WOMBS ปฏิบัติการข้ามมิติ เล่ม 04

WOMBS ปฏิบัติการข้ามมิติ เล่ม 04
WOMBS ปฏิบัติการข้ามมิติ เล่ม 04

WOMBS

ISBN : 9786162997495
โดย : SHIRAI Yumiko
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan Inc.

อวัยวะส่งถ่ายที่ปลูกถ่ายสู่มดลูกกว่า 17 สัปดาห์แล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่ากลัว
ขณะเดียวกัน นาวิเกเตอร์ของมาน่ากับผมแดงก็ได้พบกันที่พิกัดความว่างเปล่า
เมืองหลวงของข้าศึกกำลังเสร็จสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งหากมันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรจะหมายถึงความพ่ายแพ้ในสงคราม
มาน่าซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเพียงคนเดียวของหน่วยส่งถ่ายพิเศษ
ได้ถูกบังคับให้ทำงานจนเกินขีดจำกัด โดยไม่ได้รับรู้ถึงความเป็นจริงอันโหดร้าย...

ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท
45 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162997495