กฎหมาย

ร้องเรียนเป็น รวยได้

ร้องเรียนเป็น รวยได้
ร้องเรียนเป็น รวยได้

ISBN : 9786162071379
โดย : ทิพถวิล (สินธุเสน) ชาตาคม
สำนักพิมพ์ : แพรว
อื่นๆ : 120 หน้า

คนไทยส่วนใหญ่มักรักสงบ จนกลายเป็นคนปลงง่าย คือ ใครมาเอาเปรียบก็คิดเสียว่า “ชาติก่อนเราคงเอาของเขามา” หรือเป็นกรรมเก่าแต่ปางก่อน และไม่อยากมีเรื่องมีราวจนยอมให้คนอื่นละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่คิดจะต่อสู้ หนังสือเล่มนี้จะยกประสบการณ์จริงพร้อม คำแนะนำในการร้องเรียนหากได้รับความไม่เป็นธรรม ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล การทำประกันชีวิต  รวมทั้งกิจวัตรของนักร้องเรียนด้วย

89 บาท
89 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เเละ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

72 บาท
72 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว... (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว... (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว... (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และ พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

225 บาท
225 บาท

คัมภีร์ลิขสิทธิ์ : Book of Copyright - 180 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

คัมภีร์ลิขสิทธิ์ : Book of Copyright - 180 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ
คัมภีร์ลิขสิทธิ์ : Book of Copyright - 180 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

คุณจะนึกเสียดาย..ถ้าโดนฟ้อง แล้วค่อยมาอ่าน

ผู้เขียน : อรุณ ประดับสินธุ์

180 บาท
180 บาท

เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)

เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)
เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)

สิ่งที่ประชาชนควรรู้ก่อนไปโรงพัก

ผู้เขียน : หมวดต้น นครบาล

122 บาท
122 บาท

ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน

ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน
ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

108 บาท
108 บาท

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มเล็ก)

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มเล็ก)
พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มเล็ก)

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

45 บาท
45 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

คดีหมิ่นพระบิดากฏหมาย

คดีหมิ่นพระบิดากฏหมาย
คดีหมิ่นพระบิดากฏหมาย

คดีหมิ่นประมาทพระบิดากฎหมาย

ISBN : 9786167363363
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : Tanbundit Publishing
อื่นๆ : 240 หน้า

คดีความ การตัดสินคดี ข้อโต้แย้ง คดีประวัติศาสตร์ หลายล้านคนไม่เคยรู้มาก่อน คำพิพากษาศาลรับสั่งพิศษ (ร.๕)

176 บาท
176 บาท

ถาม-ตอบ แพ่ง เล่ม 6

ถาม-ตอบ แพ่ง เล่ม 6
ถาม-ตอบ แพ่ง เล่ม 6

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ อาญา ภาค 1 นิติกรรมสัญญา

ถาม-ตอบ อาญา ภาค 1 นิติกรรมสัญญา
ถาม-ตอบ อาญา ภาค 1 นิติกรรมสัญญา

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5
ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะเเนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4
ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

144 บาท
144 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

นำเสนอประมวลกฎหมายมารวบรวมไว้มากมาย ฉบับพกพาง่าย

ผู้เขียน :  เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

59 บาท
59 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

108 บาท
108 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ISBN : 9786167306575
ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

36 บาท
36 บาท
Syndicate content