กฎหมาย

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 7

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 7
ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 7

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 352 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
135 บาท
135 บาท

กฎหมายน่ารู้ คู่สามีภรรยา

กฎหมายน่ารู้ คู่สามีภรรยา
กฎหมายน่ารู้ คู่สามีภรรยา

ISBN : 9786167448954
โดย : ดุลยภาค
สำนักพิมพ์ : POWERBEST
อื่นๆ : 192 หน้า

ว่ากันตามตรงก็คือเรื่องสามีภรรยา หรือจะพูดให้ตรงกว่านี้คือเรื่องผัวๆ เมียๆ นี่มันเป็นปัญหาโลกแตก หลายๆ ครั้งที่เราไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่อง แต่พอมีปัญหาเกิด มันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้ แล้วก็หลายครั้งเสียด้วย ที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมักกลายเป็นเรื่องใหญ่และขึ้นศาลก็มี

140 บาท
140 บาท

กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 2) ภาค 2 (ความผิด), ภาค 3 (ลหุโทษ) (ฉบับปรับปรุง 2556)

กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 2) ภาค 2 (ความผิด), ภาค 3 (ลหุโทษ) (ฉบับปรับปรุง 2556)
กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 2) ภาค 2 (ความผิด), ภาค 3 (ลหุโทษ) (ฉบับปรับปรุง 2556)

โดย : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู),  วัฒนา บุญเหิน
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
อื่นๆ : 572 หน้า

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ

347 บาท
347 บาท

คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี (ปกแข็ง)

คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี (ปกแข็ง)
คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี (ปกแข็ง)

โดย : ขวัญชัย โชติพันธุ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 340 หน้า

ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คำพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

405 บาท
405 บาท

10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงานและนักลงทุน

10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงานและนักลงทุน
10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงานและนักลงทุน

โดย :  ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์ : การเงินธนาคาร
อื่นๆ : 236 หน้า 

การคำนวณภาษีผิดพลาด เสียภาษีไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง บางท่านต้องเสียโอกาสรับสิทธิลดหย่อนทางภาษีตามที่กฎหมายได้เอื้อประโยชน์ไว้ให้ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหลายหลักก็เป็นได้ กว่าจะรู้ตัวก็เสียโอกาสไปแล้ว 10 ข้อคิด ลดภาษี คนทำงาน และนักลงทุน จะช่วยให้ท่านวางแผนทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

225 บาท
225 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 7

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 7
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 7

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 160 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
90 บาท
90 บาท

ถาม - ตอบ วิ. อาญา เล่ม 7

ถาม - ตอบ วิ. อาญา เล่ม 7
ถาม - ตอบ วิ. อาญา เล่ม 7

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 154 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
90 บาท
90 บาท

โชคดีที่เรียน (รู้) กฎหมาย

โชคดีที่เรียน (รู้) กฎหมาย
โชคดีที่เรียน (รู้) กฎหมาย

ผู้เขียน :  ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : บานานาสวีท
อื่นๆ : 254 หน้า

ตอบคำถามชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นตัวช่วย...

  • เข้าใจกฎหมายด้วยภาษาง่ายๆ โดยไม่ต้องเรียนกฎหมาย
  • สุดทึ่งกับวิธีการตอบข้อสอบวิชากฎหมายให้ได้คะแนนดี
  • เรียนรู้วิธีปลดหนี้ ปกป้องสิทธิ ดูแลชีวิต รักษาทรัพย์สิน
162 บาท
162 บาท

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา แก้ปัญหาอย่างไร

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา แก้ปัญหาอย่างไร
เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา แก้ปัญหาอย่างไร

โดย : ชัชชัย ตุลจักร
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 360 หน้า

วิธีทำเรื่องหนักหนาสาหัส เป็นเรื่องพอรับได้ ถูกหลักการและถูกต้องแบบมืออาชีพ

ศึกษาเพื่อรู้เท่าทัน รู้ทางแก้ ไม่ถูกเอาเปรียบ เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ นักธุรกิจ และเจ้าของกิจการ

179 บาท
179 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 198 หน้า 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

90 บาท
90 บาท

คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : ร.ต.ท. วรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม
สำนักพิมพ์ : กรองทอง อานุภาพภราดร
อื่นๆ : 178 หน้า 

จัดทำขึ้นโดยนำคำพิพากษาฎิกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปรับเป็นข้อสอบปรนัยเสมือนจริงประกอบคำตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและทดสอบความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

135 บาท
135 บาท

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 02

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 02
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 02

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 264 หน้า

ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี

225 บาท
225 บาท

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 01

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 01
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 01

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 284 หน้า

ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี

225 บาท
225 บาท

รู้ภาษี SMEs มีกำไร

รู้ภาษี SMEs มีกำไร
รู้ภาษี SMEs มีกำไร

โดย :  ฺปภาสร แก้วกอบสิน
สำนักพิมพ์ : ปภาสร แก้วกอบสิน 
อื่นๆ : 202 หน้า

คู่มือที่จะบอกทางและไขปัญหาตั้งแต่การตั้งบริษัท การวางแผนภาษี การใช้บ้านทำสำนักงานจะต้องระวังเรื่องใด หรือเมื่อจะซื้อรถยนต์ ที่ดินอาคารควรทำอย่างไร จนถึงการจัดตั้งบริษัทในเครือหรือ Holding Company เพื่อช่วยประหยัดภาษี หรือวางแผนส่งต่อธุรกิจ

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิํีธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิํีธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิํีธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 484 หน้า

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

126 บาท
126 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เล่มเล็ก)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เล่มเล็ก)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เล่มเล็ก)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 198 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

36 บาท
36 บาท

ไม่ต้องหลบต้องหนี ภาษีลดหย่อนได้

ไม่ต้องหลบต้องหนี ภาษีลดหย่อนได้
ไม่ต้องหลบต้องหนี ภาษีลดหย่อนได้

ISBN : 9786167443980
โดย : บุญชัย ใจเย็น
สำนักพิมพ์ : ปราชญ์
อื่นๆ : 224 หน้า

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาษี  / การลดหย่อนภาษีแบบละเอียด

153 บาท
153 บาท

สรุปกฎหมายลักษณะพยาน (ฉบับปรับปรุง 2555)

สรุปกฎหมายลักษณะพยาน (ฉบับปรับปรุง 2555)
สรุปกฎหมายลักษณะพยาน (ฉบับปรับปรุง 2555)

โดย : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ เทะธวัช รุจิราภา
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
อื่นๆ : 259  หน้า 

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ

216 บาท
216 บาท

กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ) ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) ฉบับปรับปรุง 2555

กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ) ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) ฉบับปรับปรุง 2555
กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ) ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) ฉบับปรับปรุง 2555

โดย : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วิโรจน์ ลี้กุล, วัฒนา บุญเหิน
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
อื่นๆ : 353 หน้า

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ

225 บาท
225 บาท

รู้ทันทุกภาษี ชีวิตดี เงินเหลือ!!! : Know Your Taxes! Save Money & Have Good Life

รู้ทันทุกภาษี ชีวิตดี เงินเหลือ!!! : Know Your Taxes! Save Money & Have Good Life
รู้ทันทุกภาษี ชีวิตดี เงินเหลือ!!! : Know Your Taxes! Save Money & Have Good Life

ISBN : 9786162920240
โดย :ธีระวุฒิ ปัญญา
สำนักพิมพ์ : GOODLIFE
อื่นๆ : 128 หน้า

เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินคำว่า "ภาษี" ผ่านเข้าหูมา นั่นมักจะทำให้โสตประสาททั้งห้าพากันทำงานอย่างผิดปกติ เหมือนว่าไม่ต้องการรับรู้ในสิ่งที่จะเข้ามาต่อไปอีก เชื่อว่านั่นคงเป็นอาการของหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้ภาษีมาก่อน หากคุณไม่อยากตกอยู่ในอาการหวาดผวาของความไม่รู้รีบหยิบหนังสือเล่มนี้แล้วอ่านมันเถอะครับ

117 บาท
117 บาท
Syndicate content