นักวาดการ์ตูนโปรดทราบ! รางวัลมังงะ นานาชาติ ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัครผลงานแล้ว

        รางวัลมังงะนานาชาติครั้งที่ 9 ประกาศเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 27 เมษายน ถึง 12 มิถุนายน นี้ ชิงรางวัลไปญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกับนักวาดการ์ตูนชั้นนำ และเยี่ยมชมสำนักพิมพ์ต่างๆ
       
       เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา นายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ การประกวดรางวัลมังงะ (การ์ตูน) นานาชาติ ครั้งที่ 9 ประกาศกำหนดการรับสมัครผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดรางวัลมังงะ(การ์ตูน)นานาชาติ ครั้งที่ 9 โดย รายละเอียดการรับสมัครผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดมีดังต่อไปนี้
       
       1) เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
       2) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือส่งผลงานโดยตรงไปยังตู้ ปณ. การประกวดรางวัลมังงะ(การ์ตูน)นานาชาติ ครั้งที่ 9
       
       ผลงานมังงะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ (Gold Award) และผลงานที่ยอดเยี่ยมรองลงมาสามผลงาน จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเชิญไป ร่วมพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้น ยังมีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยการสนับสนุนของ เจแปนด์ ฟาวน์เดชั่น
       
       สำหรับ รางวัลมังงะ(การ์ตูน)นานาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อพฤษภาคม 2550 โดยนาย ทะโระ อะโซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในเวลานั้น) เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวาดมังงะผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมการวาดมังงะในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างนานาชาติด้วยมังงะ จากนั้นเป็นต้นมา ได้มีการจัดประกวดผลงานมังงะขึ้นทุกปี

 

 

ASTVManager