The Monk Story เรื่องนี้สอนโยมให้รู้แว่...(ว่า)

The Monk Story เรื่องนี้สอนโยมให้รู้แว่...(ว่า)
The Monk Story เรื่องนี้สอนโยมให้รู้แว่...(ว่า)

ISBN : 9789742281434
โดย : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
สำนักพิมพ์ : Postbooks
อื่นๆ : 144 หน้า

เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้ ย่อมมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิต มีทั้งดีและร้าย มีทั้งสุข มีทั้งทุกข์ ทุกๆ เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าเรารู้จักมองด้วยปัญญา พิจารณาด้วยสติ เราก็จะเห็นได้ว่าทุกเหตุการณ์สามารถที่จะเป็นบทเรียนให้กับเราได้ทั้งนั้น ถ้าเป็นเรื่องที่ดีงามก็เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจ ที่เราต้องจดจำ ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้าย มันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญ เป็นบทเรียนที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย แต่เราสามารถที่จะเรียบรู้ได้ในมหาวิทยาลัยชีวิต หากว่าเราได้เรียนรู้บทเรียนที่ลำบากแสนเข็ญ เมื่อเราผ่านมันไปได้ เราจะได้รู้ว่าจิตใจของเรานั้นเข้มแข็งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย ทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องราวย่อมมีค่าเสมอ อยู่ที่เราจะมองมุมไหน เหมือนคำสอนที่ว่า "หากเราเจอคนดีและคนไม่ดี ทั้งสองคนย่อมเป็นครูให้เราได้เหมือนกัน" คนดี เรายึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คนไม่ดี เราก็จะได้รู้ว่าทำแบบนี้ชีวิตก็จะเสื่อม หาความเจริฐไม่ได้ ดังนั้น หนังสือ 'The Monk Story เรื่องนี้สอนโยมให้รู้แว่...(ว่า)' ได้เล่าเรื่องราวต่างๆ มากมายที่จะทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความสนุก ได้ทั้งแง่คิด และได้ปัญญาจากพระธรรมที่จะทำให้จิตใจของผู้อ่านมีความสุข เมื่อใจของเรามีสุข ทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตก็จะเป็นส่วนที่จะเติมเต็มชีวิตให้มีรสชาติมากขึ้น

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742281434