คู่มือเรียน-สอบ

GUIDEBOOK ปลุกความถนัดทางสถาปัตย์

GUIDEBOOK ปลุกความถนัดทางสถาปัตย์
GUIDEBOOK ปลุกความถนัดทางสถาปัตย์

ISBN : 9786164940116
โดย : 2BEE school of art
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 191 หน้า

สรุปความรู้ทางสถาปัตย์สำหรับนำไปใช้ในการสอบ PAT 4 โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวของติวเตอร์ที่มีประสบการณ์การติวมากกว่า 10 ปี พร้อมตัวอย่าง Portfolio และตัวอย่างข้อสอบ ให้น้องๆ สามารถเตรียมสอบได้อย่างครบถ้วนภายในเล่มเดียว

179 บาท
179 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ การใช้คณิตกับวิทย์ร่วมกันในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786160446551
เขียน : Shin Gwangbok
แปล : มานิดา ปัญจกุล
ภาพประกอบ : Lee Wonhuri
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - กำเนิดคณิตศาสตร์

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - กำเนิดคณิตศาสตร์
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - กำเนิดคณิตศาสตร์

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - กำเนิดคณิตศาสตร์ กำเนิดจำนวน เรขาคณิต และทฤษฎี

ISBN : 9786160446568
เขียน : Roun Education Society
แปล : กรณภา บุญพิสุทธิ์ศิลป์
ภาพประกอบ : Lee Wonhuri
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

คู่มือติวภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ

คู่มือติวภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
คู่มือติวภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ

โดย : มิ่งขวัญ ลิรุจประภาภร
สำนักพิมพ์ : Dream&Passion Publishing
อื่นๆ : 71 หน้า 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด)

  • รวมแบบฝึกและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดัง
  • เน้นการสังเกต จดจำ การอ่าน สะกดคำ และการเขียนอย่างถูกต้อง
  • สนุกกับแบบฝึกที่หลากหลาย เสริมทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม
  • แนะนำหลักเกณฆ์ คุณสมบัติ และเทคนิคเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง
71 บาท
71 บาท

สรุป ภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว

สรุป ภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว
สรุป ภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว

โดย : สุกัญญา สันติเจริญเลิศ (เชาว์น้ำทิพย์)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 207หน้า

สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษา (ฉบับล่าสุด)
เน้นการอ่าน การเขียน และสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง
สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

134 บาท
134 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สถิติและกราฟ

ISBN : 9786160446520
เขียน : Jeong Mija
แปล : จตุพร เกิดมี
ภาพประกอบ : Choi Jingyu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ : สถิติและกราฟ

เรียนรู้เรื่องราวและแนวคิดของสถิติและกราฟ แทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูน และเกม

203 บาท
203 บาท

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ (Set 2 เล่ม)

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ (Set 2 เล่ม)
Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ (Set 2 เล่ม)Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ (Set 2 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010019757
เขียน : Shin Kap-cheon และ Hong Ji-yeon
ภาพ : Youngjin,com Inc
แปล : พิริยาพร ค้าเจริญดี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :
หนังสือที่ได้รับคำแนะนำจากสมาคมครูคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาประเทศเกาหลีใต้24 กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐาน วิทยาการคำนวณ สนุกได้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์!

485 บาท
485 บาท

คำศัพท์ระดับประถม อังกฤษ-ไทย • Dictionary English-Thai

คำศัพท์ระดับประถม อังกฤษ-ไทย • Dictionary English-Thai
คำศัพท์ระดับประถม อังกฤษ-ไทย • Dictionary English-Thai

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)  
อื่นๆ : 484 หน้า

  • คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
  • คำศัพท์ในการเรียน - การสอบ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และค้นหาง่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

54 บาท
54 บาท

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2
Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2

ISBN : 9786160445981
เขียน : Shin Kap-cheon และ Hong Ji-yeon
แปล : พิริยาพร ค้าเจริญดี
ภาพประกอบ : Youngjin,com Inc
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ได้รับคำแนะนำจากสมาคมครูคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาประเทศเกาหลีใต้

24 กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐาน วิทยาการคำนวณ สนุกได้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์!

257 บาท
257 บาท

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ

Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ
Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ

ISBN : 9786160445950
เขียน : Hong Ji-yeon และ Shin Kap-cheon
แปล : พิริยาพร ค้าเจริญดี
ภาพประกอบ : Youngjin,com Inc
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ได้รับคำแนะนำจากสมาคมครูคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาประเทศเกาหลีใต้

26 กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐาน วิทยาการคำนวณ สนุกได้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

257 บาท
257 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การย่อยอาหาร

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การย่อยอาหาร
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การย่อยอาหาร

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การย่อยอาหาร เรื่องราวตั้งแต่อาหารเข้าสู่ปากจนถึงการขับถ่าย

ISBN : 9786160445455
เขียน : Kim Hannah
แปล : นิรชา มีวรรณภาค และ ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ – การย่อยอาหาร

เจาะลึกเรื่องสารและปฏิกิริยาทุกแง่มุม แทรกเรื่องน่ารู้และกิจกรรมการทดลอง

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและปฏิกิริยา

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและปฏิกิริยา
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและปฏิกิริยา

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - สารและปฏิกิริยา เกลือละลายน้ำแล้วหายไปไหน

ISBN : 9786160445462
เขียน : Lee Jeongmo
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ – สารและปฏิกิริยา

เจาะลึกเรื่องสารและปฏิกิริยาทุกแง่มุม แทรกเรื่องน่ารู้และกิจกรรมการทดลอง

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี อัตราส่วนที่พบในธรรมชาติร่างกาย และงานศิลปะ

ISBN : 9786160446483
เขียน : Oh Hyejeong
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Choi Jingyu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ:อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี

เรียนรู้เรื่องราวของอัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี แทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูน และเกม

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์แฝงอยู่ทุกที่รอบตัวเรา

ISBN : 9786160446353
เขียน : Shin Gwangbok
แปล : ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย
ภาพประกอบ : Lee Wonhui
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ:คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้เรื่องราวของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน แทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูน และเกม

203 บาท
203 บาท

ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5

ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5
ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5

โดย : ครูพี่เต้ (ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์)
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 273  หน้า

"PAT 5 ท้าอ่าน ถ้าฝันอยากเป็นครู...โดยครูพี่เต้"

225 บาท
225 บาท

สรุป คณิตศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์

สรุป คณิตศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์
สรุป คณิตศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์

โดย : อภิญญา แซ่โง้ว (ครูเอม)
สำนักพิมพ์ : SMART++
อื่นๆ : 352 หน้า

ติวเข้ม สอบเข้า ม.4
เตรียมอุดมฯ มหิดล เครือสาธิตฯ สามเสน
และโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังทั่วประเทศ

ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560)

225 บาท
225 บาท

ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
ตะลุยข้อสอบ สังคมศึกษา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

โดย : เกษตรศาสตร์ เดชกุล (ติวเตอร์บอย)
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 267 หน้า

ใหม่ล่าสุด! แนวข้อสอบจริง 600 ข้อ

รวมข้อสอบสังคม ม.4, ม.5 และม.6 ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบ
พร้อมเฉลยอย่างละเอียด พิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควต้า,
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, สอบตรงเข้าคณะต่างๆ และระบบใหม่ TCAS

179 บาท
179 บาท

เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี Aa-Zz และตัวเลข 1-20

เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี Aa-Zz และตัวเลข 1-20
เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี Aa-Zz และตัวเลข 1-20

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 88 หน้า

ให้เด็กๆ  ได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  Aa-Zz   และตัวเลข 1-20  ผ่านเกม - กิจกรรมต่างๆ  เช่น  ลากเส้นประ ระบายสี  โยงเส้นจับคู่  และเติมคำในช่องว่าง  เพื่อปูพื้นฐานการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ในอนาคต 

113 บาท
113 บาท

เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี ก-ฮ สระ และวรรณยุกต์

เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี ก-ฮ สระ และวรรณยุกต์
เด็กเก่งหัดคัด-เขียน-ระบายสี ก-ฮ สระ และวรรณยุกต์

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 88 หน้า

ให้เด็กๆ  ได้รู้จัก ตัวอักษรไทย  สระ  และวรรณยุกต์   ผ่านเกม - กิจกรรมต่างๆ  เช่น  ลากเส้นประ  ระบายสี  และโยงเส้นจับคู่ เพื่อปูพื้นฐานการศึกษาวิชาภาษาไทยในอนาคต 

113 บาท
113 บาท

SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์

SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์

โดย : พรศักดิ์ สมมาตย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 619 หน้า

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน
ทั้งฟิสิกส์ คณิต เคมี การเขียนแบบ และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม
อัพเดตล่าสุด! รูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ

เล่มเดียวจบ! ฝึกทำข้อสอบและสร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง

323 บาท
323 บาท
Syndicate content