SPACE BROTHERS สเปซบราเธอร์ส สองสิงห์อวกาศ เล่ม 11

81 บาท
SPACE BROTHERS สเปซบราเธอร์ส สองสิงห์อวกาศ เล่ม 11 (60 บาท)
SPACE BROTHERS สเปซบราเธอร์ส สองสิงห์อวกาศ เล่ม 11 (60 บาท)SPACE BROTHERS สเปซบราเธอร์ส สองสิงห์อวกาศ เล่ม 11SPACE BROTHERS สเปซบราเธอร์ส สองสิงห์อวกาศ เล่ม 11
รหัสสินค้า / Barcode: 1011700219944
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

Uchuu Kyoudai
宇宙兄弟
Space Brothers
Uchū Kyōdai
Uchu Kyodai

ISBN : 9789742189136 (45 บาท) / 9786163773661 (60 บาท) / 9786165929387 (90 บาท)
Barcode : 1011700212105 (45 บาท) / 1011700214549 (60 บาท) / 1011700219944 (90 บาท)

โดย : Chuya Koyama
ลิขสิทธิ์ : KODANSHA LTD.

พวกมุตตะผ่านการฝึกเอาตัวรอดในทะเลทรายมาเป็นอันดับสุดท้าย แต่ความสัมพันธ์ของทีมยิ่งแน่นแฟ้น ทุกคนหวังว่าจะกู้สถานการณ์ในการฝึกครั้งต่อไป แต่ที่ปรึกษาที่ได้กลับเป็นปีโก้วิศวกรขี้เมา ไม่เพียงปีโก้ แต่วินส์ก็เริ่มชื่นชมในตัวมุตตะ ซึ่งแม้จะทำผิดพลาดซ้ำๆ แต่ก็ด้วยความตั้งใจจริงภาพของมุตตะ ทำให้ทั้งคู่ระลึกถึงความทรงจำสำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้มุ่งหน้าสู่อวกาศ

รายการที่เกี่ยวข้อง