กฎหมาย

ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)
ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

ใหม่ล่าสุด !! อัพเดตครบถ้วนแก้ไขเพิ่มเติม 2559

เรียบเรียง : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 301 หน้า

Justice is the spirit of law
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฏหมาย

152 บาท
152 บาท

เปลี่ยนหนี้หนัก เป็นหนี้เบา

เปลี่ยนหนี้หนัก เป็นหนี้เบา
เปลี่ยนหนี้หนัก เป็นหนี้เบา

โดย : ทค. ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 205 หน้า

เพจ EZLaw4U

กฏหมายเกี่ยวกับหนี้ ฉบับเข้าใจง่าย

"อย่ากลัวว่าชีวิตจะถึงจุดจบ ทุกปัญหาแก้ไขได้"
ข้อเท็จจริงก็คือ คนที่รวยด้วยตนเอง ผ่านการเป็นหนี้มาเกือบทุกคน

158 บาท
158 บาท

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 5 / 2559)

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 5 / 2559)
หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 5 / 2559)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 560 หน้า / พิมพ์ครั้งที่ 5 (2559)

ปรับปรุงใหม่ตามกฏหมายที่แก้ไขล่าสุด

266 บาท
266 บาท

สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา เล่ม 02

สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา เล่ม 02
สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา เล่ม 02

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 184 หน้า

Life without dreaming is a life without Meaning

"เป้าหมาย คือ ความฝันที่มีกำหนดเวลา"

โดยเฉพาะเป้าหมายในการเป็นผู้พิพากษา คุณต้องกำหนดเวลาจนเห็นออกมาเป็นภาพครับ ให้คุณนับถอยหลัง อย่างคร่าวๆ ว่า เป้าหมายสุดท้ายควรจะเกิด ขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะมันจะทำให้คุณควบคุมทิศทาง ชีวิตของตัวเองให้คอยเดินทางตรงอยู่ตลอดเวลา และมันจะช่วยดึงคุณมาจากความคิดที่ว่า

135 บาท
135 บาท

ป.วิ อาญา และ ป.วิ แพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

ป.วิ อาญา และ ป.วิ แพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)
ป.วิ อาญา และ ป.วิ แพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

ใหม่ล่าสุด !! อัพเดตฉบับล่าสุด ป.วิ แพ่ง ก.ย. 58

เรียบเรียง : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 701 หน้า

Justice is the spirit of law
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฏหมาย

224 บาท
224 บาท

มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ISBN : 9789742282820
โดย : ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
สำนักพิมพ์ : Post Books
อื่นๆ : 448 หน้า

ประสบการณ์และวิธีคิด เพื่อสร้างสรรค์จิตสำนึกใหม่ของการเมืองไทย จากหัวใจและมันสมองของคนรู้จริง
356 บาท
356 บาท

รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘

โดย : สุพจน์ กู้มานะชัย
สำนักพิมพ์ : ไกอุส
อื่นๆ : 230 หน้า

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 • พ.ร.บ. ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 • พ.ร.บ. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
108 บาท
108 บาท

กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้!! เล่ม 02

กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้!! เล่ม 02
กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้!! เล่ม 02

โดย : สิริจิตต์ ชูศักดิ์ (ทนายเกด)
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 326 หน้า

รู้กฎหมายไว้ ไม่ถูกเอาเปรียบ

เผยวิธีรับมือกับหลากหลายสถานการณ์ เพื่อที่คุณจะจัดการกับมันได้อย่างถูกต้อง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย... ที่คุณไม่ควรพลาด!

179 บาท
179 บาท

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา
อื่นๆ : 480 หน้า

ประมวลรัษฎากร
พร้อมกฎหมายลำดับรอง
แก้ไขล่าสุด ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๒๘

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. ๒๕๒๘

 

 

90 บาท
90 บาท

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6
ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 6

โดย : PPJ Group
สำนักพิมพ์ : PPJ Group
อื่นๆ : 230 หน้า

เตรียมสอบ...

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • อัยการผู้ช่วย
 • เนติบัณฑิต
 • ปริญญาตรี, โทนิติศาสตร์

เนื้อหา 5 วิชาหลัก

 • กฎหมายแพ่ง
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน

รวมโจทย์จากฎีกาใหม่ จำนวน 85 ข้อ

135 บาท
135 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา
อื่นๆ : 360 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

แก้ไขล่าสุด ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
 

 

108 บาท
108 บาท

การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐

การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐
การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
สำนักพิมพ์ : กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 300 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามท่านว่า

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

โดย : บุญร่วม เทียมจันร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ., น.บ.ท., น.ม.
สำนักพิมพ์ : The Law Group
อื่นๆ : 816 หน้า

สมบูรณ์ครบถ้วน บรรพ ๑ - ๖
๑๓๕๕ มาตรา

ใหม่ล่าสุด!! อัพเดตครบถ้วนตามประกาศ คสช.

242 บาท
242 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)
หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 496 หน้า

ปรับปรุงใหม่ปี 2558

เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา

 

252 บาท
252 บาท

เฉลยปัญหาวิชาขอคืนภาษี ทำอย่างไรให้ขอคืนภาษีได้ทุกบาท

เฉลยปัญหาวิชาขอคืนภาษี ทำอย่างไรให้ขอคืนภาษีได้ทุกบาท
เฉลยปัญหาวิชาขอคืนภาษี ทำอย่างไรให้ขอคืนภาษีได้ทุกบาท

โดย : กายจนา เม็งจันทึก
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 208 หน้า

ฉบับเข้าใจง่าย GUIDE BOOK สำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 

198 บาท
198 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

โดย : สุพจน์ กู้มานะชัย
สำนักพิมพ์ : GAIUS GROUP
อื่นๆ : 184 หน้า / ปกแข็ง

แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

108 บาท
108 บาท

ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา : PHILOSOPHY OF LOW - A Very Short Introduction

ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา : PHILOSOPHY OF LOW - A Very Short Introduction
ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา : PHILOSOPHY OF LOW - A Very Short Introduction

ISBN : 9786167885148
โดย : Raymond Wacks
แปล : พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ
สำนักพิมพ์ : Open Worlds
อื่นๆ : 256 หน้า

หนังสืออ่านสนุกและเข้าใจง่ายเล่มนี้จะช่วยขยายพรมแดน ความเข้าใจในปรัชญาซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังกฎหมาย ทั้งยังเผยให้เห็นว่าแม้กฎหมายจะสัมพันธ์กับเรื่องนามธรรม อย่างสิทธิหรือความยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด เช่น สิทธิสตรี การเหยียดเชื้อชาติ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อม

239 บาท
239 บาท

รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 368 หน้า

ประกอบด้วย

108 บาท
108 บาท

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558

เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
เตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558

โดย : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
อื่นๆ : 322 หน้า

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ

234 บาท
234 บาท

วางแผน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก

วางแผน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก
วางแผน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก

โดย : พิชัย ยอดพฤติการ
สำนักพิมพ์ : พิชัย ยอดพฤติการ
อื่นๆ : 176 หน้า

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 • ความเหลื่อมล้ำการถือที่ดิน
 • ประเภทและอัตราภาษีใหม่
 • ข้อดีของภาษีที่ดินใหม่

ภาษีมรดก

 • ภาษีมรดกในต่างประเทศ
 • ข้อดี ข้อเสีย ของภาษีมรดก
 • กองมรดก ภาษีการให้
 • ลำดับทายาทตามกฎหมาย
 • การวางแผนภาษีมรดก
 • การทำพินัยกรรม
 • กรณีศึกษาภาษีมรดก
176 บาท
176 บาท
Syndicate content