764
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล :  กัลรีย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจออะไร บ้าง

 

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ลูกหมูสามตัว Three Little Pigs

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ลูกหมูสามตัว Three Little Pigs
ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ลูกหมูสามตัว Three Little Pigs

Three Little Pigs

ISBN : 9786160424054
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : อัศวินน้อย The Tournament

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : อัศวินน้อย The Tournament
ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : อัศวินน้อย The Tournament

The Tournament

ISBN : 9786160424078
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty
ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty

Sleeping Beauty

ISBN : 9786160424139
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าหญิงกับเจ้าหมู The Princess and the Pig

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าหญิงกับเจ้าหมู The Princess and the Pig
ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าหญิงกับเจ้าหมู The Princess and the Pig

The Princess and the Pig

ISBN : 9786160424047
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : โฮ่ง โฮ่ง ขึ้นรถไฟ

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : โฮ่ง โฮ่ง ขึ้นรถไฟ
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : โฮ่ง โฮ่ง ขึ้นรถไฟ

Rusty's Train Ride

ISBN : 9786160432912
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : วันจ่ายตลาดแสนสนุก

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : วันจ่ายตลาดแสนสนุก
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : วันจ่ายตลาดแสนสนุก

Market Day

ISBN : 9786160425013
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์ , ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : หมูน้อยหลงทาง

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : หมูน้อยหลงทาง
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : หมูน้อยหลงทาง

Pig Gets Lost

ISBN : 9786160425389
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แขกพิเศษมาเยี่ยม

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แขกพิเศษมาเยี่ยม
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แขกพิเศษมาเยี่ยม

Surprise Visitors

ISBN : 9786160425372
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แกะน้อยจอมซุกซน

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แกะน้อยจอมซุกซน
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แกะน้อยจอมซุกซน

The Naughty Sheep

ISBN : 9786160432929
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ม้าน้อยช่วยรถไฟ

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ม้าน้อยช่วยรถไฟ
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ม้าน้อยช่วยรถไฟ

Dolly and The Train

ISBN : 9786160432967
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์เจอปัญหา

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์เจอปัญหา
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์เจอปัญหา

Tractor in Trouble

ISBN : 9786160425006
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์อลเวง

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์อลเวง
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์อลเวง

The Runaway Tractor

ISBN : 9786160432936
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท
Syndicate content