SHAMAN คุณครูกราบระห่ำ เล่ม 03

SHAMAN คุณครูกราบระห่ำ เล่ม 03
SHAMAN คุณครูกราบระห่ำ เล่ม 03

โดย : KEISUKE ITAGAKI

โอกามิ อิคเคตสึ คุณครูคนใหม่ที่สร้างความตะลึงด้วยการกราบทุกคนที่ขวางหน้า ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหน เขาก็จะกราบจนมันกระจุย!!!

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 618000070031

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ