นิทาน

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ม้าน้อยช่วยรถไฟ

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ม้าน้อยช่วยรถไฟ
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ม้าน้อยช่วยรถไฟ

Dolly and The Train

ISBN : 9786160432967
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์เจอปัญหา

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์เจอปัญหา
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์เจอปัญหา

Tractor in Trouble

ISBN : 9786160425006
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์อลเวง

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์อลเวง
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แทรกเตอร์อลเวง

The Runaway Tractor

ISBN : 9786160432936
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ไฟไหม้โรงนา

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ไฟไหม้โรงนา
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ไฟไหม้โรงนา

Barn on Fire

ISBN : 9786160432974
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : เหมียว เหมียว อยู่ไหนเอ่ย

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : เหมียว เหมียว อยู่ไหนเอ่ย
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : เหมียว เหมียว อยู่ไหนเอ่ย

Kitten's Day Out

ISBN : 9786160432882
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : สุนัขเลี้ยงแกะตัวป่วน

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : สุนัขเลี้ยงแกะตัวป่วน
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : สุนัขเลี้ยงแกะตัวป่วน

The Silly Sheepdog

ISBN : 9786160425280
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ความลับของหุ่นไล่กา

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ความลับของหุ่นไล่กา
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ความลับของหุ่นไล่กา

Scarecrow's Secret

ISBN : 9786160432981
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ปู๊น ปู๊น รถไฟมาแล้ว

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ปู๊น ปู๊น รถไฟมาแล้ว
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ปู๊น ปู๊น รถไฟมาแล้ว

The Old Steam Train

ISBN : 9786160425426
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แพะขี้โมโห

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แพะขี้โมโห
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : แพะขี้โมโห

The Grumpy Goat

ISBN : 9786160432950
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าม้าน้อยตัวใหม่

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าม้าน้อยตัวใหม่
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าม้าน้อยตัวใหม่

The New Pony

ISBN : 9786160425440
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : อู๊ด อู๊ด ช่วยเจ้าหมูที

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : อู๊ด อู๊ด ช่วยเจ้าหมูที
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : อู๊ด อู๊ด ช่วยเจ้าหมูที

Pig Gets Stuck

ISBN : 9786160425068
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ฤดูหนาวบ้านไร่

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ฤดูหนาวบ้านไร่
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ฤดูหนาวบ้านไร่

The Snow Storm

ISBN : 9786160432899
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ธิติมา สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอมตะเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว Godilocks and The Three Bears

ชุด นิทานอมตะเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว Godilocks and The Three Bears
ชุด นิทานอมตะเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว Godilocks and The Three Bears

Godilocks and The Three Bears

ISBN : 9786160424085
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ห่านน้อยเล่นรถลื่น

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ห่านน้อยเล่นรถลื่น
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ห่านน้อยเล่นรถลื่น

Goose on the Loose

ISBN : 9786160424818
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : กัลรีย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจอ อะไรบ้าง

 

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หญิงสาวกับด้ายทองคำ The Story of Rumpelstiltskin

ชุด นิทานอ่านอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หญิงสาวกับด้ายทองคำ The Story of Rumpelstiltskin
ชุด นิทานอ่านอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : หญิงสาวกับด้ายทองคำ The Story of Rumpelstiltskin

The Story of Rumpelstiltskin

ISBN : 9786160424061
เขียน : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ปานนภา ตั้งกุลธวัช
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ซิลเดอเรลลา Cinderella

ชุด นิทานอ่านอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ซิลเดอเรลลา Cinderella
ชุด นิทานอ่านอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ซิลเดอเรลลา Cinderella

Cinderella

ISBN : 9786160424108
เขียน : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : ปานนภา ตั้งกุลธวัช
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : ปากกาของแม่ไก่

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ :  ปากกาของแม่ไก่
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ :  ปากกาของแม่ไก่

Hen's Pen

ISBN : 9786160424023
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : นฤมล ปราชญโยธิน, วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจอ อะไรบ้าง

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : มังกรน้อยพ่นไฟ

ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : มังกรน้อยพ่นไฟ
ชุด นิทานอมตะสองภาษา ไทย-อังกฤษ : มังกรน้อยพ่นไฟ

The Little Dragon

ISBN : 9786160424115
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์คิดดี้
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าแกะน้อยนอนไม่หลับ

ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าแกะน้อยนอนไม่หลับ
ชุด นิทานอ่านออกเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : เจ้าแกะน้อยนอนไม่หลับ

Sam Sheep Can't Sleep

ISBN : 9786160424030
เขียน  : Phil Roxbee Cox
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : นฤมล ปราชญโยธิน, วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เด็กจะได้ ฝึกอ่านออกเสียงที่แสนสนุก
มีจังหวะ ผ่านเรื่องราวน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้ลุ้นไปกับตัวละครในแต่ละหน้าว่าจะได้เจอ อะไรบ้าง

 

41 บาท
41 บาท

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ลาช่างหิว

ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ลาช่างหิว
ชุด นิทานบ้านไร่สองภาษา ไทย-อังกฤษ : ลาช่างหิว

The hungry donkey

41 บาท
41 บาท
Syndicate content