Shortcut KOREAN พูดเกาหลีทันใจ!

Shortcut KOREAN พูดเกาหลีทันใจ!
Shortcut KOREAN พูดเกาหลีทันใจ!

ISBN : 9786163812001
โดย : อาริดา ใจสุข (โพมี)
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 344 หน้า

เรียนรู้บทสนทนาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สถานการณ์ต่างๆ ให้จดจำได้ง่าย มีรูปภาพประกอบน่ารัก สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว ได้อย่างมั่นใจ

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163812001