Why? คอมพิวเตอร์

Why? คอมพิวเตอร์
Why? คอมพิวเตอร์

ISBN : 9786160445431
ผู้เขียน : Youngsun CHO
ภาพประกอบ : Guerim Surae
ผู้แปล : ณัฐพร อัศราวุฒิกิจ และ นันทนัช อิงครัตน์

แมค เด็กชายขี้เล่น เพิ่งรู้ความจริงที่น่ากลัวว่าตอนนี้โลกที่เขาอยู่ไม่ใช่โลกที่แท้จริง อีกต่อไป มนุษย์ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในโลกเสมือนจริง มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกควบคุม โดยคอมพิวเตอร์ แมคจึงต้องเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการ ค้นพบและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ ในอนาคต เพื่อหาวิธีเอาชนะวายร้ายและพาทุกคนกลับไปยังโลกที่แท้จริงใบเดิม

ปกติ: 168 บาท
ขาย:151 บาท
151 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160445431

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ