คู่มือเรียน-สอบ

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดย : ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 320 หน้า

รวมแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวข้อสอบ

 

180 บาท
180 บาท

เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ Easy English part : Grammar II

เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ Easy English part : Grammar II
เก่งอังกฤษพิชิตแกรมมาแบบง่ายๆ Easy English part : Grammar II

ISBN : 8858710306187
โดย : อ.ณัฏฐวีร์ ทวีวิ้เสสานนท์
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ : 208 หน้า

  เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าสู่การอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน  การพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารและใช้ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  กฎบัตรอาเซียน  รวมไปถึง  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน

176 บาท
176 บาท

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 06

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 06
สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 06

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 56 หน้า

เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก เสริมสร้างศักยภาพสูงสุด คณิตศาสตร์ ป.1

80 บาท
80 บาท

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 05

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 05
สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 05

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 44 หน้า

เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก แม่นยำ การวัด และคาดคะเน

80 บาท
80 บาท

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 04

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 04
สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 04

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 68 หน้า

เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก สู่ความสำเร็จการแก้โจทย์ปัญหา

80 บาท
80 บาท

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 03

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 03
สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 03

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 44 หน้า

เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก สนุกกับการบวก ลบ

80 บาท
80 บาท

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 02

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 02
สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 02

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 40 หน้า

เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก พัฒนาจำนวนตัวเลขและการเปรียบเทียบ

80 บาท
80 บาท

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 01

สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 01
สอนการบ้านลูก แบบฝึกคณิตศาสตร์ประถมศึกษาชั้น ป.1 เล่ม 01

โดย : อารจารย์ปรีชา นิพนธ์วิทยา / ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 40 หน้า

เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก เชื่อมโยง เรียนรู้ สู่คณิตศาสตร์พื้นฐาน

80 บาท
80 บาท

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6
ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

โดย : PPJ Group
สำนักพิมพ์ : PPJ Group
อื่นๆ : 230 หน้า

เตรียมสอบ...

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • อัยการผู้ช่วย
 • เนติบัณฑิต
 • ปริญญาตรี, โทนิติศาสตร์

เนื้อหา 5 วิชาหลัก

 • กฎหมายแพ่ง
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน

รวมโจทย์จากฎีกาใหม่ จำนวน 85 ข้อ

135 บาท
135 บาท

เทคนิคสังคมศึกษา ม.ปลาย Tricks For SOC

เทคนิคสังคมศึกษา ม.ปลาย Tricks For SOC
เทคนิคสังคมศึกษา ม.ปลาย Tricks For SOC

โดย : ทีมบัณฑิตน้อย เกียรตินิยม
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 396 หน้า

ที่สุดแห่งเนื้อหา ... เลอค่าแห่งข้อสอบ...

เล่มเดียว...ครอบคลุมทุกสนามสอบทั่วราชอาณาจักรไทย

 

 

179 บาท
179 บาท

คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 03 • 12 ขีด

คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 03 • 12 ขีด
คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 03 • 12 ขีด

โดย : Wassawan Group (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), กุลนันท์ แซ่หลี่ (ภาษาจีน), อัจฉรา (ภาษาจีน)
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 180 หน้า

ฝึกการคัด การลากเส้นให้ถูกวิธี ตามกำหนดทิศทางของเส้นไปตามลูกศร สำหรับผู้สนใจที่เริ่มศึกษาภาษาจีน

ฝึกคัดตัวอักษรจีน ภาค 3 ชุด หนี ห่าว มา 12 ขีด

180 บาท
180 บาท

คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 02 • 11 ขีด

คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 02 • 11 ขีด
คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 02 • 11 ขีด

โดย : Wassawan Group (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), กุลนันท์ แซ่หลี่ (ภาษาจีน), อัจฉรา (ภาษาจีน)
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 200 หน้า

ฝึกการคัด การลากเส้นให้ถูกวิธี ตามกำหนดทิศทางของเส้นไปตามลูกศร สำหรับผู้สนใจที่เริ่มศึกษาภาษาจีน

ฝึกคัดตัวอักษรจีน ภาค 3 ชุด หนี ห่าว มา 11 ขีด

180 บาท
180 บาท

คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 01 • 10 ขีด

คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 01 • 10 ขีด
คัดตัวอักษร จีน ภาค 3 เล่ม 01 • 10 ขีด

โดย : Wassawan Group (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), กุลนันท์ แซ่หลี่ (ภาษาจีน), อัจฉรา (ภาษาจีน)
สำนักพิมพ์ : เดียร์ เดียร์
อื่นๆ : 196 หน้า

ฝึกการคัด การลากเส้นให้ถูกวิธี ตามกำหนดทิศทางของเส้นไปตามลูกศร สำหรับผู้สนใจที่เริ่มศึกษาภาษาจีน

ฝึกคัดตัวอักษรจีน ภาค 3 ชุด หนี ห่าว มา 10 ขีด

180 บาท
180 บาท

รวมเล่ม เตรียมสอบ ป.3

รวมเล่ม เตรียมสอบ ป.3
รวมเล่ม เตรียมสอบ ป.3

โดย : นวรัตน์ สุขเอม
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 216 หน้า

รวมวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ทั้งเทอม 1 และเทอม 2

สรุปเนื้อหา เข้าใจง่าย เหมาะกับการใช้ทบทวนก่อนสอบ พัฒนาการทักษะ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชา มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

116 บาท
116 บาท

Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย

Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย
Ultra Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย

โดย : สถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์
สำนักพิมพ์ : ติวเตอร์พอยท์
อื่นๆ : 320 หน้า

สรุปรวมเนื้อหาทั้งหมด พร้อมแนวข้อสอบ PAT วิชาสามัญ

 

225 บาท
225 บาท

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.4

ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.4
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.4

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
สำนักพิมพ์ : IQ+ (IQ Plus)
อื่นๆ : 140 หน้า

หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้น ป.4 ทุกคน

 • สรุปย่อเนื้อหาสำคัญ
 • พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท
 • ภาพประกอบช่วยให้จำง่าย
 • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
71 บาท
71 บาท

โลหะวิทยา

โลหะวิทยา
โลหะวิทยา

โดย : วิวัฒน์ โตนิล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 344 หน้า / 1 สีตลอดเล่ม / กระดาษปอนด์ 70 gm

รหัสวิชา 3100-0111

หนังสือเล่มนี้เรียบ เรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

167 บาท
167 บาท

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

โดย : ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
สำนักพิมพ์ : ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
อื่นๆ : 264 หน้า

ตะลุย "แนวข้อสอบล่าสุด" มากถึง 10 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เติมเต็มความมั่นใจก่อนลงสนามจริงกับ "สุดยอดศัพท์ที่ไม่พลาดออกสอบ" ท้ายเล่ม

 

176 บาท
176 บาท

Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 02

Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 02
Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 02

โดย : Rozanne Lanczak Williams
แปล : ประไพ ภูงามเชิง
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 132 หน้า

 • ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
 • แบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
 • สนุกตัด สนุกพับ กับหนังสือจิ๋วภายในเล่ม!
 • เพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card

 

 

 

89 บาท
89 บาท

Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 01

Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 01
Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 01

โดย : Rozanne Lanczak Williams
แปล : ประไพ ภูงามเชิง
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 132 หน้า

 • ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
 • แบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
 • สนุกตัด สนุกพับ กับหนังสือจิ๋วภายในเล่ม!
 • เพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card

 

89 บาท
89 บาท
Syndicate content