TSUNEMORI AMANE ผู้ตรวจการล่าอาชญากรรม เล่ม 05

TSUNEMORI AMANE ผู้ตรวจการล่าอาชญากรรม เล่ม 05
TSUNEMORI AMANE ผู้ตรวจการล่าอาชญากรรม เล่ม 05

監視官 常守朱
감시관 츠네모리 아카네
사이코패스
Inspector Akane Tsunemori
Inspektor Akane Tsunemori (Polish)
Monitoring Officer Akane Tsunemori
Psycho-Pass
PSYCHO-PASS サイコパス
PSYCHO-PASS 心理測量
Psycho-Pass - Kanshikan Tsunemori Akane
Kanshikan Tsunemori Akane

ISBN : 9786164108875
Illust : HIKARU MIYOSHI
Original : PSYCHO-PASS Committee
Charactor : AKIRA AMANO
Story : GEN UROBUCHI (Nitroplus)
ลิขสิทธิ์ : SHUEISHA Inc.
อื่นๆ : GREEN READ PAPER

เพื่อไล่ตามกลุ่มมากิชิมะที่แยกเป็นสองทาง อากาเนะกับโคงามิจึงขึ้นสู่ชั้นบนของทาวเวอร์ ในขณะที่คางาริลงสู่ชั้นใต้ดิน และแล้วพวกโคงามิก็ไล่มากิชิมะทันจนได้!? อีกด้านศัตรูที่อยู่ชั้นใต้ดินก็เข้าใกล้ใจกลางระบบซีบิลไปเรื่อยๆ ส่วนคางาริที่ไล่ตามไป ก็ถูกอันตรายเข้าจู่โจม!?

ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164108875