WORKING!! ร้านป่วนก๊วนหลุดโลก เล่ม 04

WORKING!! ร้านป่วนก๊วนหลุดโลก เล่ม 04
WORKING!! ร้านป่วนก๊วนหลุดโลก เล่ม 04

迷糊餐厅
Wagnaria!!
Working!! 犬組
Working!! Inu-gumi
WORKING!!

ISBN : 9786160115716
โดย : Karino Takatsu
ลิขสิทธิ์ : SQUARE ENIX CO., LTD

ณ "แวกนาเรีย" ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฮอกไกโด
ความรักอันแสนวิเศษ (!?) ที่เกิดขึ้นในหมู่
สมาชิกผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นอย่างไร
...? การตูนที่เกือบจะไม่ใช่งานพิเศษ
ร้านอาหาร 4 ช่องจบ
ที่ยังมีต่อจนถึงเล่ม 4 แล้ว

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160115716