Narsha จักรพรรดิดำ เล่ม 01

Narsha จักรพรรดิดำ เล่ม 01
Narsha จักรพรรดิดำ เล่ม 01

나르샤
Nareusha
Narsha

ISBN : 9786167678269
โดย : Shin Dong-Min
ภาพ : Alchemy Studio
สำนักพิมพ์ : ซี คอมิคส์ (C Comics)

ทัมด๊อก องค์รัชทายาทแห่งโกคูรยอ พยายามที่จะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองราษฎรโกคูรยอเป็นอย่างดี แต่ทว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าขุนนาง และท้ายที่สุดเหล่าขุนนางก็ร้องขอให้ปลดทัมด๊อกจากราชสมบัติ ดังนั้น ทัมด๊อกจึงจะต้องไปรับคำนายจากอีกาสามขาสัตว์เทพแห่งโกคูรยอ...

ทัมด๊อกผู้ฝึกฝนสู่ความเป็นมหาราชผู้พลิกแผ่นดินแห่งโกคูรยอ!

 

ปกติ: 55 บาท
ขาย:50 บาท
50 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167678269