คอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี

Computer, Technology - คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี

SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP

SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP
SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP

โดย : เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 237 หน้า

กว่า 200 เทคนิคในรูปแบบอินโฟกราฟิก เข้าใจง่ายในหน้าเดียว

207 บาท
207 บาท

การเขียนโปรแกรม Java และ Android

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
การเขียนโปรแกรม Java และ Android การเขียนโปรแกรม Java และ Android

โดย : บัญชา ปะสีละเตสัง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 682 หน้า

เขียนโปรแกรมด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Java New API และ Android Studio

 • การเขียนภาษา Java โดยใช้ IntelliJ IDEA Community
 • การพัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio
 • ครอบคลุมทุกองค์ประกอบสำคัญของระบบ Android

 

306 บาท
306 บาท

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch
พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

โดย : ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์มีเดีย
อื่นๆ : 624 หน้า

เรียนรู้จาก Workshop

Workshop

ระบบแจ้งเตือน Notifications สมาร์ทวอชท์ การใช้งานระบบแผนที่ Google Map หน้าปัทม์ Watch Face (Digital & Analog) Fragments การใช้เซ็นเซอร์ และ อื่นๆ

311 บาท
311 บาท

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 423 หน้า

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับจัดการแฟ้มข้อมูล
 • มีตัวอย่างมากมายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดและฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
 • สาธิตการติดตั้งใช้งานภาษา C ด้วย MS-Visual Studio Express 2015 และ Borland C++ บน Windows 10

 

197 บาท
197 บาท

คู่มือใช้งาน illustrator CC

คู่มือใช้งาน illustrator CC
คู่มือใช้งาน illustrator CC

โดย : จีระสิทธิ์ อิ้งรัตน์วงศ์
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 296 หน้า

ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน CC - CC 2015.2

 • ครบทุกเครื่องมือการทำงาน
 • อ่านง่ายทำตามได้แบบ step by step
 • ประยุกต์ใช้ออกแบบด้วยตัวอย่างงานที่หลากหลาย
215 บาท
215 บาท

คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016

คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016

โดย : สุธีร์ นวกุล (ผู้เขียนหนังสือขายดีระดับ Best Seller ด้าน MS Windows และ MS Office
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 608 หน้า / สี่สีในเล่ม

ครบถ้วนทุกการใช้งานภายในเล่มเดียว !!!

 • windows 10
 • Word 2016
 • Excel 2016
 • PowerPoint 2016
 • Publisher 2016
 • Outlook 2016
 • OneNote 2016

 

296 บาท
296 บาท

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน
คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

โดย : ผศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 550 หน้า 

293 บาท
293 บาท

เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)

เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)
เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)

โดย : วิทยา มาลารัตน์
สำนักพิมพ์ :  PASTEL HOW-TO
อื่นๆ : 183 หน้า

"เนื้อหาในหนังสือเจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 ที่คุณถืออยู่นี้จะเน้นไปในเชิงเทคนิคทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับ การลงโฆษณาที่วัดผลได้จริง ย้ำว่า 'ได้จริง' ผมจะไม่เน้นทางทฤษฏีมาก แต่คัดกลั่นเทคนิคล้วนๆ มาให้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้ทุกคนลงโฆษณาในราคาถูกลง เข้าถึงลูกค้าได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญ ช่วยให้ขายของได้มากขึ้นด้วย"

215 บาท
215 บาท

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps
คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 330 หน้า

เรียนรู้การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA อย่างเป็นขั้นตอน ใช้งานได้จริง

 • เนื้อหาล่าสุดครอบคลุมถึง JAVA เวอร์ชัน 8
 • มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อเพื่อเสริมสร้างคงามเข้าใจ
 • อธิบายละเอียดด้วยภาาาที่เข้าใจได้ง่ายๆ
197 บาท
197 บาท

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT
คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

โดย : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 427 หน้า

ภายในเล่มได้อธิบายให้ครอบคลุมตั้งแต่ ชนิดของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ในระบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์  การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC และโครงงานการสร้างชุดจำลองรถไฟฟ้า

315 บาท
315 บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ

คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ
คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2016 สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ 2 มิติ

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

148 ขั้นตอนในการทำแบบฝึกหัดงานสร้างโปรเจกท์บ้านเดี่ยว 2 ชั้นภายในเวลา 6:27 ชั่วโมง

572 บาท
572 บาท

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer Networks and Communications

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer Networks and Communications
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer Networks and Communications

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 540 หน้า

หนังสือปูความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมายาวนานกว่า 10 ปี

 

269 บาท
269 บาท

ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์

ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์
ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์

โดย : สุระ นวลประดิษฐ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 556 หน้า

ธุรกิจสร้างเงินล้าน สำหรับช่างภาพทุกระดับฝีมือ เผยเคล็ดลับแบบเจาะลึกอย่างละเอียดครบทุกขั้นตอน

พิเศษสุด!! 33 ข้อหายอดนิยมที่ภาพถ่ายถูกปฏิเสธจาก Inspector พร้อมแนวทางวิธีป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้น

359 บาท
359 บาท

ช่างคอม ประกอบ ติดตั้ง และแก้ปัญหาเครื่อง Windows 10 และ Windows 8.1/7 For Beginners + CD

ช่างคอม ประกอบ ติดตั้ง และแก้ปัญหาเครื่อง Windows 10 และ Windows 8.1/7 For Beginners + CD
ช่างคอม ประกอบ ติดตั้ง และแก้ปัญหาเครื่อง Windows 10 และ Windows 8.1/7 For Beginners + CD

โดย : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
สำนักพิมพ์ : ซิมพลิฟาย (Simplify)
อื่นๆ : 312 หน้า / สี่สีในเล่ม / ฟรี! แผ่นสอนการประกอบเครื่อง

ครบ! ทุกเรื่องที่ต้องรู้สู่การเป็นช่างคอมมืออาชีพ

 • แนะนำอุปกรณ์พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด 2016-2017
 • เจาะลึกชิปซีพียู และชิปกราฟิกยอดนิยม
 • วิธีดูสเปกเครื่องจากส่วนประกอบต่างๆ
 • ประกอบ/ติดตั้งเครื่องจนพร้อมใช้งานจริง
 • ติดตั้ง Windows 10 และ Windows 8.1/7
 • แก้ปัญหาครบเครื่องทั้งฮาร์ดแวร์ และ Windows
206 บาท
206 บาท

คู่มือ Mac OSX EI Capitan ฉบับสมบูรณ์

คู่มือ Mac OSX EI Capitan ฉบับสมบูรณ์
คู่มือ Mac OSX EI Capitan ฉบับสมบูรณ์

โดย : นวอร แจ่มขำ
สำนักพิมพ์ : Provision
อื่นๆ : 480 หน้า / สี่สีในเล่ม

คู่มือคู่ใจคนใช้ Mac 
ครอบคลุมทุกการใช้งาน Mac Os X และแอพที่เกี่ยวข้อง ทั้ง iTunes, iLife, iWork, iCloud และอื่นๆ อีกมากมาย

ใช้ได้กับเครื่อง Mac ทุกรุ่น
MacBook • MacBook Air
MacBook Pro  •  Mac mini
iMac  •  Mac Pro

 

359 บาท
359 บาท

คู่มือใช้งาน Excel VBA

คู่มือใช้งาน Excel VBA
คู่มือใช้งาน Excel VBA

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 378 หน้า

รู้จริงกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA บนโปรแกรม Excel

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Excel ด้วย VBA และประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • อธิบายการทำงานเป็นขั้นตอน ชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจ
 • มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ เพื่อให้เห็นจุดประสงค์ของหัวข้อนั้นๆ
170 บาท
170 บาท

คู่มือใช้งาน InDesign CC

คู่มือใช้งาน InDesign CC
คู่มือใช้งาน InDesign CC

โดย : กชพร นวสำเภาเงิน
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที (SIT)
อื่นๆ : 278 หน้า

 • สร้างสรรค์งานพิมพ์เบื้องต้นแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรม และกระบวนการจักรูปเล่มหนังสือที่ควรรู้
 • การสร้างสื่อ e-Book ในรูปแบบ Interactive
 • การเตรียมไฟล์งาน เพื่อเข้าสู่ระบบการพิมพ์และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
206 บาท
206 บาท

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

โดย : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 407 หน้า 

เรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่ Objective-C C# C++ PHP Java

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วย Dev-C++ และ Visual Studio 2015
 • อธิบายทฤษฎีเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างโปรแกรม อ่านง่าย เข้าในได้เร็ว
 • มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโดยละเอียด
230 บาท
230 บาท

ยกเครื่องคอมฯให้เร็วขึ้นเทพ

ยกเครื่องคอมฯให้เร็วขึ้นเทพ
ยกเครื่องคอมฯให้เร็วขึ้นเทพ

โดย : สุรพันธ์ สามาตรกูล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 248 หน้า

เจาะลึกอัพเดตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างละเอียด เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

 

179 บาท
179 บาท

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript

โดย : จตุรชัชร์ พัฒนทรงศิวิไล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 460 หน้า

 • ครบถ้วนสมบูรณ์ อัดแน่น ด้วยเนื้อหาจาวาสคริปต์ ตามมาตราฐานใหม่ ES6 แบบเจาะลึก
 • ไม่เพียงเท่านั้นยังจะทบทวนจาวาสคริปต์แบบเก่าให้อีกด้วย
 • ปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะเว็บแอปพลิเคชั่น
261 บาท
261 บาท
Syndicate content