NEON GENESIS EVANGELION โครงการพัฒนา อิคาริ ชินจิ เล่ม 09

NEON GENESIS EVANGELION โครงการพัฒนา อิคาริ ชินจิ เล่ม 09
NEON GENESIS EVANGELION โครงการพัฒนา อิคาริ ชินจิ เล่ม 09

Shinseiki Evangelion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku  
新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画
新世纪福音战士碇真嗣育成计划
이카리 신지 육성계획
Eva: Shinji Ikari Raising Project
Evangelion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku
Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project
Shin Seiki Evangelion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku
NEON GENESIS EVANGELION IKARI SHINJI IKUSEIKEIKAKU

ISBN : 9786160118311
Manga : Osamu TAKAHASHI
Story : GAINAH - Khara

"MAGI System" ที่อาคางิ นาโอโกะ สมาชิกใหม่ของสถาบันวิจัยวิวัฒนาการมนุษย์เป็นผู้เสนอ กำลังจะถูกเริ่มนำมาใช้ แต่จากการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าของ "เซเล" ทำให้พบว่าคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิจัยมีปัญหา อาคางิ นาโอโกะจึงได้สั่งให้พวกชินจิทำการฝึกแบบใหม่เพื่อหาทางคลี่คลายปัญหาพร้อมกับทำการฝึกใช้อาวุธอย่างจริงจังไปในตัว!

"เอวาภาคโรงเรียน" เล่ม 9!!

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160118311