กฎหมาย

Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท

Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท
Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท

โดย : จงรักษ์ พรมศิริเดช ทนายความ
สำนักพิมพ์ : เอฟ พี เอ็ม
อื่นๆ : 320 หน้า

หนังสือที่คนทำและคิดทำธุรกิจต้องซื้อเก็บ (หายากมาก)

243 บาท
243 บาท

DEMOCRACY : A Very Short Introduction ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา

DEMOCRACY : A Very Short Introduction ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา
DEMOCRACY : A Very Short Introduction ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา

โดย : Bernard Crick
แปล : อธิป จิตตฤกษ์
สำนักพิมพ์ : Openworlds
อื่นๆ : 256 หน้า 

"ประชาธิปไตย" เป็นคำที่สวยหรูทว่าสำส่อน คำคำนี้เดินทางบนถนนแห่งกาลเวลา โดยมีผู้คนยื้อแย่งกับมอบนิยามความหมายต่างๆ นานา อีกทั้งบ่อยครั้งยังถูกฉกฉวยนำไปใช้เป็นเครื่องอำพรางความวิปริตของระบอบเผด็จการทีมีการเลือกตั้ง ประชานิยม หรือกระทั่งทรราชย์เสียงข้างมาก
225 บาท
225 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 8

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 8
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 8

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 280 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
108 บาท
108 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา
หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 476 หน้า

เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา
234 บาท
234 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 7

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 7
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 7

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 232 หน้า

108 บาท
108 บาท

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law

โดย : ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 350 หน้า 

หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
315 บาท
315 บาท

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 04

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 04
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 04

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 280 หน้า

ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร

เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี

225 บาท
225 บาท

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 298 หน้า

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด

พร้อมชื่อมาตรา

125 บาท
125 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่น : 648 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

135 บาท
135 บาท

ย่อหลักกฎหมายพยานหลักฐาน

ย่อหลักกฎหมายพยานหลักฐาน
ย่อหลักกฎหมายพยานหลักฐาน

โดย : ศุภกิจ แย้มประชา, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 234 หน้า

108 บาท
108 บาท

กระทงใบตองประดิษฐ์

กระทงใบตองประดิษฐ์
กระทงใบตองประดิษฐ์

โดย : อ.พิสิฐชัย พรจิตรทิพย์
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
หน้า : 64 หน้า / สี่สีในเล่ม

งามอย่างไทย กับกระทงลอยทั้ง 8 แบบจากบายศรีสยาม
 • สัตตบุษย์พิสุทธิ์ศรี
 • กลีบแก้วปทุมมา
 • เกล็ดแก้วบุษบา
 • สุวรรณกัลยา
 • บุษมาลี
 • มงกุฎมาลา
 • ปัญจมาลีย์
 • ประทีปแก้วกชกร
161 บาท
161 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 508 หน้า

เป็นคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจ และง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา
252 บาท
252 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 340 หน้า / เล่มเล็ก ปกอ่อน

63 บาท
63 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 648 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

90 บาท
90 บาท

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!
คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!

ISBN : 9786163200839
โดย : ฝ่ายกฎหมายสำนักพิมพ์แพรธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 336 หน้า

บททั่วไป  วิธีการติดต่อราชการด้วยตนเอง   ฐานะของบุคคลตามกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์  การรับราชการทหาร  กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินกฎหมายการทำนิติกรรมและสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายในครอบครัว ทรัพย์มรดกตกทอด การทำละเมิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การประกันชีวิต การประกันหนี้ กฎหมายแรงงานและประกันสังคม ภาษีอาการใกล้ตัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการใช้เช็ค          

180 บาท
180 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : กรองทอง อนุภาพภราดร
หน้า : 488 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย

270 บาท
270 บาท

เจาะลึกเบื้องหลัง คดีประวัติศาสตร์... คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙

เจาะลึกเบื้องหลัง คดีประวัติศาสตร์... คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙
เจาะลึกเบื้องหลัง คดีประวัติศาสตร์... คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙

ISBN : 9786167363967
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 240 หน้า

เรื่อง คดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการลอบปลงพระชนม์ รัชกาลที่ 8 และ 9 เงื่อนงำ ขั้นตอน และการตัดสินคดีประวัติศาสตร์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
หน้า : 740 หน้า

 • พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
171 บาท
171 บาท

กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้

กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้
กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้

โดย : ทนายหนุ่มอารมณ์ดี ไตรรงษ์ รอบรู้
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 192 หน้า

บอกเล่าแบบคนกันเองแต่อ่านสนุก รู้แล้วไม่เสียเปรียบคน

ผมเป็นผู้ชาย...แต่มีแม่ มีน้องสาว ลูกสาว ภรรยา และ ญาติๆ เพื่อนๆ ที่เป็นเพศหญิง...มาก 

ผมไม่อยากให้ใครเอาเปรียบคนที่ผมรัก

167 บาท
167 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 552 หน้า

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับค่อนข้างลุ่มลึก

432 บาท
432 บาท
Syndicate content