คู่มือเรียน-สอบ

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ISBN : 9786164413443
โดย : ครูพี่ตึก
สำนักพิมพ์ : ติว' Society
อื่นๆ : 288 หน้า

สำหรับทุกระบบการเรียน TCAS Admission Portfolio สอบตรง

266 บาท
266 บาท

English My Study Guide พิชิตอังกฤษ ม.ต้น - ม.1-ม.3

English My Study Guide พิชิตอังกฤษ ม.ต้น - ม.1-ม.3
English My Study Guide พิชิตอังกฤษ ม.ต้น - ม.1-ม.3

ISBN : 9786160443055
เขียน : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

176 บาท
176 บาท

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.3

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.3
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.3

ISBN : 3900010017869
เขียน : Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

149 บาท
149 บาท

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.2

ISBN : 3900010017852
เขียน : Gakken
แปล : อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

149 บาท
149 บาท

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1

ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1
ทุกโจทย์มีคำใบ้ ยากแค่ไหนก็ทำได้ คณิตศาสตร์ ม.1

ISBN : 3900010017845
เขียน : Gakken
แปล : อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

149 บาท
149 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การสำรวจอวกาศ

ISBN : 9786160442614
เขียน : Shin Gwangbok
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปเรขาคณิตสามมิติ

ISBN : 9786160440443
เขียน : Nam Hoyeong
แปล : ฐิติพร พูลเพิ่ม
ภาพประกอบ : Baek Myeongsik
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 22 - ป.4 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 22 - ป.4 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 22 - ป.4 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016572
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

ป.4 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหานับเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กๆหลายคน เนื่องจากต้องอ่านเรื่องราวหรือข้อความในโจทย์ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรและคำตอบที่โจทย์ต้องการคืออะไร ก่อนจะแปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 21 - ป.3 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016565
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

ป.3 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหานับเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเด็กๆหลายคน เนื่องจากต้องอ่านเรื่องราวหรือข้อความในโจทย์ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรและคำตอบที่โจทย์ต้องการคืออะไร ก่อนจะแปลงมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ภายในเล่มจะฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้

133 บาท
133 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การแยกสารผสม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การแยกสารผสม
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การแยกสารผสม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  การแยกสารผสม

ISBN : 9786160442638
เขียน : Kim Kyeongeun
แปล : ตรองสิริ ทองคำใส
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เจาะลึกเรื่องการแยกสารผสมทุกแง่มุม แทรกเรื่องน่ารู้และกิจกรรมทดลอง

239 บาท
239 บาท

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)
แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น (Set 2 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010017784
เขียน : สถาบัน Keisin
แปล : กัญจน์ณัฏฐ์ สิงห์ที, ชนารัตน์ เพ็ชรรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

ฝึกกระบวนการคิด เพิ่มทักษะการอ่าน และวิเคราะห์ด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย

311 บาท
311 บาท

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 01

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 01
แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 01

ISBN / Barcode : 3900010017760
โดย  : สถาบัน Keisin
แปล : กัญจน์ณัฏฐ์ สิงห์ที
อื่น ๆ :

เปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาสนุกๆ กระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบวก-ลบ-คูณ-หาร เรขาคณิต แบบรูป การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการแก้โจทย์ตรงๆ เพียงแนะนำหรือกระตุ้นให้เด็กอ่านโจทย์และเงื่อนไขให้เข้าใจ แล้วค่อยๆคิดตามไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดได้   

167 บาท
167 บาท

แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 02

 แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 02
 แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ฉบับญี่ปุ่น เล่ม 02

ISBN / Barcode : 3900010017777
โดย  : สถาบัน Keisin
แปล : ชนารัตน์ เพ็ชรรัตน์
อื่น ๆ :

เปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาสนุกๆ กระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบวก-ลบ-คูณ-หาร เรขาคณิต แบบรูป การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการแก้โจทย์ตรงๆ เพียงแนะนำหรือกระตุ้นให้เด็กอ่านโจทย์และเงื่อนไขให้เข้าใจ แล้วค่อยๆคิดตามไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดได้   

167 บาท
167 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - เซต

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - เซต
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - เซต

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - เซต

ISBN : 9786160442621
เขียน : Kim Seungtae
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Dan Byeol
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 20 - ป.2 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 20 - ป.2 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 20 - ป.2 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016558
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 19 - ป.1 โจทย์ปัญหา

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 19 - ป.1 โจทย์ปัญหา
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 19 - ป.1 โจทย์ปัญหา

ISBN / Barcode : 3900010016541
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

133 บาท
133 บาท

ภาษาไทย สำหรับ ป.4

ภาษาไทย สำหรับ ป.4
ภาษาไทย สำหรับ ป.4

โดย : บริษัท พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง จำกัด
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 180  หน้า

  • สรุปเนื้อหาที่จำเป็นไว้ครบถ้วน
  • แบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลย
  • เหมาะสำหรับเป็นคู่มือ เพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาค
89 บาท
89 บาท

พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด

พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด
พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 920  หน้า

  • รวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 18,000 คำ ความหมายสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการใช้งาน
  • ค้นหาศัพท์ที่ต้องการได้ง่ายด้วยแถบดัชนีตัวอักษร ก-ฮ
  • สุภาษิต และสำนวนไทยที่ควรรู้ไว้กว่า 1,200 คำ
  • ความรู้เสริมที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ได้แก่ คำที่มักใช้ผิด คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ลักษณนาม คำราชาศัพท์ ชื่อจังหวัดในประเทศไทยและชื่อย่อ
212 บาท
212 บาท

การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)

การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)
การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN : 9786163882936
โดย : รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
อื่นๆ : 352 หน้า

252 บาท
252 บาท

ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน

ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน
ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน

ISBN : 9786168068755
โดย : อาจารย์ศักดิ์ชาย เกิดพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 204 หน้า

เป็นหนังสือที่สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา เจาะข้อสอบแต่บทที่ออกสอบบ่อย รวมถึงยกตัวอย่างแนวข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ต ม.6

  • ช่วยวางแผนการอ่านและทบทวนเนื้อหา เพื่อพิชิตข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ตได้ภายใน 14 วัน

 

188 บาท
188 บาท
Syndicate content