SUPER COACHING ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพท์

221 บาท
SUPER COACHING ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพท์
SUPER COACHING ช่วยทีมขยายศักยภาพ สร้างสุดยอดผลลัพท์
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160453191
ปกติ: 245 บาท
ขาย:221 บาท

ISBN : 9786160453191
เขียน :Suzuki Yoshiyuki
ภาพ : Wakata Saki
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

7 เทคนิค Coaching ขั้นเทพ

  • กระตุ้นการค้นพบศักยภาพ
  • สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  • มองไปยังการบรรลุเป้าหมาย
  • รู้จักเข้าหา
  • สนับสนุนความตั้งใจ
  • เป็นมืออาชีพ
  • พูดคุยกับทีมอยู่เสมอ
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง