SHOE DOG บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อกำเนิด ไนกี้ - ฟิลไนต์

SHOE DOG บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อกำเนิด ไนกี้ - ฟิลไนต์
SHOE DOG บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อกำเนิด ไนกี้ - ฟิลไนต์

ISBN : 9786161823177
โดย : ฟิล ไนต์
แปล : ไอริสา ชั้นศริ
สำนักพิมพ์ : Amarin How ► To
อื่นๆ :  447 หน้า

เรื่องราวการก่อเกิดแบรนด์ระดับตำนานครั้งแรกจากผู้ก่อตั้งผู้ฝังหัวใจและวิญญาณให้กับ NIKE

ปกติ: 395 บาท
ขาย:356 บาท
356 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161823177

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ