กฎหมาย

ถาม-ตอบ วิ. อาญา

ถาม-ตอบ วิ. อาญา
ถาม-ตอบ วิ. อาญา

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

216 บาท
216 บาท

คดีฟ้อง ร.๗

คดีฟ้อง ร.๗
คดีฟ้อง ร.๗

ISBN : 9786167363653
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ - อดีตอธิบดีอัยการ และ ศรัญญา วิชชาธรรม - ทนายความ
สำนักพิมพ์ : TanBandit Publishing
อื่นๆ : 224 หน้า

การตัดสินคดีความ การฟ้องร้อง กฎหมายและการพิจารณาคดี ร.7

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

135 บาท
135 บาท

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)
พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ยอม (ถูกกฎหมายด้วย) : Fight Against Credit Card Debts

ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ยอม (ถูกกฎหมายด้วย) : Fight Against Credit Card Debts
ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ยอม (ถูกกฎหมายด้วย) : Fight Against Credit Card Debts

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิต ได้ความสุขในชีวิตกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว!!!

โดย : ธีร์ ฉลาดแพทย์

198 บาท
198 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

144 บาท
144 บาท

คู่มือกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย

คู่มือกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย
คู่มือกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย

ISBN : 9786167351612
โดย : ภควัต ฟูสกุลธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 156 หน้า / 4 สี 32 หน้า อาร์ตด้าน115 / ขาวดำ  128 หน้า กระดาษปอน 70 แกรม

ป้ายจราจรที่ควรทราบ   เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  หลักรอบรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ แนวข้อสอบเพื่อขออนุญาตขับขี่รถยนต์

90 บาท
90 บาท

เทคนิคการตอบและหลักกฎหมายแพ่ง & อาญา

เทคนิคการตอบและหลักกฎหมายแพ่ง & อาญา
เทคนิคการตอบและหลักกฎหมายแพ่ง & อาญา

อ่านมาก อ่านนาน อ่านทน ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอีกต่อไป ต้องอ่านหนังสือให้ถูกเล่ม เรียนรู้จากคนที่ใช่ หาทางลัดที่เป็นของจริง ถอดแบบความสำเร็จจากคนที่สำเร็จแล้ว คือวิธีที่ถูกต้องที่สุด

โดย : เจริญชัย อัศวพิริยอนันต์

162 บาท
162 บาท

ร้องเรียนเป็น รวยได้

ร้องเรียนเป็น รวยได้
ร้องเรียนเป็น รวยได้

ISBN : 9786162071379
โดย : ทิพถวิล (สินธุเสน) ชาตาคม
สำนักพิมพ์ : แพรว
อื่นๆ : 120 หน้า

คนไทยส่วนใหญ่มักรักสงบ จนกลายเป็นคนปลงง่าย คือ ใครมาเอาเปรียบก็คิดเสียว่า “ชาติก่อนเราคงเอาของเขามา” หรือเป็นกรรมเก่าแต่ปางก่อน และไม่อยากมีเรื่องมีราวจนยอมให้คนอื่นละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่คิดจะต่อสู้ หนังสือเล่มนี้จะยกประสบการณ์จริงพร้อม คำแนะนำในการร้องเรียนหากได้รับความไม่เป็นธรรม ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล การทำประกันชีวิต  รวมทั้งกิจวัตรของนักร้องเรียนด้วย

89 บาท
89 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เเละ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

72 บาท
72 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว... (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว... (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว... (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และ พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

225 บาท
225 บาท

คัมภีร์ลิขสิทธิ์ : Book of Copyright - 180 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

คัมภีร์ลิขสิทธิ์ : Book of Copyright - 180 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ
คัมภีร์ลิขสิทธิ์ : Book of Copyright - 180 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

คุณจะนึกเสียดาย..ถ้าโดนฟ้อง แล้วค่อยมาอ่าน

ผู้เขียน : อรุณ ประดับสินธุ์

180 บาท
180 บาท

เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)

เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)
เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)

สิ่งที่ประชาชนควรรู้ก่อนไปโรงพัก

ผู้เขียน : หมวดต้น นครบาล

122 บาท
122 บาท

ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน

ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน
ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

108 บาท
108 บาท

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มเล็ก)

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มเล็ก)
พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มเล็ก)

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

45 บาท
45 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

คดีหมิ่นพระบิดากฏหมาย

คดีหมิ่นพระบิดากฏหมาย
คดีหมิ่นพระบิดากฏหมาย

คดีหมิ่นประมาทพระบิดากฎหมาย

ISBN : 9786167363363
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : Tanbundit Publishing
อื่นๆ : 240 หน้า

คดีความ การตัดสินคดี ข้อโต้แย้ง คดีประวัติศาสตร์ หลายล้านคนไม่เคยรู้มาก่อน คำพิพากษาศาลรับสั่งพิศษ (ร.๕)

176 บาท
176 บาท
Syndicate content