Re:ZERO รีเซทชีวิต ฝ่าวิกฤติต่างโลก บทที่ 2 ลูปมรณะแห่งคฤหาสน์รอสวาล เล่ม 02

Re:ZERO รีเซทชีวิต ฝ่าวิกฤติต่างโลก บทที่ 2 ลูปมรณะแห่งคฤหาสน์รอสวาล เล่ม 02
Re:ZERO รีเซทชีวิต ฝ่าวิกฤติต่างโลก บทที่ 2 ลูปมรณะแห่งคฤหาสน์รอสวาล เล่ม 02

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Dainishou - Yashiki no Isshuukan Hen
Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Dainishou - Yashiki no Isshuukan-hen
Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Volume Two - 1 Week Residence Chapter
Re:Zero - Restarting Life from Zero in Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Dainishou - Yashiki no Shuukan Hen
Re:Zero - Życie w innym świecie od zera - Księga druga: Tydzień w posiadłości (Polish)
Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Dainishou - Yashiki no Shuukan Hen
Re:ZERO: Ch. 2 - A Week at the Mansion
Re:제로에서 시작하는 이세계 생활 2장
Re:ゼロから始める異世界生活 第二章 屋敷の一週間編
Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Dainishou - Yashiki no Isshuukan Hen 
Re:Zero - Re: Life in a different world from zero
Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Dainisho Yahiki No Isshukan-Hen

ISBN : 9786163375100
เรื่อง : ทัปเปย์ นากะทสึกิ (Tappei Nagatsuki)
ภาพ : มาโคโตะ ฟุเท็ตสึ
ออกแบบตัวละคร : ชินอิจิโร่ โอทสึกะ (Shinichirou Otsuka)
ลิขสิทธิ์ : Kadokawa Corporation

Re:Life in a different world from zero
The only ability I got in a different world "Returns by Death"
I die again and again to save her.

สุบารุถูกความตายโจมตีกระทันหัน
ในคฤหาสน์ที่เคยคิดว่าสงบสุข
เพื่อเอาชนะชะตากรรมนั้น
สุบารุจึงลองพยายามแก้ไขด้วยหนทางต่างๆ
แต่พอลงมือทำแล้วกลับได้ผลตรงข้ามไปหมด
แม้จะเปลี่ยนหนทางแล้ว แต่ทางที่มุ่งไป
ก็ยังเป็นเขาวงกตแห่งความสิ้นหวังที่เรียกว่าความตาย
นี่มันผิดพลาดที่ตรงไหนกัน...
ณ ปลายทางของการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โดยมีชีวิตเป็นสิ่งตอบแทน
แสงแห่งความหวังที่สุบารุไขว่คว้าหามาได้นั้น
ก็คือ เบียทริช บรรณารักษ์
แห่งคลังหนังสือต้องห้าม...

และในท้ายเล่มนี้
ก็ยังมีเรื่องสั้นตอนพิเศษ
"งานเลี้ยงของสาวๆ
แห่งคฤหาสน์รอสวาล
(บทห้องอาบน้ำ)"
โดย อ.นางาทสึกิ ทัปเปย์
ผู้เขียนเรื่องต้นฉบับ!

ปกติ: 130 บาท
ขาย:117 บาท
117 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163375100