กฎหมาย

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6
ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

โดย : PPJ Group
สำนักพิมพ์ : PPJ Group
อื่นๆ : 230 หน้า

เตรียมสอบ...

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • อัยการผู้ช่วย
 • เนติบัณฑิต
 • ปริญญาตรี, โทนิติศาสตร์

เนื้อหา 5 วิชาหลัก

 • กฎหมายแพ่ง
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน

รวมโจทย์จากฎีกาใหม่ จำนวน 85 ข้อ

135 บาท
135 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา
อื่นๆ : 360 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

แก้ไขล่าสุด ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
 

 

108 บาท
108 บาท

การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐

การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐
การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
สำนักพิมพ์ : กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 300 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามท่านว่า

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

โดย : บุญร่วม เทียมจันร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ., น.บ.ท., น.ม.
สำนักพิมพ์ : The Law Group
อื่นๆ : 816 หน้า

สมบูรณ์ครบถ้วน บรรพ ๑ - ๖
๑๓๕๕ มาตรา

ใหม่ล่าสุด!! อัพเดตครบถ้วนตามประกาศ คสช.

242 บาท
242 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)
หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 496 หน้า

ปรับปรุงใหม่ปี 2558

เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา

 

252 บาท
252 บาท

เฉลยปัญหาวิชาขอคืนภาษี ทำอย่างไรให้ขอคืนภาษีได้ทุกบาท

เฉลยปัญหาวิชาขอคืนภาษี ทำอย่างไรให้ขอคืนภาษีได้ทุกบาท
เฉลยปัญหาวิชาขอคืนภาษี ทำอย่างไรให้ขอคืนภาษีได้ทุกบาท

โดย : กายจนา เม็งจันทึก
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 208 หน้า

ฉบับเข้าใจง่าย GUIDE BOOK สำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 

198 บาท
198 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

โดย : สุพจน์ กู้มานะชัย
สำนักพิมพ์ : GAIUS GROUP
อื่นๆ : 184 หน้า / ปกแข็ง

แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

108 บาท
108 บาท

ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา : PHILOSOPHY OF LOW - A Very Short Introduction

ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา : PHILOSOPHY OF LOW - A Very Short Introduction
ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา : PHILOSOPHY OF LOW - A Very Short Introduction

ISBN : 9786167885148
โดย : Raymond Wacks
แปล : พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ
สำนักพิมพ์ : Open Worlds
อื่นๆ : 256 หน้า

หนังสืออ่านสนุกและเข้าใจง่ายเล่มนี้จะช่วยขยายพรมแดน ความเข้าใจในปรัชญาซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังกฎหมาย ทั้งยังเผยให้เห็นว่าแม้กฎหมายจะสัมพันธ์กับเรื่องนามธรรม อย่างสิทธิหรือความยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด เช่น สิทธิสตรี การเหยียดเชื้อชาติ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อม

239 บาท
239 บาท

รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 368 หน้า

ประกอบด้วย

108 บาท
108 บาท

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558

โดย : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
อื่นๆ : 322 หน้า

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ

234 บาท
234 บาท

วางแผน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก

วางแผน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก
วางแผน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก

โดย : พิชัย ยอดพฤติการ
สำนักพิมพ์ : พิชัย ยอดพฤติการ
อื่นๆ : 176 หน้า

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 • ความเหลื่อมล้ำการถือที่ดิน
 • ประเภทและอัตราภาษีใหม่
 • ข้อดีของภาษีที่ดินใหม่

ภาษีมรดก

 • ภาษีมรดกในต่างประเทศ
 • ข้อดี ข้อเสีย ของภาษีมรดก
 • กองมรดก ภาษีการให้
 • ลำดับทายาทตามกฎหมาย
 • การวางแผนภาษีมรดก
 • การทำพินัยกรรม
 • กรณีศึกษาภาษีมรดก
176 บาท
176 บาท

สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา

สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา
สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 219 หน้า

รูปแบบ "วิธีคิด" ที่คุณ คิดไม่ถึง
สุดยอดบทความส่งเสริมกำลังใจ
๔ เคล็ดวิชา กับ ๔ เคล็ดลับที่คุณต้องรู้
180 บาท
180 บาท

ป. อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

ป. อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)
ป. อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 544 หน้า

Justice is the spirit of law
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

170 บาท
170 บาท

จัดการภาษีมรดก Estate Planning

จัดการภาษีมรดก Estate Planning
จัดการภาษีมรดก Estate Planning

ผู้เขียน : Dr.Suvarn
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 98 หน้า

ในชีวิตของคนเรามีอยู่สองสิ่งเท่านั้นที่แน่นอน คือ ความตาย และ ภาษี

90 บาท
90 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)
หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 476 หน้า

การพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ๆอีกจำนวนมาก เพื่อให้ครบทุกประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนของคำพิพากษาฎีกา ได้เพิ่มเติมฎีกาฉบับใหม่ล่าสุดถึง ตอน 7 ปี 2556 (ฎีกาเนติบัณฑิต) และเล่ม 9 ปี (ฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรม) และได้เพิ่มเติมปัญหาบางประการจากข้อสอบล่าสุดในระดับเนติบัณฑิต (ภาค 2 สมัย 66) และผู้ช่วยผู้พิพากษา (กุมภาพันธ์ 2557) และสุดท้าย ได้เพิ่มเติมประเด็นปัญหาในรูปแบบ ถาม-ตอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
252 บาท
252 บาท

คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย
คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร, อภิชน จันทรเสน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 382 หน้า

แนะนำวิธีและหลักการในการวางแผนการศึกษา แนวทางในการดำรงตนระหว่างเล่าเรียน และวิธีการตอบข้อสอบข้อซักถาม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกเรื่องราวและเกร็ดต่างๆจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการศึกษาและในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

180 บาท
180 บาท

รวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อมาตรา

รวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อมาตรา
รวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อมาตรา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 392 หน้า

179 บาท
179 บาท

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 448 หน้า

การพิมพ์ครั้งนี้แก้ไขจนถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๒/๒๕๕๗ เรื่องการลดอัตรภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชกฤษฎีกาออกตามความไปประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๓ (พ.ศ.๒๕๕๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

162 บาท
162 บาท

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 312 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

63 บาท
63 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 230 หน้า

98 บาท
98 บาท
Syndicate content