Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 05

Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 05
Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 05

Little Newton Science Encyclopedia

ISBN : 9786160418923
โดย : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
แปล : เรืองชัย รักศรีอักษร
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 236 หน้า

หนังสือสารานุกรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสสาร พื้นผิวโลก และดาราศาสตร์ ซึ่งช่วยให้เด็กๆเตรียมพร้อมก่อนเรียน อีกทั้งมีกิจกรรมการทดลองต่างๆ จากสิ่งที่อยู่รอบตัวที่สร้างพื้นฐานสำหรับเด็ก เช่น เปรียบเทียบน้ำฝน ที่รองได้กับน้ำฝนที่ขังอยู่ในแอ่ง สังเกตการซึมผ่านของน้ำในชั้นดินต่างๆ การวัดอุณหภูมิของพื้นดิน น้ำ และอากาศ การสังเกตดวงอาทิตย์และดวงดาว เป็นต้น พร้อมกรอบความรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ท้ายบท ที่ช่วยรวมประเด็นสำคัญ เพื่อให้จดจำได้อย่างแม่นยำ

ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160418923