Why? วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต (พิมพ์ครั้งที่ 09)

Why? วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต (พิมพ์ครั้งที่ 09)
Why? วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต (พิมพ์ครั้งที่ 09)

ISBN : 9786160442652
ผู้เขียน : Youngseon CHO
ภาพประกอบ : Youngho LEE
ผู้แปล : นริศร์ จิตปัญโญยศ

ดร.ฟู ผู้กล้าจากอนาคตย้อนเวลามาช่วยเซน ฟางฟางและชาวบ้านในเกาะปันนาให้รอดพ้นจากสงคราม ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าในโลกอนาคต พวกเขาจะเอาชนะศัตรูด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทคได้หรือไม่...

ปกติ: 168 บาท
ขาย:151 บาท
151 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160442652

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ