THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)

449 บาท
THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)THE MASTER PIECE ตำนานไพ่ยิปซี 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164411739
ปกติ: 499 บาท

โดย : ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : -  หน้า

ในชุดประกอบด้วย
หนังสือที่รวบรวมความหมายของไพ่ทั้ง 78 ใบ
ไพ่ชุดหลัก Major Arcana 22 ใบ
ไพ่ชุดรอง Minor Arcana 56 ใบ
ครบถ้วนกับความหมายของไพ่ทั้งหมด
วิธีการทำนายพื้นดวงปัจจุบัน-อนาคต
ทั้งด้านชีวิต การงาน
ครอบครัว ความรัก
พร้อมตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา
ที่จะช่วยให้คุณ เข้าถึงศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี
ได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง

ขาย:449 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง