คู่มือเรียน-สอบ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปวงกลม เผยความลับของวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

ISBN : 9786160439881
เขียน : Jeong Mija
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Kim Seok
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

รูปวงกลม เผยความลับของวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

203 บาท
203 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง กำเนิดโลก ชั้นหิน และแผ่นดินไหว

ISBN : 9786160439645
เขียน : Park Yeonghee
แปล : ธนวดี บุญล้วน
ภาพประกอบ : Lee Minyeong
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

โลกและการเปลี่ยนแปลง กำเนิดโลก ชั้นหิน และแผ่นดินไหว

ปล่อยฉันออกไป! กำลังจะเกิดแผ่นดินไหว เราจะตายกันหมดรู้ไหม!

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและดวงจันทร์

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและดวงจันทร์
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและดวงจันทร์

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและดวงจันทร์ ความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ISBN : 9786160440153
เขียน : Kim Eunryang
แปล : นิรชา มีวรรคภาค
ภาพประกอบ : Kim Bunmyo
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

โลกและดวงจันทร์ ความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ

สวัสดีดวงจันทร์ ยู้ฮู มีใครอยู่บ้างหรือเปล่า

239 บาท
239 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 15 - ป.6 เศษส่วน

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 15 - ป.6 เศษส่วน
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 15 - ป.6 เศษส่วน

ISBN / Barcode : 3900010016503
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 12 - ป.4 การหาร

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 12 - ป.4 การหาร
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 12 - ป.4 การหาร

ISBN / Barcode : 3900010016473
โดย  : Gakken
แปล : วิลาศิณี คู่ปัถพี
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

142 บาท
142 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักรูปร่างและการเปรียบเทียบ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักรูปร่างและการเปรียบเทียบ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักรูปร่างและการเปรียบเทียบ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

Tiger School Workbooks : First Math 2 For Age 2
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักรูปร่างและการเปรียบเทียบ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป เรียนรู้เรื่องรูปร่าง สี ขนาด และเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ

ISBN / Barcode : 3900010017111
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

แบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน  
สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

Tiger School Workbooks : Preparing for Age 2
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว พัฒนา IQ ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017098
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

แบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน  เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

Tiger School Workbooks : Creativity for Age 2
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เรื่องสี การสังเกต และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ISBN : 3900010017081
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

แบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน  
ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 2 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

Tiger School Workbooks: First Math 1 For Age 2
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 2 ปีขึ้นไป รู้จัก 1-5 และกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

ISBN : 3900010017104
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

แบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน  
สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

131 บาท
131 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 14 - ป.5 ทศนิยมและเศษส่วน

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 14 - ป.5 ทศนิยมและเศษส่วน
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 14 - ป.5 ทศนิยมและเศษส่วน

ISBN / Barcode : 3900010016497
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

133 บาท
133 บาท

Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 02 สไตล์ญี่ปุ่น

Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 02 สไตล์ญี่ปุ่น
Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 02 สไตล์ญี่ปุ่น

GAKKEN - Math - Junior High School

ISBN / Barcode : 390001006787
เรื่อง / ภาพ : GAKKEN
แปล : ริลดา เรืองศิริกูลชัย
อื่นๆ : -

ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด

พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ

เคยไหม...ที่ไม่รู้จะจดบันทึกเนื้อหาที่คุณครูสอนอย่างไรดี เขียนก็ไม่เป็นระเบียบ บางทีก็เลิกกลางคัน ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่ออ่าน Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 2 สไตล์ญี่ปุ่น

203 บาท
203 บาท

Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 01 สไตล์ญี่ปุ่น

Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 01 สไตล์ญี่ปุ่น
Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 01 สไตล์ญี่ปุ่น

GAKKEN - Math - Junior High School

ISBN / Barcode : 3900010016770
เรื่อง / ภาพ : Gakken
แปล : สุนันท์ ลีลาผาสุข
อื่นๆ : -

ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด

พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ

เคยไหม...ที่ไม่รู้จะจดบันทึกเนื้อหาที่คุณครูสอนอย่างไรดี เขียนก็ไม่เป็นระเบียบ บางทีก็เลิกกลางคัน ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่ออ่าน Short Note เตรียมสอบคณิต ม.ต้น เล่ม 1 สไตล์ญี่ปุ่น

203 บาท
203 บาท

Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 01 สไตล์ญี่ปุ่น

Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 01 สไตล์ญี่ปุ่น
Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 01 สไตล์ญี่ปุ่น

GAKKEN - Science - Junior High School

ISBN / Barcode : 3900010016794
เรื่อง / ภาพ : Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่นๆ : -

ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด

พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ

เคยไหม...ที่ไม่รู้จะจดบันทึกเนื้อหาที่คุณครูสอนอย่างไรดี เขียนก็ไม่เป็นระเบียบ บางทีก็เลิกกลางคัน ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่ออ่าน Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 1 สไตล์ญี่ปุ่น

203 บาท
203 บาท

Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 02 สไตล์ญี่ปุ่น

Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 02 สไตล์ญี่ปุ่น
Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 02 สไตล์ญี่ปุ่น

GAKKEN - Science - Junior High School

ISBN / Barcode : 3900010016800
เรื่อง / ภาพ : GAKKEN
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่นๆ : -

ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด

พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ

เคยไหม...ที่ไม่รู้จะจดบันทึกเนื้อหาที่คุณครูสอนอย่างไรดี เขียนก็ไม่เป็นระเบียบ บางทีก็เลิกกลางคัน ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่ออ่าน Short Note เตรียมสอบวิทย์ ม.ต้น เล่ม 2 สไตล์ญี่ปุ่น

203 บาท
203 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ISBN / Barcode : 3900010016053
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : -

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิดภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้

 • การคิดเป็นเหตุผล
 • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
 • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
 • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ 
149 บาท
149 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัว สำหรับ 4-5 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัว สำหรับ 4-5 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัว สำหรับ 4-5 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4-5 

ISBN / Barcode : 3900010015902
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด ภายในเล่มมีกิจกรรม ดังนี้

 • การคิดเป็นเหตุเป็นผล
 • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทีบย
 • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
 • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การพับครึ่ง สำหรับ 5 - 6 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การพับครึ่ง สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การพับครึ่ง สำหรับ 5 - 6 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 5-6 

ISBN / Barcode : 3900010015988
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด ภายในเล่มมีกิจกรรม ดังนี้

 • การคิดเป็นเหตุเป็นผล
 • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทีบย
 • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
 • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
167 บาท
167 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - ลำดับและทิศทาง ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - ลำดับและทิศทาง ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - ลำดับและทิศทาง ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ISBN / Barcode : 3900010016046
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : -

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับทบทวนก่อนขึ้น ป.1
เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน
เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด
ภานในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้

 • การคิดเป็นเหตุผล
 • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
 • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
 • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ 
149 บาท
149 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 13 - ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 13 - ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 13 - ป.4 ทศนิยมและเศษส่วน

ISBN / Barcode : 3900010016480
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆ หาคำตอบจนกว่าจะถูก ท้ายเล่มมีตารางคะแนน เพื่อดูว่าควรทำหัวข้อใดเพิ่มเติม

133 บาท
133 บาท

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและทิศทาง สำหรับ 5 - 6 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและทิศทาง สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและทิศทาง สำหรับ 5 - 6 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 5 and Age 6 

ISBN : 3900010015995
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : 96 หน้า

"แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 5-6 ปี เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด ภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดั้งนี้ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยมกับสิ่งต่างๆ"

167 บาท
167 บาท
Syndicate content