VAMPIRE KNIGHT memories เล่ม 03

VAMPIRE KNIGHT memories เล่ม 03
VAMPIRE KNIGHT memories เล่ม 03

Vampire Knight: Memories
ヴァンパイア騎士 Memories
Vampire Knight memories

ISBN : 9786160925247
Barcode :  8854654179474
โดย : MATSURI HINO
ลิขสิทธิ์ : Hakusensha Inc.
อื่นๆ : ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี

ยูกิ เซโร่ ทั้งสองคนในอีกรูปแบบที่เริ่มออกเดินไปทีละนิด......

ยูกิกับเซโร่ตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง ในขณะที่เริ่มมองเห็นแสงสว่างในความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฮันเตอร์และแวมไพร์ขึ้นมาทีละนิด ก็มีคนอ้างชื่อ "จ้าวแห่งแวมไพร์" มาก่อเรื่องวางระเบิดซ้ำ และในขณะที่สถานการณ์กำลังแย่ลง ยูกิ เซโร่ ไอโด้ และไคเอนก็ได้กระโจนเข้าสู่การต่อสู้ใหม่เพื่อปกป้องคนสำคัญของตนเอง

ปกติ: 70 บาท
ขาย:60 บาท
60 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654179474