SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์

SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์

โดย : พรศักดิ์ สมมาตย์
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 619 หน้า

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างครบถ้วน
ทั้งฟิสิกส์ คณิต เคมี การเขียนแบบ และความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรม
อัพเดตล่าสุด! รูปแบบข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก อัตนัย และการเขียนแบบ

เล่มเดียวจบ! ฝึกทำข้อสอบและสร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง

ปกติ: 359 บาท
ขาย:323 บาท
323 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163811684