Before Success กว่าจะถึงวันนั้น

Before Success กว่าจะถึงวันนั้น
Before Success กว่าจะถึงวันนั้น

โดย : โป๊ยเซียน
สำนักพิมพ์ : บุ๊กส์วิน
อื่นๆ : 272 หน้า

A Practical Guide for Success in Life

การทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
ไม่ใช่เพียงแค่การขยันทำงานมากกว่าผู้อื่น
หากแต่ .. ต้องรู้จักบริหารจัดการตนเอง
ให้ทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มีเวลาเหลือ
จากการทำงานส่วนหนึ่ง มีความสุขกับตัวคุณเอง
คนรัก เพื่อน ๆ และครอบครัว
ปกติ: 235 บาท
ขาย:212 บาท
212 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167969107