Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 03

Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 03
Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 03

Little Newton Science Encyclopedia

ISBN : 9786160418381
โดย : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
แปล : เรืองชัย รักศรีอักษร
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 232 หน้า

หนังสือสารานุกรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับอ่านเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพื่อเสริมพื้นฐานความรู้ให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น และอ่านทบทวนเพื่อให้จดจำได้อย่างแม่นยำ

เนื้อหาในเล่มที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้

  • วงจรชีวิตของสัตว์
  • ฤดูกาลกับสัตว์
  • การเจริญเติบโตของสัตว์
  • โครงสร้างของสัตว์
  • โครงสร้างภายในของมนุษย์
  • อาณาจักรสัตว์
  • สัตว์ชนิดต่างๆ
ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160418381