Thinking Classroom เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา

Thinking Classroom เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา
Thinking Classroom เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา

Philosophical Enquiry for Thinking Classroom

ผู้เขียน : บรรจง อมรชีวิน
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 166 หน้า

เราไปโรงเรียนเพื่ออะไร การสืบถามในเชิงรัชญา การสอนโดยมุ่งเน้นการสืบถาม เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด การคิดด้วยการถาม ประเภทของคำถาม ประวัติความเป็นมา และแนวทางการถามแบบโสเครติส การตรวจสอบคำถามแบบโสเครติส คำถามเพื่อการขับเคลื่อนความคิด การถามคำถามที่มีความซับซ้อนหลายมิติ การอภิปรายแบบโสเครติส การคิดร่วมกันในห้องเรียน การสอนเสวนา การใช้เรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้คิด การหยิบยกคำถามสำตัญในการเรียนวิชาต่างๆ คำถามกับการอ่าน คำถามากับการเนียน คำถามเพื่อสร้างความรู้และพัฒนาตนเอง คำถามที่จะช่วยพัฒนาปัญญา การถามในเชิงจริยธรรม

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163353825