กฎหมาย

ภาษากฎหมายไทย

ภาษากฎหมายไทย
ภาษากฎหมายไทย

โดย : นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
สำนักพิมพ์ : ธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 272  หน้า

รางวัลพระเกี้ยวทองคำพระราชทานสำหรับผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2531 หนังสือดีใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านจากงานวิจัยหนังสือดีร้อยปีไทยของ สกว.

144 บาท
144 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 316 หน้า

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

63 บาท
63 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 192 หน้า

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

36 บาท
36 บาท

คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี เล่ม 11 ตอน วางแผนภาษีอย่างไร...ให้รวย

คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี เล่ม 11 ตอน วางแผนภาษีอย่างไร...ให้รวย
คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี เล่ม 11 ตอน วางแผนภาษีอย่างไร...ให้รวย

ISBN : 9786167665009
ผู้เขียน : มิตรทอง ชูลิตะวงศ์
อื่นๆ : 288 หน้า

เสียภาษีน้อยแต่สง่างามทำอย่างไร...ต้องอ่าน

198 บาท
198 บาท

คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี เล่ม 10 ตอน มือปราบ...ภาษี

คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี เล่ม 10 ตอน มือปราบ...ภาษี
คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี เล่ม 10 ตอน มือปราบ...ภาษี

ISBN : 9789744960535
ผู้เขียน : มิตรทอง ชูลิตะวงศ์
อื่นๆ : 288 หน้า

....เรียนรู้ภาษีจากเรื่องจริง เพื่อบริหารจัดการให้อยู่หมัด....

198 บาท
198 บาท

กฎหมายหลายรส

กฎหมายหลายรส
กฎหมายหลายรส

ISBN : 9786160409310
เขียน : ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์
ขนาด :  - ซม.
จำนวน : 232 หน้า

อาหารสมองจานร้อน ครบทุกรสชาติ เผ็ดจัดจ้าน หวาน มัน เค็ม ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแบบไม่ต้องมีมาตรามากำกับ ใครๆ ก็อ่านได้

167 บาท
167 บาท

คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙ และพระราชินี

คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙ และพระราชินี
คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙ และพระราชินี

ISBN : 9786167363776
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ :  320 หน้า

ประวัติบุคคล คดีความ การลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 9 และพระราชินี

198 บาท
198 บาท

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

โดย : ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้า : 288 หน้า

อธิบายความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ระบบกฎหมายฝรั่งเศส และระบบกฎหมายอังกฤษ ทั้งในแง่ความเป็นมา และในแง่กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นหนักไปที่ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ความเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายทั้งสาม ย่อมจะทำให้ผู้อ่านมีทัศนะที่ลึกซึ้ง ตลอดจนเห็นภูมิทัศน์เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายไทยชัดเจนขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

252 บาท
252 บาท

รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม

รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม
รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม

โดย : ภัทระ ฉลาดแพทย์ และ ธีระวุฒิ ปัญญา
สำนักพิมพ์ : แฮปปี้บุ็คส์
อื่นๆ : 144 หน้า

จริงหรือที่บัตรทองดีกว่าประกันสังคม หรือประกันสังคมดีกว่าหลายเท่า อย่ามัวเเต่เดา! มารู้จักทั้ง 2 กองทุนที่คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครต้องรู้ ทั้งกองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ แบบไม่ให้เสียสิทธิ์แม้แต่ข้อเดียว!!!

126 บาท
126 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 648 หน้า

วิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 + ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

225 บาท
225 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 340 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555 

59 บาท
59 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 280 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

 

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หน้า : 484  หน้า

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

126 บาท
126 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode / ISBN : 9789748258980
หน้า : 368 หน้า
ขนาด : 180 x 258 x 16 มม.
น้ำหนัก : 650 กรัม
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 

สารบัญ

216 บาท
216 บาท

เสียภาษีอย่างมีความสุข

เสียภาษีอย่างมีความสุข
เสียภาษีอย่างมีความสุข

อาจฟังดูน่าฉงน เพราะการที่คนๆ หนึ่งจะต้องจ่ายภาษีจากเงินที่หามาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ไม่น่าจะสร้างความสุขได้ แต่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เสียมากกว่า...

โดย : เอื้อมพร พิชัยสนิธ , ศรพล ตุลยะเสถียร , สิริกมล อุดมผล

108 บาท
108 บาท

ถาม - ตอบ อาญา ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ถาม - ตอบ อาญา ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ถาม - ตอบ อาญา ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

216 บาท
216 บาท

ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย

ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย
ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย

สรุปหลักกฎหมายล้มละลาย พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ

โดย : เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงศ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ย่อหลักกฎหมายมรดก

ย่อหลักกฎหมายมรดก
ย่อหลักกฎหมายมรดก

สรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

โดย : ศุภกิจ แย้มประชา, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ วิ. อาญา

ถาม-ตอบ วิ. อาญา
ถาม-ตอบ วิ. อาญา

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

216 บาท
216 บาท

คดีฟ้อง ร.๗

คดีฟ้อง ร.๗
คดีฟ้อง ร.๗

ISBN : 9786167363653
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ - อดีตอธิบดีอัยการ และ ศรัญญา วิชชาธรรม - ทนายความ
สำนักพิมพ์ : TanBandit Publishing
อื่นๆ : 224 หน้า

การตัดสินคดีความ การฟ้องร้อง กฎหมายและการพิจารณาคดี ร.7

162 บาท
162 บาท
Syndicate content