นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

กำแพงกลางหนังสือ

กำแพงกลางหนังสือ
กำแพงกลางหนังสือ

The Wall In The Middle Of The Book

ISBN : 9786160445790
เรื่อง : Jon Agee
ภาพประกอบ : Jon Agee
แปล : วิภาดา สุทธิโรจน์
อื่นๆ : -

อัศวินหนุ่มดีใจอย่างยิ่งที่มีกำแพงคั่นกลางหนังสือ
เพราะกำแพงป้องกันเขาจากอีกฝั่ง
แต่...มันจะเป็นอย่างที่เขาคิดไหมนะ
ชวนเด็กๆ ก้าวข้าวกำแพงไปพบประสบการณ์ใหม่ด้วยกันนะ

 

122 บาท
122 บาท
Syndicate content