a to z พจนานุกรมไวยากรณ์ สำหรับทะลุทะลวง

a to z พจนานุกรมไวยากรณ์ สำหรับทะลุทะลวง
a to z พจนานุกรมไวยากรณ์ สำหรับทะลุทะลวง

a to z dictionary of Grammar

ISBN : 9786162751998
โดย : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
สำนักพิมพ์ : miniBear
อื่นๆ : 344 หน้า

ดิกชันนารีเล่มนี้ถือเป็นคู่มือฉบับย่อของการเรียนรู้ไวยากรณ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ทีเรียงตามลำดับอักษร ตั้งแต่ A ถึง Z รวบรวมไวยากรณ์เอาไว้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคุณจะได้พบกับการเรียนรู้ไวยากรณ์ที่คุ้นตา คุ้นหู หรืออาจจะไม่คุ้นตาและไม่คุ้นหู แต่ก็อยากจะให้คุณได้เรียนรู้ไว้ เพื่อสั่งสมความรู้ไว้เยอะๆ จะได้ไม่อายใคร

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162751998