X Hero Project 04 - โอดะ โนบุนางะ ราชันขบถ ผู้ฉีกกฎซามูไร

X Hero Project 04 - โอดะ โนบุนางะ ราชันขบถ ผู้ฉีกกฎซามูไร
X Hero Project 04 - โอดะ โนบุนางะ ราชันขบถ ผู้ฉีกกฎซามูไร

ISBN : 9786162570766
เรื่อง : นิรวาณ คุระทอง
ภาพ : นิลภาส อ่องอำไพ
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 80 หน้า / 4 สี

ค.ศ. 1575 ณ สมรภูมินากาชิโนะ ญี่ปุ่น ... โอดะ โนบุนางะ ซามูไรนอกรีต แห่งยุคสมัย จึงแหกกฎการสัประยุทธ์ทั้งปวง !! วิถีการรบแบบใหม่จะนำชัยชนะมาให้เขาหรือไม่ ... ในเล่มนี้มีคำตอบ!!

ปกติ: 129 บาท
ขาย:116 บาท
116 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162570766