Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 04

Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 04
Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 04

Little Newton Science Encyclopedia

ISBN : 9786160418879
โดย : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
แปล : เรืองชัย รักศรีอักษร
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 248 หน้า

หนังสือสารานุกรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับอ่านเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพื่อเสริมพื้นฐานความรู้ให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น และอ่านทบทวนเพื่อให้จดจำได้อย่างแม่นยำ

เนื้อหาในเล่มที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้

  • แรงลมและกังหัน
  • คานและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ
  • แม่เหล็กและมอเตอร์ไฟฟ้า
  • การเคลื่อนที่ของแสงและเสียง
  • สมบัติของอากาศและน้ำ
  • การละลายของสารละลาย
ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160418879