กฎหมาย

คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙ และพระราชินี

คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙ และพระราชินี
คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙ และพระราชินี

ISBN : 9786167363776
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ :  320 หน้า

ประวัติบุคคล คดีความ การลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 9 และพระราชินี

198 บาท
198 บาท

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

โดย : ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้า : 288 หน้า

อธิบายความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ระบบกฎหมายฝรั่งเศส และระบบกฎหมายอังกฤษ ทั้งในแง่ความเป็นมา และในแง่กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นหนักไปที่ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ความเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายทั้งสาม ย่อมจะทำให้ผู้อ่านมีทัศนะที่ลึกซึ้ง ตลอดจนเห็นภูมิทัศน์เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในระบบกฎหมายไทยชัดเจนขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

252 บาท
252 บาท

รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม

รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม
รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม

โดย : ภัทระ ฉลาดแพทย์ และ ธีระวุฒิ ปัญญา
สำนักพิมพ์ : แฮปปี้บุ็คส์
อื่นๆ : 144 หน้า

จริงหรือที่บัตรทองดีกว่าประกันสังคม หรือประกันสังคมดีกว่าหลายเท่า อย่ามัวเเต่เดา! มารู้จักทั้ง 2 กองทุนที่คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครต้องรู้ ทั้งกองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ แบบไม่ให้เสียสิทธิ์แม้แต่ข้อเดียว!!!

126 บาท
126 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 648 หน้า

วิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 + ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

225 บาท
225 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 340 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555 

59 บาท
59 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
หน้า : 280 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

 

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หน้า : 484  หน้า

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

126 บาท
126 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode / ISBN : 9789748258980
หน้า : 368 หน้า
ขนาด : 180 x 258 x 16 มม.
น้ำหนัก : 650 กรัม
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 

สารบัญ

216 บาท
216 บาท

เสียภาษีอย่างมีความสุข

เสียภาษีอย่างมีความสุข
เสียภาษีอย่างมีความสุข

อาจฟังดูน่าฉงน เพราะการที่คนๆ หนึ่งจะต้องจ่ายภาษีจากเงินที่หามาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ไม่น่าจะสร้างความสุขได้ แต่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เสียมากกว่า...

โดย : เอื้อมพร พิชัยสนิธ , ศรพล ตุลยะเสถียร , สิริกมล อุดมผล

108 บาท
108 บาท

ถาม - ตอบ อาญา ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ถาม - ตอบ อาญา ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ถาม - ตอบ อาญา ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

216 บาท
216 บาท

ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย

ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย
ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย

สรุปหลักกฎหมายล้มละลาย พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ

โดย : เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงศ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ย่อหลักกฎหมายมรดก

ย่อหลักกฎหมายมรดก
ย่อหลักกฎหมายมรดก

สรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

โดย : ศุภกิจ แย้มประชา, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ วิ. อาญา

ถาม-ตอบ วิ. อาญา
ถาม-ตอบ วิ. อาญา

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

216 บาท
216 บาท

คดีฟ้อง ร.๗

คดีฟ้อง ร.๗
คดีฟ้อง ร.๗

ISBN : 9786167363653
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ - อดีตอธิบดีอัยการ และ ศรัญญา วิชชาธรรม - ทนายความ
สำนักพิมพ์ : TanBandit Publishing
อื่นๆ : 224 หน้า

การตัดสินคดีความ การฟ้องร้อง กฎหมายและการพิจารณาคดี ร.7

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

135 บาท
135 บาท

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)

พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)
พระราชบัญญัติล้มละลาย (เล่มกลาง)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ยอม (ถูกกฎหมายด้วย) : Fight Against Credit Card Debts

ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ยอม (ถูกกฎหมายด้วย) : Fight Against Credit Card Debts
ล้างหนี้บัตรเครดิตขั้นเทพ แบบที่เจ้าหนี้ยอม (ถูกกฎหมายด้วย) : Fight Against Credit Card Debts

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิต ได้ความสุขในชีวิตกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว!!!

โดย : ธีร์ ฉลาดแพทย์

198 บาท
198 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

144 บาท
144 บาท

คู่มือกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย

คู่มือกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย
คู่มือกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย

ISBN : 9786167351612
โดย : ภควัต ฟูสกุลธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 156 หน้า / 4 สี 32 หน้า อาร์ตด้าน115 / ขาวดำ  128 หน้า กระดาษปอน 70 แกรม

ป้ายจราจรที่ควรทราบ   เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  หลักรอบรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ แนวข้อสอบเพื่อขออนุญาตขับขี่รถยนต์

90 บาท
90 บาท
Syndicate content