คู่มือเรียน-สอบ

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ธานินท์ ศิลป์จารุ
สำนักพิมพ์ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี
หน้า : 570 หน้า

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ

เล่มเดียวที่รวมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง

225 บาท
225 บาท

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัย

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัย
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัย

Industrial Plant Design for Safety and Productivity

โดย :  ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 336 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนมาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

243 บาท
243 บาท

เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ

เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ
เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ

ISBN : 9786162750090
โดย : ยุวนาฏ คุ้มขาว
สำนักพิมพ์ : mimi Bear
อื่นๆ :  232 หน้า

176 บาท
176 บาท

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง

โดย : พงศ์พัน วรสุนทโรสถ / วรพงศ์ วรสุนทโรสถ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 480 หน้า

225 บาท
225 บาท

แคลคูลัส ฉบับการ์ตูน

แคลคูลัส ฉบับการ์ตูน
แคลคูลัส ฉบับการ์ตูน

โดย :Taira Ishiyama / Takehiko Ogami
แปล : ดร. อรรณพ เรืองวิเศษ
สำนักพิมพ์ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หน้า : 208 หน้า

อนุพันธ์ อินทิเกรต

ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไป แต่จะได้เรียนรู้อย่างสนุกและเข้าใจว่าจะเรียนไปทำไม? ... เอาไปใช้อะไรได้บ้าง?

203 บาท
203 บาท

งานปรับอากาศรถยนต์

งานปรับอากาศรถยนต์
งานปรับอากาศรถยนต์

โดย : สวัสดิ์ บุญเถื่อน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 384 หน้า

207 บาท
207 บาท

ชิ้นส่วนเครื่องกล

ชิ้นส่วนเครื่องกล
ชิ้นส่วนเครื่องกล

โดย : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 344 หน้า

ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

167 บาท
167 บาท

คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 3

คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 3
คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 3

อ่านแล้ว!! ความรู้คณิตศาสตร์ปึ๊กโดยไม่รู้ตัว

ISBN : 8858781900635
โดย : อิมยองเจ
แปล : วิทยา จันทร์วิรัตนชัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ คอมิค
อื่นๆ : 175 หน้า

หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา  6 เล่ม 6 เลเวล ซึ่งความยากของเนื้อหาจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละเลเวล  

161 บาท
161 บาท

คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 2

คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 2
คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 2

อ่านแล้ว!! ความรู้คณิตศาสตร์ปึ๊กโดยไม่รู้ตัว

ISBN : 8858781900628
โดย : อิมยองเจ
แปล : วิทยา จันทร์วิรัตนชัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ คอมิค
อื่นๆ : 159 หน้า

152 บาท
152 บาท

คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 1

คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 1
คณิตศาสตร์ ฉลาดเกินร้อย สำหรับประถมต้น Level 1

อ่านแล้ว!! ความรู้คณิตศาสตร์ปึ๊กโดยไม่รู้ตัว

ISBN : 8858781900611
โดย : อิมยองเจ
แปล : วิทยา จันทร์วิรัตนชัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ คอมิค
อื่นๆ : 159 หน้า

152 บาท
152 บาท

Super Student สุดยอดนักเรียน

Super Student สุดยอดนักเรียน
Super Student สุดยอดนักเรียน

ISBN : 9786167567112
โดย : อาจารย์อู๋
สำนักพิมพ์ : ภาราดาบุ๊คส์
อื่นๆ : 128  หน้า

เคล็ดลับสู่การเป็นคนเรียนเก่ง และเรียนอย่างมีความสุข เผยทุกรายละเอียดของการเรียนให้สนุกและได้คะแนนดี 

125 บาท
125 บาท

การเงินส่วนบุคคล

การเงินส่วนบุคคล
การเงินส่วนบุคคล

โดย : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชี่น
หน้า : 216 หน้า

ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. 2001 - 0006 การเงินส่วนบุคคล

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล งบประมาณส่วนบุคคล การออมเงิน การลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยานพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

135 บาท
135 บาท

GAT in Love พิชิต GAT ด้วยรัก

GAT in Love พิชิต GAT ด้วยรัก
GAT in Love พิชิต GAT ด้วยรัก

ISBN : 9786167567105
โดย : อาจารย์อู๋
สำนักพิมพ์ : พาราดาบุ๊คส์
อื่นๆ : 128 หน้า

คู่มือเตรียมสอบ GAT เชื่อมโยง สำหรับวัยรุ่นวัยรัก นำเรื่องราวความรักในแง่มุมต่างๆมาเป็นตัวอย่างข้อสอบ GAT อาจารย์อู๋ผู้เขียนมั่นใจว่า ใครก็ตามที่มีหัวใจรักคนอื่นเป็น อ่านแล้วก็ย่อมจะทำคะแนน GAT ได้เต็มเช่นกัน

125 บาท
125 บาท

พิชิต Conversation ม.4-5-6

พิชิต Conversation ม.4-5-6
พิชิต Conversation ม.4-5-6

ISBN : 9786169113102
โดย : ภูวิท
สำนักพิมพ์ : ด่านสุทธาการพิมพ์
อื่นๆ : 240 หน้า

ตัวอย่างสถานการณ์      

Seller:  Sorry, we don’t have your size.
You:  ………………………… .

185 บาท
185 บาท

ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3 ช่วงชั้นที่ 1)

ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3 ช่วงชั้นที่ 1)
ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3 ช่วงชั้นที่ 1)

ISBN : 8858710303773
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ : 452 หน้า / ชุดสี่สีใช้กระดาษถนอมสายตาที่เหลือใช้กระดาษปรู๊ฟ

หนังสือตะลุยโจทย์วิทย์ประกอบด้วยบทสรุปที่สำคัญในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

225 บาท
225 บาท

การสร้างเว็บเพจ (HTML)

การสร้างเว็บเพจ (HTML)
การสร้างเว็บเพจ (HTML)

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 272 หน้า

ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม และตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะที่จะใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับครูอาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

89 บาท
89 บาท

คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : อุณหพลศาสตร์เคมี (Chemical thermodynamics)

คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : อุณหพลศาสตร์เคมี (Chemical thermodynamics)
คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : อุณหพลศาสตร์เคมี (Chemical thermodynamics)

โดย : Katsuhiro Saito
แปล : รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
สำนักพิมพ์ : ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการตำรา)
หน้า : 232 หน้า

เปลี่ยนจากตำราที่เคยอ่านไปขมวดคิ้วไป จนเกิดรอยย่นบนหน้าผาก มาเป็นคู่มือวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผ่อนคลายคิ้ว พักความหมุนติ้วของสมอง

203 บาท
203 บาท

101 เธอรู้ไหม - เจาะลึกคำถามคณิตศาสตร์

101 เธอรู้ไหม - เจาะลึกคำถามคณิตศาสตร์
101 เธอรู้ไหม - เจาะลึกคำถามคณิตศาสตร์

ISBN : 9786160403592
เรื่อง : Jangsuhanulso
ภาพ : Lee, Luda
แปล : วิมลมาส หมื่นหอ
อื่นๆ : 216  หน้า / สี่สีในเล่ม

เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆคิดว่าน่าเบื่อและเข้าใจยาก จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่ทายปัญหาในหนังสือเล่มนี้ครบทั้ง 101 ข้อ เด็กๆก็จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆได้

176 บาท
176 บาท

ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ The Art and Craft of Problem Solving

ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ The Art and Craft of Problem Solving
ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ The Art and Craft of Problem Solving

ISBN : 9786160403974
เรื่อง : Paul Zeitz
แปล : ภาณุ ตรัยเวช และ ชีรนุช สมบูรณ์กุลวุฒิ
อื่นๆ : 512  หน้า

เสริมหลักคณิตศาสตร์พร้อมเทคนิคการแก้โจทย์

  • พีชคณิต
  • คณิตศาสตร์เชิงการจัด
  • ทฤษฎีจำนวน
  • แคลคูลัส
311 บาท
311 บาท

วิทยาศาสตร์ ตอน โลกและอวกาศ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 - ป.3 เรื่องโลกและอากาศ

วิทยาศาสตร์ ตอน โลกและอวกาศ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 - ป.3 เรื่องโลกและอากาศ
วิทยาศาสตร์ ตอน โลกและอวกาศ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 - ป.3 เรื่องโลกและอากาศ

ISBN : 8858710303001
โดย : อ.ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์
สำนักพิมพ์ :  ดอกหญ้า
อื่นๆ : 112 หน้า / กระดาษถนอมสายตา / สี่สี

 

116 บาท
116 บาท
Syndicate content